Transformace

SÍLA MYSLI – začněte svou cestu ještě dnes

Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je vytvořit si ji.

Ne ze známého, ale z neznámého.

Jaké myšlenky chcete, aby se tvořily a jiskřily ve vašem mozku?

Jaké chování byste mohli předvést za jeden den jednoho života?

Akt mentálního nacvičování vašeho chování ve vaší mysli začíná instalovat

neurologický Hardware ve vašem mozku, 

aby to vypadalo jako zkušenost, ke která již došlo. 

V tu chvíli již mozek není záznamem minulosti, je to mapa do budoucnosti.

A vy připravujete svůj mozek na budoucnost.

Teď je tu ta těžká část. 

Mohli byste své tělo emocionálně naučit, jak bude vypadat budoucnost, než se projeví?

Víte, co to znamená?

Znamená to, že nemůžete čekat na své uzdravení, abyste pocítili celistvost.

Nemůžete čekat na vaše bohatství, abyste cítili hojnost.

Nemůžete čekat na váš úspěch, abyste se cítili mocní.

Nemůžete čekat, až ten mystický okamžik nastane, abyste pocítili úžas.

Nemůžete čekat na váš nový vztah, abyste pocítili lásku,

nebo na svou novou práci, abyste cítili vděčnost.

To je starý model reality, příčiny a následku.

Čekání na něco mimo vás, aby se změnilo to, jak se cítíte uvnitř sebe.

Když se uvnitř sebe cítíte jinak, věnujete pozornost komukoli nebo čemukoli

co to způsobilo. A ta událost sama o sobě se nazývá paměť. 

To je newtonovská fyzika, kdy čekáme na naše okolí, aby nám poskytlo úlevu.

U kvantového modelu reality jde o vyvolání účinku,

což znamená, když se cítíte celiství, začnete se uzdravovat, 

když se cítíte silní – mocní, stanete se úspěšní, 

až budete dostatečně cítit svou hodnotu, budete se cítit hojnost,

když se zamilujete do života a do sebe sama, najdete toho pravého, nebo on najde vás,

(platí to o lidech a vztazích, ale i o správné práci, projektu, věcech atd.) 

A když budete v úžasu, okamžik mystického zážitku vám požehná způsobem, jakým jste to vy nikdy neočekávali.

A když jste ve stavu vděčnosti, vaše práce je na cestě.

To je zapříčinění následku, který způsobuje ten efekt.

Mimochodem, jaký je emocionální podpis vděčnosti?

Nepoděkujete, když něco dostanete? 

Tak co kdybyste začali děkovat nebo cítit díky, než se ta věc projeví?

Věřilo by vaše tělo jako nevědomá mysl, že je to budoucí zkušenost v

přítomném okamžiku?

Protože vděčnost je konečným stavem přijímání.

A my se ve své práci nemodlíme, aby naše modlitby byly vyslyšeny.

Vstáváme, jako by naše modlitby již byly vyslyšeny.

A to je stav mysli a těla, který znám a vím, že vyžaduje jasný záměr

a zvýšené emoce.

Jasný záměr je činem mysli a mozku.

A povznesená emoce je, když otevřete své srdce.

Když spojíte tyto dva prvky, právě jste se posunuli z žití ve své minulosti

k žití ve své budoucnosti.

A zde je otázka.

Dokážete věřit v budoucnost, kterou nemůžete vidět ani zažít či

cítit svými smysly?

Ale vy jste o tom přemýšleli tolikrát ve své mysli,

že váš mozek se doslova změnil, aby vypadal, jako když k tomu zážitku

již došlo. 

Nejnovější výzkumy v neurovědě tvrdí,

že si můžete změnit svůj mozek pouhým myšlením

a dokážete se zamilovat

do budoucího potenciálu, který již v kvantovém poli existuje.

A kolik potenciálů existuje v kvantovém poli?

Haló? 

Trochu?

Co takhle nekonečno? Nekonečné potenciály v kvantovém poli?

Můžete si vybrat nový potenciál kvantové pole a emocionálně přijmout budoucí realitu,

než se projeví do takové míry, že se vaše tělo stane podvědomou myslí, která věří, že žije v této budoucí realitě v přítomném okamžiku?

A signalizujete nové geny novým způsobem, abyste 

změnili své tělo tak, aby vypadalo jako když se ta zkušenost

již stala?

To říká epigenetika.

Já s tím nemám nic, géniové.

Pokud existují fyzické důkazy, fyzické důkazy ve vašem mozku a těle

aby to vypadalo, že se ten zážitek už stal, pak fyzicky existující důkazy

jsou pouze myšlenky.

Uvolněte se, protože zážitek si vás najde

a přijde to způsobem, který nejméně čekáte. 

Proč?

Protože pokud to můžete očekávat, není to nic nového.

To musí to otřást vaším světem.

Musí vás to zaskočit a nesmí to nechat nikoho na pochybách

že to, co jste udělali uvnitř sebe, vyprodukovalo

nějaký efekt mimo, vně vás samých.

Když korelujete (dáváte si do vztahu) změny, které jste v sobě udělali

s efektem, který jste vyvolali mimo sebe, budete věnovat pozornost tomu, 

co jste udělali, a uděláte to znovu.

A tomu se říká zmocnění posílení člověka.

Zážitek, když si vás to najde,

vás překvapí, protože je to neznámé.

A ta událost uchvátí všechnu vaši pozornost, protože to je to, 

co nová zkušenost dělá a emoce, která je vytvořena z této události, 

vytvoří dlouhodobou paměť.

A spojíte si to, co jste udělali uvnitř vás, s tím, co jste vytvořili mimo vás.

A je mi jedno, kdo jste nebo co se stalo ve vaší minulosti,

ale když vám ten okamžik spadne do klína, budete se ohlížet za celou svou minulostí a nebudete na ní chtít změnit jedinou věc, protože vás to přivedlo k tomu elegantnímu přítomnému okamžiku.

A tehdy už minulost neexistuje.

Vy všichni jste někdy ve svém životě udělali něco velkého.

A máte divokou představu o vizi. 

Položili jste si jednoduchou otázku, otázku čelního laloku.

Vrcholným úspěchem lidské bytosti je přední mozek.

To je ta dílna. To je kreativní centrum. To je šéf,

generální ředitel, dirigent symfonického orchestru.

Má spojení se všemi ostatními částmi mozku a jak si položíte otázku např., 

Jaké by to bylo vytvořit si toto nové pracovní místo? 

Jaké by to bylo vydat se na toto dobrodružství?

Jaké by to bylo změnit něco na sobě?

ve chvíli, kdy položíte tuto otázku, přední lalok, jako dirigent symfonického orchestru,

má spojení se všemi ostatními částmi mozku a začne vybírat různé sítě neuronů, které jsou umístěny v mozku z něčeho, co jste se intelektuálně naučili nebo z něčeho, co jste zažili.

A hladce je pospojuje dohromady, aby jiskřily novým způsobem. 

A vy dostanete vize, dostanete nápad. 

Ten hologram, který vidíte, je potenciál v kvantovém poli, který vybíráte.

Je to neznámé.

Ale vášniví lidé, kteří to udělají, myšlenku, kterou obejmou, ten okamžik toho se stane zážitkem.

A lidé začnou pociťovat radost, vzrušení, inspiraci, nadšení a pocit naplněný Bohem.

Vycházejí z klidového stavu a cítí emoce před událostí.

A tato emoce dává tělu vzorek budoucnosti, a právě jste se přesunuli do nového stavu bytí.

A co jste udělali?

Sedli si a všechno jste si napsali.

Volby, které jste se chystali udělat a opakovat je znovu a znovu.

Pak jste zapsali své chování, které jste chtěli předvést, věci, které jste

se chystali udělat a vy jste je zkontrolovali,

svěřili je své vědomé mysli,

znovu a znovu jste to vše v mysli pospojovali a projiskřili, dávajíce sami sobě směr.

Zapsali jste si své cíle, zážitky, do kterých jste chtěli vejít.

A čím více jste si tyto cíle zapisovali, tím více jste se cítili oživeni.

Ale pak jste udělali něco opravdu skvělého.

Zapálili jste sirku na tmavém místě a začali jste zapisovat

myšlenky svého staré já, které vám stálo v cestě.

Nemůžu. 

Je to příliš těžké. 

Nikdy se nezměním.

Nikdy nebudu úspěšný.

Uvědomili jste si ty nevědomé myšlenky a už nikdy byste nenechali tyto myšlenky proklouznout kolem vás bez kontroly ve vašem bdělém dni.

A pak jste si zapsali své volby, které nechcete dělat.

A je mi jedno, jestli jste hubli, nebo přibírali nebo dělali

svaly nebo přestali jíst určité věci nebo změnili svůj životní styl.

Zkontrolovali jste tyto volby a stali jste se tak vědomými

těchto nevědomých voleb, které byste již znovu neudělali.

A pak jste přehodnotili své zvyky a rozhodli jste se, čím už nejste

Co už nebudete dělat. 

Jestli budete brzy vstávat, zda přestanete sledovat televize, jestli přestanete jíst 

některé potraviny, nezáleží na tom.

Ale rozhodli jste se s pevným úmyslem.

A amplituda, šíře vlny, tohoto rozhodnutí nesla úroveň energie, která způsobila, 

že vaše tělo reagovalo na vaši mysl.

A pak jste prozkoumali zážitky a zkušenosti, od kterých jste se drželi dál

a vy jste si velmi uvědomovali ty emoce, které by vám to přineslo

na nižší úroveň, snížení energii. 

A každý den spřádáte cestu od staré já k novému já. 

A dosáhnete bodu ve svém životě, poté, co jste to udělal dostkrát, ty dlouhé noci, osamělé chvíle, vykročení do neznáma, kdy jste věděli, že se to stane.

Věděli jste to.

Prostě jste věděli, že všechno je v souladu a tehdy jste se uvolnili

a vzdali se – přestali jste se bránit novému. 

Teď už to nebylo o vytváření události, zážitku, ale faktu, že jste to udělali.

Když se do toho takto uvolníte, začnete se milovat trochu víc.

Vedlejším efektem je, že začnete dávat. Začnete se starat.

Jste více v přítomnosti, méně přežíváte.

Pak vidíte, už víte, jak to udělat.

Ale já chci, aby z toho lidé udělali dovednost.

Každý člověk v této místnosti má inteligenci, která vám dává

život právě teď.

Udržuje tlukot vaše srdce a způsobuje trávení jídla a organizuje

biliony funkcí v každé jednotlivé buňce vašeho těla.

Organizuje mutace ve vaší DNA, je tam nějaká neviditelná síla, 

která vám dává život.

Ale stejná inteligence, co se stará,

aby vaše srdce tlouklo a trávilo se

vaše jídlo je tatáž, jako inteligence, která tvoří

supernovy a vzdálené galaxie a způsobuje, že květiny kvetou.

Je to jak osobní, tak univerzální.

Je to ve vás a je to všude kolem vás

a nemůžete to vidět a nemůžete to cítit a nemůžete to ochutnat

a nemůžete to očuchat.

Ale je to Dárce života a je to vědomí

a Vědomí je vědomost si něčeho.

To znamená, 

že tomu dáváme pozornost. 

A je to Pozorovatel, 

který vás pozoruje uvnitř vašeho života.

 

Dr. Joe Dispenza

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP