Já Jsem

KDE JE MYŠLENKA, TAM JE POCIT, KDE JE POCIT, TAM JE MYŠLENKA

Dám vám nyní několik pokynů k používání těchto afirmací, 

které v projevu vašeho vlastního Božství přinesou to, 

co si přejete 

prostřednictvím nadvlády vašeho vlastního Božího Já 

– řízeného schopností,

což je dvojí schopnost: vizualizace a kvalifikace. 

Nemůžete mít jedno bez druhého; 

kde je myšlenka tam je pocit, 

a kde je pocit, tam je myšlenka. 

Vizualizujte si, že to, 

co vaše afirmace vyžaduje, 

již probíhá; 

pak zároveň kvalifikujte tuto myšlenku svými pocity.

 

Jinými slovy, 

modulujte energii svého cítění proudící z vašeho Srdce tak, 

že v duální aktivitě mysli a Srdce 

zaměříte energii své vlastní JÁ JSEM Přítomnosti na projev, 

který svým slovem, mluveným nebo tichým, 

voláte do bytí. 

Silou Boha a Božským Zákonem, 

kterým tato Síla působí, 

to, na co jste zaměřili svou pozornost, 

vstoupí v bytí tak jistě, 

jako den následuje po noci, 

protože je to Zákon; 

a nic nemůže změnit Zákon. 

Takže nezoufejte, 

když voláte a nevidíte okamžitý výsledek; 

výsledek je tam, 

i když možná ještě nemáte dostatečné vnitřní vidění, 

abyste to viděli 

– protože Bůh pracuje zevnitř ven. 

To znamená, 

že veškerá manifestace se nejprve odehrává na vnitřních rovinách existence

poté jak se přidá více vědomé Světelné substance, 

začne se projevovat na jiných, 

hustších rovinách. 

I když si pamatujte, 

všechny roviny jsou Boží roviny; 

Bůh je všude a nikde není nic, 

kde by Bůh nebyl. 

Je to právě skutečností Boha Všudypřítomného, 

že to, 

co si představíte ve své mysli v jedné části vesmíru, 

se může projevit v jiné části vesmíru; 

protože existuje pouze jedna Substance, 

Jedno Vědomí, 

a to Jedno je Vědomí vašeho Vlastního Boha Já, JÁ JSEM.

 

Když použijete afirmaci, drazí, 

mějte na paměti, 

že je to samotná Boží Moc, 

která je jistotou, 

jistým naplněním vašeho volání; 

a v důsledku toho nemusí být zapojen žádný spěch 

nebo duševní zátěž. 

Jak jistě říkáte slova ve středu svého bytí, 

manifestace vychází a to, 

po čem voláte, 

vzniká, ba už to je. 

Níže uvedené afirmace jsou neocenitelným přínosem pro všechny, 

kdo hledají Světlo, 

pro ty, 

kdo usilují o Mistrovství, 

a svým studentům je zvláště doporučuji: 

„JÁ JSEM Živé Světlo!“ 

„JÁ JSEM Přítomnost Boha: JÁ JSEM!“ 

„JÁ JSEM Otevřené dveře, 

které žádný člověk nemůže zavřít!“ 

„JÁ JSEM Zde, JÁ JSEM Tam, JÁ JSEM Jediná Přítomnost Všude!“

 

Ze všech afirmací vám však nade vše doporučuji to, 

které 

– pokud bude trvale používáno s plným pochopením jeho významu 

– pozvedne veškerou lidskou činnost do oktávy Vzestoupeného Mistra,

a tím je: 

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život!“ 

Z tohoto důvodu to bylo to, 

co Mistr Ježíš nejvíce používal, 

a to, 

které mu umožnilo vzkříšení jeho vlastní tělesné formy.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP