Já Jsem,  Zdraví a Krása

KRÁSA TĚLA A JEHO FORMOVÁNÍ DO DOKONALOSTI

Protože někteří z vás již sáhli do činnosti Univerzální Substance, 

chci vás všechny upozornit na skutečnost,  

že substance vašich těl a tato substance, 

která se zdá být pro vás neviditelná, 

je nesmírně citlivá na vaše vědomé myšlení a cítění 

– pomocí kterého je můžete formovat do jakékoli formy, 

kterou si přejete. 

Podstata vašeho těla může být vaším vědomým myšlením a cítěním 

vytvarována do nejvybranější krásy formy 

– vaše oči, vlasy, zuby a pokožka oslní zářivou krásou. 

To by mělo být pro dámy velmi povzbudivé a jsem si jistý, 

že bude i pro pány, 

jen to neradi přiznávají. 

Milovaní bratři a sestry, 

když se podíváte do zrcadla, 

řekněte tomu, co tam vidíte: 

„Skrze Inteligenci a Krásu, kterou ‚JÁ JSEM‘, 

Já přikazuji, 

vezmi na sebe formu Dokonalé Krásy, 

neboť ‚JÁ JSEM‘ Ta Krása 

v každé buňce, 

ze kterých jsi složena (složený). 

Ty musíš odpovídat na můj příkaz, 

staň se zářivě krásná (krásný) ve všech směrech, 

v myšlenkách, slovech, pocitech a formě. 

‚JÁ JSEM‘ Oheň a Krása tvých očí 

a tuto Zářivou Energii přenáším do všeho, 

na co se dívám! “ 

Tak můžete způsobit, aby se objevila Dokonalost, 

která vám dá veškeré povzbuzení, které chcete, 

abyste věděli, 

že „JÁ JSEM“ vždy vládnoucí Přítomnost. “

Chtěl bych říci vám, kteří si přejete, 

aby se vaše formy staly symetričtějšími: 

začněte rukami na ramenou,  

stáhněte je dolů přes tělo k nohám, 

a pociťujte Dokonalost nebo symetrii formy, 

kterou si přejete. 

Skrze vaše ruce projde Energie nebo Kvalita, 

kterou si přejete projevit. 

Pokud to uděláte s hlubokým, opravdovým pocitem, 

budete ohromeni výsledkem. 

Toto je největší reduktor na světě. 

Ujišťuji vás, že toto způsobí, 

že se maso, jak se dostane do krásnější symetrie a Dokonalosti,

stane pevným, a přesto pružným ve všech směrech, 

protože těmito buňkami posíláte Energii “ JÁ JSEM Přítomnosti „, 

čímž je způsobeno,

že musí poslouchat váš příkaz. 

Může to znít směšně, ale říkám vám, 

je to jeden z nejlepších, nejjistějších a nejdokonalejších způsobů, 

jak dosáhnout Dokonalosti těla. 

Říkám vám, že každý, kdo to bude praktikovat, 

přivede tělo do jakéhokoli stavu, 

po kterém touží! 

Chci, aby studenti plně pochopili, 

že jsou pány svých forem, myslí a světů 

a mohou do nich vstříknout, cokoli si přejí. 

Čistý a Dokonalý Život Boha skrze vás proudí každým okamžikem; 

proč nevypnout starý design a nezapnout nový? 

Copak nevidíte, 

jak důležité je zdokonalit tělo? 

Co může Vnitřní Přítomnost dělat s tělem, 

které je neustále nemocné nebo mimo harmonii? 

Když tomu tak je, 

pozornost se tak upře na tělo, 

že „JÁ JSEM Přítomnost“ nemůže získat pozornost, 

ale jen malou část času. 

Je to tak snadné, chcete-li, ale udělejte to. 

S tímto zacházením těla s Energií „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

se stává pevným a Dokonalým.

Když má jedinec abnormální břicho a cokoliv, 

co je více než rovné, 

je abnormální, 

měl by v této poloze zvednout levou ruku, 

dlaň nahoru, 

pravou rukou pohybovat rotačním pohybem po břiše, 

pohybem zleva doprava. 

Pokaždé, když po něm ruka přejede, 

hluboce vnímejte absorbující aktivitu. 

Rychlé nabití Energií skrze ruce jde do buněk, 

stahuje je a redukuje je do normálního stavu. 

Ujišťuji vás, 

že tato Instrukce není žádná planá fantazie, 

ale má obrovský význam a splní účel, 

pro který je používána, naprosto nepochybně 

– pokud je aplikována s opravdovým citem. 

Vědomí by samozřejmě mělo být takové, 

že energie proudící pravou rukou je Všemocná, 

pohlcující Přítomnost, 

pohlcující nepotřebné z buněk a přivádějící tělo do Dokonalého,

normálního stavu. 

Tím se nejen upraví abnormální velikost břicha, 

ale pronikne skrz formu 

a nabije střevní činnost očistným a očistným procesem, 

který bude neocenitelným přínosem. 

Ti, kteří shledali činnost těchto orgánů línými, shledají, 

že jsou urychleny k normální činnosti. 

Ujišťuji vás, 

že dámy nebudou muset používat válečky ani se válet po podlaze; 

také vás ujišťuji, 

že dámy nejsou jediné, kdo používá válečky. 

Nešťastnou, téměř otřesnou podmínkou je, 

že jednotlivci, 

mající v sobě tuto Mocnou Boží Přítomnost, 

dají veškerou myslitelnou sílu vnějším věcem, 

aby produkovaly výsledky uvnitř a na sobě, 

když jakýkoli léčebný prostředek, který použijí, 

ať už cvičení, drogy nebo cokoli jiného, má malý účinek, pokud vůbec nějaký 

— kromě kvality a síly, kterou těmto agentům vědomě poskytli. 

Toto ošetření působí na buňky, 

ať jsou kdekoli, 

ať jsou to kosti nebo maso.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP