MAIA TEXTY

VĚČNÝ ŽIVOT – NEJVYŠŠÍ FORMA SEBELÁSKY

Sebeláska má mnoho forem a úrovní.

Pro někoho je pokrok to, že přestane ze svého těla dělat odpadkový koš.

Pro jiného je to, že si uvědomí, že je hoden mnohem většího bohatství 

a ctí myšlenku, že jej má a vezme si toto vrozené právo pro sebe.

Pro další je posun v tom, že se dokáží láskyplně na sebe dívat do zrcadla, 

ocenit své schopnosti, vše, co doposud dokázali.

Pro jiné je formou sebelásky uzdravení, kterého dosáhli ze svého nitra.

Pro jiné jedince je pokrok, když si uvědomí, že nemusí nikomu sloužit, 

a že jsou plnohodnotní a mají právo být sami pro sebe.

Existuje mnoho různých forem sebelásky, 

které jsou pokaždé jistým vzestupem té bytosti směrem k postupnému

otevírání dveří jejich blahobytu.

Jedna forma sebelásky je tou nejvyšší a zahrnuje všechny tyto malé formy, 

skrze které si lidé dláždí svou cestu ke Zdroji.

Tou je cesta věčného Života.

Jakmile se pro tento způsob bytí rozhodnete, 

uvolníte uvnitř své bytosti informace k tomu, co máte dělat i to, 

že pro tento způsob existence máte veškerý pozemský čas k dispozici.

Pak procházíte skrze roky, které se vám začnou zmenšovat na okamžiky jara, léta, 

podzimu a zimy. Je to jako blik, blik, blik, blik…

Jste otevření změnám, které se dostávají do vašeho života tak rychle, 

jak to z této pozice nastavení umožníte a stanete se „vím“ i v oblastech, 

o kterých není mnoho ke čtení.

Věčný život nese nejvyšší formu LÁSKY k sobě samému k Bohu, 

kterým jsme.

Tento způsob bytí se stal nejtajemnější a nejstřeženější formou lidské existence, 

která je přímou dálnicí Života.

Tak, jak ubývá překážek, tak nabíráte na rychlosti projevení toho, kým skutečně jste.

V tomto nastavení kultivujete myšlenky a máte o tom velmi silnou jasnost.

Nelze o ní nikde číst, lze ji pouze umožnit…a k tomu vede to, 

že jsem se rozhodl milovat se natolik, že v této Lásce nemá místo smrt a destrukce. 

Je to kultivace ducha a těla, 

protože tělo vždy jen projevuje naše vnitřní způsoby myšlení a cítění.

Vůbec to neznamená, že když tělo někoho nevykazuje to, po čem touží, 

je ten dotyčný zlý nebo špatný.

Mluví to jen o tom, že vězí v neprosperujících myšlenkových programech a vírách, 

jež se odráží v tom, že uzamkne své buňky před tím, aby si umožnili svou krásu, 

zdraví a blahobyt.

Mnoho lidí je vůči druhým hodných a laskavých, ale vůči sobě, skrze to, 

čemu věří že se musí s jejich tělem a životem stát, 

je to o velké absenci sebelásky.

Když se vaší jedinou volbou stane ŽIVOT, 

vaše rozhodnutí okamžitě zaznamená váš Zdroj = Přítomnost JÁ JSEM = Vaše Vyšší Já 

a vše se dá do pohybu cestou nejmenšího odporu.

Proto je pro každého cesta jiná.

Ale podstatu má vždy stejnou.

Otevřete se tímto věčné inspiraci k ŽIVOTU.

Začnete být mnohem více otevřeni touhám, 

protože touhy jsou pohonem života.

TOUHY jsou důležitou součástí bytí v Bohu.

Jak jsou propojené „touhy“ s věčně trvajícím životem,

pochopíte z této ukázky z knihy 

„Požádej a je ti dáno“ od Esther a Jerry Hicks:

„Je nutné mít nějaké konkrétní pozitivní myšlenky o svém těle, 

aby bylo v takovém stavu, v jakém jej chcete mít? 

Ne.

 Je však nutné nemít konkrétní negativní myšlenky. 

Pokud byste byli schopni už nikdy na tělo nemyslet 

a místo toho měli jen příjemné myšlenky, 

vaše tělo by se vrátilo do svého přirozeně zdravého stavu.

Můžete žít pohodlně, radostně, pružně a zdravě tak dlouho, 

dokud máte touhu, 

která skrze vás přivolává život.

Lidé neumírají proto, že jim vypršel čas. 

Umírají proto, že už neumožňují této aréně, 

aby stimulovala jejich rozhodnutí. 

Lidé umírají, když už nejsou rozhodnuti tu dál být, 

nebo se rozhodli být Nefyzičtí.

V těchto tělech byste mohli zůstat nekonečně dlouho.

Říkáme tedy, že byste mohli dosáhnout toho, 

co považujete za vrcholnou fyzickou kondici, 

a že byste si ji mohli udržet tak dlouho,

 jak dlouho byste zůstávali fyzicky zaměřeni v tomto těle?

Odpověď zní: ROZHODNĚ ANO.

To však neznamená, že byste měli dosáhnout svého vrcholu

 a téhož dne skočit ze skály.

Znamená to dosáhnout vrcholu 

a užívat si toho, jak je to báječné. 

Proč tedy existuje i něco jiného než zkušenost, 

která by této možnosti odpovídala? 

Protože téměř každý se dívá kolem sebe 

a vibruje v reakci na to, co vidí. 

Jaké je tedy řešení?

Méně se dívejte kolem.

Víc si představujte. 

A to tak dlouho, 

dokud vaše představivost nebude tou nejdůvěrnější vibrací,

 jakou máte.

Mohli byste zůstat ve svých tělech donekonečna, 

kdybyste umožnili, 

aby vaše prostředí i nadále produkovalo nová, 

pokračující, život přivolávající,

 ryzí a nerezistentní přání. 

Mohli byste být těmi, 

kdo se otevřeli víru a neustále vyhledávají nové věci,

 po nichž touží. 

Tato přání by skrze vás neustále přivolávala životní sílu.

Jinak řečeno, 

žijete divoce, 

žijete radostně, 

žijete hlučně, 

žijete vášnivě…

a v témž duchu se pak vědomě rozhodnete přejít jinam.“

Kdo plně žije, dovoluje vzrůstání stále nových a nových přání, 

ten v sobě aktivuje silnou, Životní Sílu, 

která umožňuje jeho nekonečnou expanzi. 

A takováto expanze nikdy nekončí smrtí…vědomý odchod jinam 

znamená to, 

o čem se v dějinách lidstva spíše jen šeptá 

a považuje se to za duchovní legendu. 

Ale v tuto chvíli je čas velkolepě a vášnivě žít.

Být tím, kým chcete být, protože to ve vás Životní Síla stimulovala.

Dovolit svému fyzickému tělu umožnit vrcholné zdraví, 

které se ozrcadlí v nevšední krásu, 

ze které září život a mládí. 

V tomto stavu jste v naprostém „umožnění“ veškerého DOBRA, 

které k vám přirozeně přichází.

Jste v nádherném, neustálém blahobytu, bohatství, tvořivosti, inspiraci, 

báječně stimulujících vztazích, vášni z každého zmaterializovaného přání 

a uvolnění díky vědění, 

které tímto fascinujícím a divokým Životem nabýváte.

Neexistuje kniha, neexistuje workshop či duchovní či rozvojový kurz, 

který by vám poskytl, byť jen zlomek toho, 

co se dozvíte o principech Vesmírných Zákonů než to, 

když se rozhodnete dosáhnout vrcholné kondice a stavu umožnění 

a takto setrváte ve fyzické formě velmi, velmi dlouho.

Není nic slastnějšího, 

než být stimulován proudem hojnosti 

a inspirován v tomto stavu k činnosti.

V takovém postavení vykonáte mnohem více, 

než kdybyste byli tisíckrát naklonováni 

a prožili stovky životů.

Za takových okolností to kolem vás jen proudí 

a vaše záře pouze stoupá. 

A vy jste v tomto uvolnění, radostní, plní vášně 

a slastně si vše jen vychutnáváte.

To je to, co chci.

To je to, čím vás chci inspirovat.

Tak, jak dosahuji vrcholného zdraví, 

jak stále více umožňuji proudit své hojnosti do mého života,

jak si dovoluji stimulovat se „Životní Silou“, 

vidím, 

že záříte, stoupáte a umožňujete i vy pro sebe. 

Jak jste nadšení z toho, že to funguje, že je to snadné, 

že se cítíte naprosto svobodní 

a nadšení z toho, kdo jste.

Méně se tedy dívejte kolem sebe.

A když už se chcete kolem sebe dívat, velmi dobře si vybírejte, 

na co se budete dívat.

Ze své vlastní zkušenosti, kdykoliv uděláte pokrok v tom, 

že si volíte, na co se díváte, 

vždy existuje další a další úroveň toho, 

na co se dívat 

a co dalšího ze svého obzoru vnímání vypustit.

Je to důsledek toho, že si stále více zvykáte na to, být vnímavější k tomu, 

jak se cítíte. 

A tak stále důsledněji odhalujete staré zvyky, u kterých se dobře necítíte.

Vracíte se takto do stavu sebeuznání a sebeúcty.

Začínáte cítit lásku ke svému životu a sami k sobě 

a tím zároveň i k ostatním lidem bez ohledu na to, 

co si pro sebe v tomto životě vybrali.

Vnímám tento stav jako blaženou SVOBODU, 

kterou vám neposkytne žádný čin světa vytvořený ve vibraci toho, 

co nechcete.

Jinými slovy, žádné opatření, které vzniká na základě zaměření se na problém, 

nikdy nepovede ke skutečné svobodě a osvobození lidstva.

Všechny boje běžného i alternativního světa jsou naprosto zbytečné 

a jejich důsledek zmaterializuje ještě více toho nechtěného.

A tak v tuto chvíli je lepší než pozorovat svět kolem sebe, 

být ve svých vlastních představách.

Tímto způsobem změníte více, 

než si vůbec umíte představit.

A co je důležitější… 

zažijete slast ze skutečného Života

v projevení nejvyšší formy Sebelásky.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

6 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Udělejte si pro sebe výzkum.
  Najděte si v okolí pár starších lidí
  a pár dětí.
  A zeptejte se je, jaké mají touhy.
  A zjistíte, jak je to s Životní Silou.
  Kdo se nechává více stimulovat Životem. 🍀

  Pak na chvilku nahlédněte
  jaké směry „udržitelnosti života“ se sem šíří,
  Jak přes mainstream, tak přes alternativu.
  A pochopíte,
  kdo po vás chce skutečný život
  a kdo chce,
  abyste si ho dobrovolně zkrátili
  tím,
  že přestanete toužit. 😉

  • Avatar photo

   Eliška Nováková

   Krásné, báječné, tolik motivující 😍 nadšeně čtu všechny Tvé příspěvky milá Maio a ty mě doslova katapultují k větším touhám, větší radosti, většímu zaměřování se na vše krásné a láskyplné a na lásku k sobě a veliké oceňování 🙏🏻🥰❤

 • Avatar photo

  Misa Siarane

  Milá Maio, to je tak nádherný text, vysokovibrační a ta energie z něho úplně prýští. Cítim velikou touhu a inspiraci toto si do svého života více a více přivolat, cítím se velmi inspirována. Děkuji a oceňuji tvoji nádhernou Tvorbu.

 • Avatar photo

  marie

  ,, Mocná Já Jsem Přítomnosti Já Jsem ta věčně proudící energie, která je řízena tvou dokonalou inteligncí a odmítám uznat cokoliv jiného ,,