• Já Jsem

  OCEŇUJTE ŽIVOT A VŠE, ČÍM JE

  Jednoduchá, ale velmi úžasná věc je,  když každý večer a ráno oceníte velkolepou Přítomnost Života, která oživuje mysl a tělo.  Je ohromná věc hluboce pociťovat toto díkůvzdání za Přítomnost života,  který v sobě drží všechny věci.  Oceňte Život za vše, čím je a co obsahuje.   Samotná Přítomnost Života nám umožňuje dělat věci,  které si uvědomujeme  a po kterých toužíme,  protože bez této Přítomnosti se nemůžeme pohnout.  Bez Ní nemůžeme ani myslet.   Pokud by člověk přijal toto prohlášení:  „‚JÁ JSEM Přítomnost‘  myslící skrze tuto mysl a tělo!“,  dostal by některé velmi pozoruhodné myšlenky.  Mozek je prvním bodem,  kde se překážka začíná registrovat,  protože to je bod kontaktu s nesprávnými…

 • Já Jsem

  DOKONALOST PROJEVENÁ VE VAŠÍ MYSLI, DOMOVĚ A SVĚTĚ

  Navrhoval bych, aby ti, kteří měli nepříjemné zkušenosti,  vědomě stáhli z těchto podmínek veškerou moc,  kterou jim dávali,  většinou nevědomky.  Když je nutné diskutovat o nějaké podmínce,  abychom jí porozuměli,  okamžitě musí následovat odebrání jakékoli síly,  která jí byla dána,  a pak vězte:  „‚JÁ JSEM‘ Harmonická Přítomnost,  vždy prostupující,  ať už je podmínka jakákoli!“  Jak jsem již naznačil a prošlo to jen částečně,  zopakuji to znovu:  Každý, zvláště student,  který zažil neharmonii nebo omezení ve své mysli,  domově nebo světě,  může s vytrvalým, beznapěťovým úsilím,  tím,  že se bude s odhodláním držet následujícího Prohlášení,  chránit svůj domov před vším nežádoucím:  „’JÁ JSEM‘ Vládnoucí Přítomnost,  vládnoucí v Dokonalém Božském Řádu,  vládnoucí…

 • Já Jsem

  MŮŽETE UVOLNIT SÍLU, O NÍŽ NEMÁTE PŘEDSTAVU

  Student uslyšel a uviděl výbuch Světla,  zatímco jeho fyzické tělo spalo.  Kdyby vědomě řekl,  když slyšel výbuch:  „Vtahuji do své mysli a těla  Sílu Světelné exploze!“ získal by její prospěch.  Světlo pro něj osvobozovalo určité Síly.  Při takových zážitcích je důležité,  aby byl student bdělý  a v každém projevu si byl vědom nasávání Jeho Síly.  Radujte se,  že je to působící Mocná Síla „JÁ JSEM Přítomnosti“,  která vám dává svou Moc a Sílu.   Přikažte vnější paměti,  aby si uchovala a vnesla do vnějšího vědomí vše,  co si přejete vědět.  Když používáte „JÁ JSEM Přítomnost“,  uvedli jste Zákon do činnosti  a ten nemůže selhat.  Bůh nejedná jinak než prostřednictvím vědomí…

 • Já Jsem

  K MISTROVSTVÍ VEDE JEDINÁ CESTA – Vědomé směřování energie do čehokoliv, po čem toužíte

  Pokud se děje něco neharmonického s vaším tělem,  zaujměte tento rozhodný postoj:  „‚JÁ JSEM‘ Velící Přítomnost  a proto já navždy udržuji kontrolu  nad svou myslí a tělem!“  a budete to navždy ovládat.  Když pociťujete v těle sebemenší neklid,  rychle si uvědomte:  „‚JÁ JSEM‘ Velící Přítomnost  a zde udržuji své vědomí! „ Člověk si musí uvědomit,  že v příkazu „JÁ JSEM Přítomnosti“  má absolutní kontrolu nad tělem.  Čím více to někdo používá,  tím rychleji se projeví.   V Čistém Stavu, kde není žádná nedokonalost,  se mozek a srdeční činnost stanou Jedno,  neboť hybnou silou veškeré vysílané činnosti je Láska ze Srdce.  Proto jsou v Čistém stavu srdce a mozek synonyma,  protože v…

 • Já Jsem

  „Vnitřní Aktivita“ ve vědomém použití

  V nedávném týdeníku byly zobrazeny určité chemické aktivity  a jak použít tato chemická působení na květiny,  aby jim byla dodána požadovaná vůně.  Místo toho,  aby je pěstovali v zemi,  pěstují je ve vodě s vynikajícími vlastnostmi.  To ukazuje,  jak blízko se chemici a vědci blíží  k vynášení věcí přímo z Vesmíru.  To ukazuje,  že „Vnitřní aktivita“ přichází do vědomého,  definitivního použití  – nebo aktivita držená ve vědomě řízených paprscích. „‚JÁ JSEM‘ jediná působící Přítomnost v této dohodě! “ „JÁ JSEM“ Inteligentní činnost v jejich myslích! “ „JÁ JSEM“ Ochrana mne a mém majetku! “ „JÁ JSEM“ Inteligence a Přítomnost působící všude! “ „JÁ JSEM“ viditelné Bohatství, po kterém toužím! “ „JÁ JSEM“…

 • Já Jsem

  „JÁ JSEM“ URYCHLUJÍCÍ „PŘÍTOMNOST“ TÉTO VĚCI

  Na světě není nic tragičtějšího,  než když jeden člověk zastává myšlenku omezení nad druhým člověkem.  Myšlenka na nedokonalost vedená u citlivého člověka  ji někdy omezuje na roky  a výsledky jsou často velmi tragické.  Všichni musíme dát každému jeho úplnou duševní svobodu.  Pokud mluvíte o svobodě pro sebe,  buďte si jisti  a dejte ji jako první všem ostatním.   Když je někdo v jiném stavu, že si přejete pomoci,  použijte následující:  „‚JÁ JSEM‘ tam dokonalé projevení! „ Princip v rámci energie i hmoty je stejný. Látka v sobě přirozeně drží energii.  Srdeční centrum substance je Inteligentní Aktivita.  Vibrace ve svém přirozeném stavu jsou vždy čisté.  Vibrace je energie v akci a…

 • Já Jsem

  MÁTE MOC OVLÁDAT SVÉ VNĚJŠÍ JÁ I JINÝCH OSOB!

  Upevněte v sobě věčný postoj, že:  „JÁ JSEM, čím chci být! „ Musíte vždy použít „JÁ JSEM Přítomnost “.  Zřídka, dokonce i mezi studenty,  si lidé hluboce uvědomují,  co znamená „JÁ JSEM Přítomnost“.  Pouze občas má někdo skutečné porozumění „JÁ JSEM“  – s výjimkou zástupů Vzestoupených Mistrů.  Ježíš byl první,  kdo to zdůrazňoval do vnějšího světa.  Vyzývám vás vážně,  Nepoddávejte se žádnému uvažování o prvku času.  Projevení musí přijít okamžitě,  když dáte dostatečnou svobodu „JÁ JSEM Přítomnosti“.  Pokračujte, přihlaste se o to, co chcete,  vězte a nechte „JÁ JSEM Přítomnost“ postarat se o prvek času.  Když uděláte prohlášení o Pravdě a držíte se ji,  musíte ji obdržet.  Vnější nemá vůbec žádnou…

 • Já Jsem

  VÍTĚZSTVÍ NOVÉHO ŽIVOTA

  Student, který si přeje získat rychlé Vítězství  nad vnějším světem a Já, musí zastavit bědování na vnější okolnosti, protože jim tímto „nevědomě dává Moc“  k vnějšímu projevení, které ho drží v podmínkách, jež nechce. Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková