• Já Jsem

  ŽIVOT VÁS NEOMEZUJE

  Pamatujte znovu, znovu a znovu,  že jak vyrůstáte do stále intenzivnějšího přijímání vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  vnější problémy, které se zdály tak děsivé,  jistě zmizí z dohledu. Váš problém tedy není pouze vyřešen,  ale každý takto získaný krok se znovu neobjeví.  Místo toho se stane vaší Věčnou Svobodou.  Pokud toužíte po finanční svobodě,  žádám vás,  abyste odstranili vnější činnost své mysli z dohledu  a umístili ji do vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,   jediného Dárce veškerého Mocného Bohatství,  které existuje.   Buďte v tom pevní a odhodlaní  a budete mít všechny peníze,  které si přejete použít.  Život vás neomezuje!  Bohatství vás neomezuje!  Láska vás neomezuje!  Proč tedy dovolit,  aby vás…

 • Já Jsem

  ŽIVOT NEZNÁ VĚK

  Bez ohledu na vaše stříbrné vlasy,  bez ohledu na to, jaký je váš věk,  který se vám někdy zdá být těžký,  když si toto uvědomíte,  můžete rozbít veškerý vzhled a lidskou akumulaci. Během několika hodin můžete stát ve Věčném Mládí,  Kráse a Dokonalosti.  Lidstvo zapomnělo na svou Nadvládu,  protože jedinci zapomněli na Světlo, Život, Inteligenci a Energii,  která jim dala Život, Věčné Mládí a Krásu. Život nezná věk!  Energie nezná věk!  Látka nezná věk!  Co je tím, co cítí věk?  Jen omezující lidské koncepty,  protože lidstvo zapomnělo,  že každý je opravdu Božská Bytost. (St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem

  PROHLÁŠENÍ PRO OTEVŘENÍ KANÁLU BOHATSTVÍ (2.)

  “JÁ JSEM Vzkříšení a Život neomezeného příjmu každé dobré věci, včetně Bohatství a peněz! Právě teď a navždy!” “Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! Expanduj naše Bohatství! Expanduj naši zásobu každé dobré věci! Uvolni miliony a miliony dnes! Miliony! Všemohoucí JÁ JSEM! Miliony! Já přikazuji! Miliony! Proplať kapitál do mých rukou! Miliony! Expanduj toto Světlo! Všemocná JÁ JSEM!“ “JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby každého účtu a závazku a to okamžitě, věčně a očividně skrze Boží Lásku!” “JÁ JSEM Nevyčerpatelné Bohatství Boha proudící do mých rukou a k použití právě dnes, manifestované s Plnou Mocí jako Radostně uvolněný Dar Božské Lásky!” “Já přijímám pouze Plnost Boží Hojnosti proudící ke mně, TEĎ!” “JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr…

 • Já Jsem,  Transformace

  „JÁ JSEM“ JE TO SVĚTLO!

  Když používáte afirmaci, drazí, mějte na paměti,  že je to pouze Boží Moc,  která je jistým splněním vašeho volání;  a v důsledku toho nemusí být žádný spěch, ani duševní napětí. Když jistě říkáte slova ve středu svého bytí,  projev se děje a to,  pro co voláte,  nevzniká, ale už „to je“. Níže uvedená prohlášení jsou neocenitelným přínosem pro všechny,  kteří hledají Světlo, pro ty,  kteří aspirují na Mistrovství,  a pro své studenty je zvláště doporučuji: „JÁ JSEM Živé Světlo.“ „JÁ JSEM Boží Přítomnost: JÁ JSEM.“ „JÁ JSEM otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít.“ „JÁ JSEM Tady, JÁ JSEM Tam, JÁ JSEM Jediná Přítomnost Všude.“ Ze všech afirmací však je jedna, …

 • Já Jsem

  ZKALEN V NEJTVRDŠÍ OCEL

  Každý žák, který horlivě usiluje o Světlo,  bude zkalen v nejtvrdší ocel, která vydrží nejdéle a která snese nejtěžší břemena. Toto může přinést jednotlivci život plný zkušeností.  Touha po Osvobození a uklidnění vynořujících se těžkých zážitků  zoceluje charakter a posiluje člověka  a nakonec mu přináší Dokonalé a Věčné Mistrovství nad veškerými vnějšími věcmi. S tímto „správným náhledem“ je snadné se těšit z každé zkušenosti,  která každého uschopňuje obrátit se k té nádherné, kouzelné „JÁ JSEM Přítomnosti“  a slunit se v ní.  Proto byste neměli být nikdy unaveni činit to správné  a setkávat se se zážitky,  které na vás doposud těžce spočívaly.  Spíše se radujte,  že vás každý krok přivádí blíže k Věčnému Cíli  a již nemusí být opakován. Použití…