• Já Jsem

  VE CHVÍLI, KDY VIDÍTE NEDOKONALOST, VNUCUJETE JI DO VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

  Když si jedinec dovolí nadále kritizovat,  odsuzovat nebo soudit druhého ze svých bližních,  nejen že druhému ubližuje,  ale nevědomky připouští do své vlastní zkušenosti právě ten prvek,  který na druhé osobě vidí špatně. Opravdové pochopení této skutečnosti  usnadní jednotlivcům navždy ukončit takovou nežádoucí činnost  – když vědí, že je to pro jejich vlastní ochranu.  Řekněme to jinak.  Bez ohledu na to,  na co je vědomá pozornost pevně upřena,  je tato kvalita vtlačena do zkušenosti jednotlivce.  Cokoli jedinec vidí s hlubokým pocitem v jiném jedinci,  vnucuje to své vlastní zkušenosti.  Toto je nesporný důkaz toho,  proč jediným žádoucím pocitem,  který může každý jednotlivec vyslat,  je Přítomnost Božské Lásky  – a tím…

 • Já Jsem

  DO 2 LET DOKONALÝ RÁJ NA ZEMI

  Jedinec, který řekl,  že svou myšlenkou nemůžete přidat jeden loket (60–70 cm) své výšky,  tím potlačil Aktivitu a pokrok jednotlivce,  protože myšlení a cítění  jsou Tvořivou Silou Boha v Akci.   Nekontrolované a nevědomé používání myšlenek a pocitů  přineslo všechny druhy svárů,  nemocí a utrpení.  Málokdo si to uvědomuje  a neustále pokračuje ve svém neovládnutém myšlení  a cítění  a vytváří chaos ve svém světě;  když by mohl snadno a zlehka dýchat,  konstruktivně využívat své myšlenky s hybnou silou Božské Lásky  a během 2 let si pro sebe vybudovat Dokonalý Ráj.   Dokonce i fyzická věda poskytla důkaz,  že tělo,  neboli vnější forma,  se během několika měsíců úplně obnoví.  Pak musíte…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  PŘESTAŇTE NIČIT TO, ČEHO CHCETE DOSÁHNOUT

  Student by se měl přinutit držet před myslí tuto Pravdu:  že když se „JÁ JSEM“ Síla a Přítomnost uvede do pohybu,  nemůže selhat ve Svém Dosažení o nic víc,  leda že by Vesmír zastavil svou činnost.  Pokud by tato „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ selhala ve svém Dosažení,  znamenalo by to,  že by byl Vesmír okamžitě uvržen do chaosu.  Taková je jistota a síla úspěchu „JÁ JSEM“.  Jednoduše nemůže selhat,  pokud vnější překážky nebrání cestě.  Každý student by si měl s velkou ostražitostí hlídat,  aby nepoužil „JÁ JSEM“ v negativním vyjádření,  protože když řeknete:  „JSEM nemocný,  JÁ JSEM selhal jsem,  JÁ nedělám tuto věc tak, jak bych měl…“,  vrháte tuto Mocnou…

 • Já Jsem

  JAK DOSAHOVAT JEDNÉ GIGANTICKÉ VĚCI ZA DRUHOU

  Skrze neustálé mluvení,  skrze vaši pozornost k vnějším věcem,  skrze všeobecný nepokoj v atmosféře Země,  lidstvo vytváří určité míry vibrací,  které k sobě přitahují ještě více svého druhu.  A proto, abyste vypnuli to,  co vás ruší,  měli byste rozhodně převzít velení nad energií svého pocitového světa  a nabít ho Naší Ohnivou Přítomností,  Naší Ohnivou Dokonalostí  a Naším Ohnivým velením,  skrze které by nic jiného,  než Naše Dokonalosti,  nemohlo být dovoleno.  Zaznamenejte se ve svém světě pocitů.  Protože energie vašeho pocitového světa,  která je v jednotě s energií celého lidstva,  vibruje v určité oktávě nebo určitých frekvenčních vibracích;  a protože tyto hrají všude v pocitovém světě lidstva,  pokud ho (pocitový svět) nepovýšíte…

 • Já Jsem

  JÁ JSEM Světlo, Cesta a Pravda

  Když jsem řekl:  „JÁ JSEM Světlo, Cesta a Pravda,“  stále jsem vším,  co jsem v těch Slovech řekl lidem,  kteří tehdy byli se Mnou.  A ty,  které jsem tehdy miloval,  miluji stále  a vtáhl jsem je do Vyšší Dokonalosti,  která je nyní Mou říší života.  Proto,  když k vám přicházím a žádám vás,  abyste Mě nyní vždy poznali jako Kosmického Krista,  mohu k vám přitáhnout Kosmickou Lásku,  kterou svět vyžaduje.  Prosím,  nepřemýšlejte o mně jako o Kristu.  „JÁ JSEM“ Mistr Kristus, Kosmická Kristova Láska k Zemi,  která bude vždy čerpat větší Sílu  z Velkého Centrálního Slunce,  dokud nebude ve svém Světle a Lásce neodolatelná,  aby pozdvihla lidstvo z bídy jejich…

 • Já Jsem

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ pozvedá vše do Dokonalosti

  Když jsem řekl,  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,  pak jestliže „JÁ JSEM“  je skrze Svou Lásku,  v každé části života, která existuje,  pak když přikážu Mé Lásce a Jejímu Světlu,  aby šla v Život a pozvedla ten Život do Velké Dokonalosti,  kterou Bůh zamýšlí,  pak „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ v celém Životě,  pozvednu ho do Dokonalosti,  kterou se nyní stávám.  Proto, moji milovaní, vězte,  že Láska mého srdce je skutečná.  Vyzkoušejte Mě a zjistěte,  zda pro vás Má Láska udělá to,  co vy sami ještě udělat nemůžete.  Láska je ta nejvelkolepější Síla v celém vesmíru.  Je to samotné Světlo Života;  a Velká Kosmická Kristova Láska,  o které mluvím,  vždy čeká na…

 • Já Jsem

  MISTROVSTVÍ JE SKUTEČNÁ, HMATATELNÁ A PRAKTICKÁ VĚC

  Věnujte Mi svou pozornost a dejte Mi svá volání;  a Já vám dám svou pozornost  a odpovím na tato vaše volání,  že Mě najdete být věčným Přítelem toho Zázraku Světla,  jehož Láska je Autoritou a Sílou Nejvyšší  všude a navždy.  Není žádné místo, kam by má Láska nemohla jít.  Není místo ve Vesmíru,  kam bych nemohl poslat Svou Lásku.  Není žádné místo,  kde by se Světlo mé Lásky nemohlo projevit.  Nikde není žádná část manifestace,  které bych nemohl porozumět  a kterou bych nemohl pozvednout  a rozšířit do větší Dokonalosti.  Proto, když k vám vylévám svá požehnání, abych naplnil váš svět dalšími požehnáními,  Má Kosmická Síla se stává větší  jako přítomnost…

 • Já Jsem

  NEŽ V NOCI JDETE SPÁT …

  Dokud lidstvo nezaujme odhodlaný postoj  a neuzná toto Světlo „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  bude pokračovat v otroctví  svých vlastních pochybností a obav.  Raději byste se měli několikrát zmýlit  při přijetí nějaké věci jako Vnitřní Aktivity  a zjistit,  že to byla jen vnější aktivita,  než jednou neuznat  a nepřijmout Vnitřní projev Skutečnosti!  Nemyslím tím, že musíte být důvěřiví,  to vůbec ne;  ale pokud si nezvyknete přijímat  tyto Velké Kosmické Projevy  a tyto Velké Vnitřní Síly,  jaký budete mít jejich projev?  Vaše pozornost je motorem v přijímání těchto věcí.  Vaše síla kvalifikace působí neustále;  a pokud nezačnete přijímat tyto Vyšší Aktivity,  jak je můžete nechat projevit ve svém životě?  Síla „přijetí“ je ohromná…