Já Jsem

PRO ŘÍZENÍ MYŠLENEK

„Bože! Má Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! 

Obklop mě Svým Mocným Magickým Kruhem,

do kterého nemůže nic vstoupit v jakýkoliv čas. 

Dívej se na to,

že je trvale bez přerušení; 

a s Tvou nepřemožitelnou Silou a Moudrostí, 

umožni mi věčně řídit

a kvalifikovat všechny myšlenky 

a vnější činnost 

s Tvou Plnou Dominancí!“ 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková