• Já Jsem,  PENÍZE

  KDYŽ V TOM SETRVÁTE, OTEVŘETE STAVIDLA HOJNOSTI

  Mnozí z vás máte v sobě uložené poklady Energie.  Myslím tím energii vytvořenou vaší vědomou aktivitou  skrze vaši „ JÁ JSEM Přítomnost“.  Někdo si uložil poklady Světla.  Jiní mají poklady Lásky.  Mnozí  mají zlato a šperky, které byly umístěné do opatrování,  aby byly použité v tomto ztělesnění.  Několik z vás se je právě chystáte uvolnit do viditelnosti – do vašich rukou  – tyto uložené – vzestupné poklady.  Nemyslete si,  že jsem teď vstoupil do fantazijního snění,  jen vyzívám tuto vaši pozornost  pro vaši výhodu a požehnání.  Přeji si,  aby každý z vás jednou,  někdy během dne,  nejméně pět minut spočinul a hovořil i s vaší „ JÁ JSEM Přítomností“  něco jako toto:…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  SPÁNEK A VYUŽITÍ VELKÉHO TICHA K HOJNOSTI

    Spánkem vstupujete do Velkého Ticha.  Jakmile se vaše vnější já stává neaktivní,  je uvolněna vnitřní Aktivita JÁ JSEM Přítomnosti.  Přikažte svému Mocnému Mistru uvnitř vás: „Odhal mi něco,  co mi rychle vloží do rukou mé peníze,  které mi náleží Božským Právem;  a udržuj mě v tom  skrze ohromující  a věčné Světlo a Lásku!“ Řekněte také:  „Otevři Své kanály pro můj Mocný Příjem!  Vlož ji do mých rukou  a pokračuj v tom stále! “  „Bože!  Otevři teď všechny Své kanály  a dodej mi mé peníze,  nic jiného já nepřijímám! Vydej to Svou Dokonalou cestou skrze mne  v Moudrosti a Lásce!“ Před tím, než usnete, cokoliv je v tomto okamžiku přikázáno, musí to…

 • Já Jsem

  K RODIČŮM

  U mnoha jedinců láska k rodině způsobuje,  že udržují svou pozornost až příliš na tom,  jak vypadají z venku.  Když dopustí,  aby se to stalo,  tak zesilují věci,  které nechtějí.   Pokud rodiče používají ke svým dětem tento přístup,  „Zde není žádná osobnost,  existuje pouze Bůh,  který zde koná!“,  pak dělají tu největší věc,  co mají ve své moci,  jak pomáhat svým dětem.    Zpočátku to může vyžadovat z jejich strany  značné odhodlání přepnout tento proud, ale není to o nic obtížnější,  než otočit vypínač elektrického světla ve vaší místnosti,  nebo stisknout tlačítko. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková ————————————————————————————————————————————————- Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  BUDETE MÍT VŠECHNY PENÍZE, KTERÉ SI PŘEJETE POUŽÍT

  Přezkoumejte ve své zkušenosti mocného odhodlání,  které jste kdy měli k tomu,  abyste dosáhli úspěchu ve vaší vnější aktivitě,  a pak si uvědomte,  o kolik silněji může vaše odhodlání tvořit,  aby dosáhlo vaší Věčné Svobody. Věřte mi, Milovaní, když vám říkám: pouze vaše lidské stvoření,  stojí mezi vámi  a vaším Osvobozením od jakýchkoliv omezení.  Toto stvoření není větší než překážka, kterou přijímáte.  Pokud odejmete tomuto stvoření jeho sílu omezovat vás,  každou hodinu, každý den,  pak můžete radostně vykročit skrze tento závoj  do svého světa „Elektronové Přítomnosti“, tak krásné,  tak radostné,  tak naplněné Jeho Oslnivým Světlem Slavné Přítomnosti  a pohybovat se tam navždy ve Světle Věčné Slávy.  Poté,  co se vrátíte zpět…

 • Já Jsem

  TVŮRČÍ SCHOPNOST VYTVOŘIT COKOLIV

  Ten, kdo rozumí své Tvůrčí schopnosti,  musí vědět, že si může vytvořit  cokoli bude chtít,  v jakékoli rychlosti vibrace,  kterou si přeje udržet,  ať už je to Světlo,  nebo jakékoliv jiné zhuštění,  jež si může zvolit k udržení. Vězte,  že jste schopni změnit myšlenku  ze stavu Světla na velmi hustou kondenzaci,  jako je železo.  Pak si člověk může pomoci tím,  co dělá každou chvíli,  že vědomě  a podle libosti silněji využije vědomého zaměření pozornosti  a udržuje ji na tom,  po čem touží. Pozornost je kanál,  kterým Boží Mocná Energie  prostřednictvím myšlenek a pocitů  proudí k cílenému uskutečnění.  Saint Germain, překl. + foto: Maia Špačková —————————————————————————————————————————————————— Každý článek, který vám naše…

 • Já Jsem

  ENORMNOST POZORNOSTI

  Otázka: „Není lidstvo většinou hypnotizováno;  a když jsou zhypnotizováni do určitého bodu,  mohou se osvobodit vnější pomocí?“  Saint Germain:  Ne; ale když je destruktivní svobodná vůle odložena,  bude to samo o sobě velkým osvobozením pro lidstvo.  Nyní si toho pozorně všimněte:  Jakýkoli stav,  který se u jedince stal zvykem,  má do určité míry to,  co byste navenek nazvali hypnotickým vlivem,  protože jde o nedobrovolné jednání.   Destruktivní akumulace lidstva způsobila nejen tlak,  ale i tento hypnotický účinek na celou masu lidstva;  a dokud jejich pozornost nebude přivolána k „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“  a k použití Fialového Stravujícího Plamene,  lidstvo nemělo šanci jak na Zemi,  ani nikde jinde,  se osvobodit. Vidíte, …

 • Já Jsem,  PENÍZE

  ODEMKŇETE DVEŘE PRO NEPŘETRŽITÝ VÝLEV A TRANSFORMUJTE CELÝ VÁŠ SVĚT

  Každý student by měl stále užívat, několikrát za den,  což vyžaduje jen minutu, a tiše deklarovat toto:  „ JÁ JSEM nepřemožitelná stráž,  stanovená, trvalá a udržovaná skrze mou mysl,  mé tělo, můj domov,  můj svět a mé záležitosti!“ Buďte si vědomi,  že tato služba je „ JÁ JSEM Přítomnost“,   která má přirozeně Nekonečnou Inteligenci.  Toto prohlášení ve vás ustanoví  Intelligentní Stráž a Aktivitu,  která způsobí,  že nemusíte něco stále opakovat.   Znovu přejděme k věci. Pokaždé,  když používáme výraz „ JÁ“ nebo „ JÁ JSEM“,  jsme si vědomi,  že je to plná Moc Lásky, Moudrosti a Inteligence v Její Aktivitě.  Užívej často:  „ JÁ JSEM naplněný osvobozením  prostřednictvím Božské jednající Lásky!“ Teď, jako přípravnou…

 • Já Jsem

  PRAVDA – jeden z největších drahokamů Božího Království

  „JÁ JSEM Ta Vznešená „Přítomnost!“, „JÁ JSEM Ta Vítězná Síla (Moc)!“ “JÁ JSEM Tvá Mocná Energie!“ Ten tvořivý Oheň, Ta JÁ JSEM Přítomnost,  je Plamenem BOHA,  JEHO Mistrovskou Přítomností,  která je zakotvena v srdci každého BOŽÍHO dítěte.  V některých je jen jako jiskra,  ale ta se může správným větrem rozhořet do Tvořivého Ohně. Tato mocná Přítomnost, BŮH ve vás,  je ve svých nesčetných činnostech nebo konáních  tím Všudypřítomným Tvořením,  které mohou použít všichni bez omezení,  pokud vyloučí ze svého poznání vnější zdání,  pokud odvrátí svou pozornost od tohoto přeludu,  který je nekonečně dlouhé roky upoutával. Dnes má každý pokročilejší žák před svým zrakem v atmosféře  Žezlo Moci a Výsosti.  Žáci…