Já Jsem,  PENÍZE

JÁ JSEM BOHATSTVÍ BOHA V MÝCH RUKOU

Velmi jednoduchá věc, 

pokud by ji studenti mohli pochopit a aplikovat, 

je absolutně udržet mysl mimo každou osobnost 

a vědět pouze: 

„JÁ JSEM Jediná Přítomnost! „

Otevřelo by to dveře – oh tak do široka!“ 

Láska a oslovení Vzestoupené Bytosti, 

umožňují dávat záření, 

které by jinak nebylo možné poskytnout. 

Když se někdo stále a upřímně drží ve Světlu, 

osobnosti, které by tomu mohly překážet,

budou zameteny stranou 

nebo harmonicky odpojeny od světa tohoto jednotlivce. 

V tomto stavu růstu, nebo spíše rozšíření Světla, 

je nutné vědět: 

„JÁ JSEM Aktivní Přítomnost 

všech distribučních kanálů všech věcí, 

které jednají pro mé dobro! „

Až ta myšlenka přijde,

“ to je vše, co mám, „

zakopněte ji do pupenu a řekněte:“ 

„JÁ JSEM Bohatství Boha 

v mých rukou 

a dnes jej používám!“

To je čas na to, abyste to z vaší mysli a pocitů vyrazili. 

Musí to být drženo jako posvátné Ticho uvnitř každého jednotlivce. 

Vezměte to jako posvátné a úctyhodné znalosti, 

které mají být použity. 

Když vezmete cokoliv z „JÁ JSEM“, 

je nemožné vzít cokoli jakékoliv osobnosti, 

která k tomu právem patří. 

Vykazujete to pro svůj svět, 

takže nemůžete vzít nikomu nic, 

když znáte svůj vlastní Zákon: 

„JÁ JSEM Přítomnost“, která jedná všude!“ 

Neexistuje žádná možnost rozdělení, protože

„JÁ JSEM Přítomnost! „

Pokud potřebujete peníze, řekněte: 

„JÁ JSEM Aktivní Přítomnost, 

která přináší tyto peníze do mých rukou 

a já je okamžitě používám! „

Je tak důležité dostat se pryč od významu peněz. 

Je to jen prostředek výměny. 

Nedávejte jim moc. 

Vraťte veškerou Sílu zpět Bohu a pak, 

když přikážete 

– bez ohledu na to, co chcete 

– máte okamžitě po ruce veškerou Moc, 

abyste přinesli naplnění svého nařízení.

Vibrace v jakémkoli prvku je vždy dech Boží, 

věčně sám sebe udržující. 

Celá pulzace (vibrace) je Boží dech. 

Jednoduché vědomí je, že: 

„JÁ JSEM Přítomnost Dokonalého Zdraví!“ 

je tímto Božím dechem. 

„JÁ JSEM Přítomnost odpuštění v mysli a srdci 

každého z Božích dětí!“

Toto uvolňuje obrovskou vibrační akci svého druhu. 

Držte následující neustále živoucí: 

„JÁ JSEM Boží Mysl!“

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

3 komentářů