• Já Jsem

  SNADNÉ VŠEVĚDĚNÍ

  Dnešní lidé nejsou tvůrci,  protože jejich tvoření nevychází z Velkého Centrálního Slunce.  Nanebevzatí Mistři čerpají tyto věci  ze svého původního astronomického centra,  Velkého Centrálního Slunce naší soustavy.  Když se začnete zvedat do neomezené vibrační aktivity,  stanete se touto akcí,  a tak vystoupíte ze všech omezení.  Možnost budoucnosti,  podle intenzity Velkého Kosmického Světla,  jak přichází pro své Vítězství na Zemi,  bude záviset na stavu lidstva v budoucnosti.  Země byla původně samosvítivá  a zůstala by jí,  kdyby na ni lidstvo neuvalilo rozpory.  Pocit lidstva je vibrační aktivita;  a když na tom jednotlivci po staletí stavěli,  můžete si uvědomit,  jaká krutá zkáza přichází. Zůstaňte pár okamžiků v naprostém klidu.  Řekněte něco takového:  „Milovaná…

 • Já Jsem

  SRÁŽENÍ: PROCES ZHMOTŇOVÁNÍ

  V myšlence na věc je mentální obraz,  který tvoří pohár nebo formu.  Pocit do toho vlévá látku  a ta vytváří formu.  Řekněte:  „‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,‘  Udělej to ty! „ Pak použijete svou pozornost  k udržení pozornosti po tomto prohlášení.  Poté se veškerá energie,  kterou Vyšší mentální tělo vyvolalo,  soustředí,  aby formu vynesla.   Pocit nepřirozenosti této věci  je bariérou,  která často brání projevu v aktivitě.  Od této chvíle říkejte všemu,  co je méně než Dokonalost:  „Ach ne,  do mého světa nevstupuje nic jiného,  než Dokonalost mé ‚Přítomnosti‘!  Teď vypadni!“ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  NEZÁLEŽÍ NA TOM, O KOLIK PENĚZ ŽÁDÁTE

  Pokud jde o zásobení penězi,  ach,  nezáleží na tom,  kolik jich požadujete,  jen řekněte:  „Milovaná Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!   Přijmi toto volání  a přines tento dům,  tyto peníze,  nebo letadlo do mých rukou  s dostatkem na jeho údržbu! “  Nechte vše na Moudrosti “ Přítomnosti. “  Až do této doby lidstvo dělalo všechno obtížným způsobem, protože na dlouho zapomnělo na „Přítomnost „.  Sledoval jsem účinek okultismu sto let  a neviděl jsem nikoho,  kdo by měl nějaké výsledky. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  ROZDÍL MEZI BOŽSKÝM SOUCITEM A LIDSKÝM SOUCITEM

  Rozdíl mezi Božským soucitem  a lidským soucitem  je stejně velký,  jako rozdíl mezi Světlem a temnotou. Božský soucit udržuje pozornost studenta  ukotvenou v „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  která jej volá k dosažení Dokonalosti.  Lidský soucit  je zrychlením energie  kvalifikované pocitem nedostatečnosti,  aby prohloubila již projevenou nedokonalost. Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková

 • Já Jsem

  NEHLEDEJTE MISTROVSTVÍ V JINÉM, JEN SAMI V SOBĚ

  Milovaní! Znovu vám říkám:  Zpívejte Velkou Melodii Vítězné Přítomnosti „JÁ JSEM“.  Zpívejte ji ve svých srdcích nepřetržitě.  Cítíte to se všemi svými schopnostmi;  být rozhodnuti ji používat.  Pevně ​​se držte tohoto odhodlání a znalosti  a cesta se bude neustále otevírat,  aby vám bylo poskytnuto Mistrovství,  které je vaší Věčnou Svobodou.  Stále radostně vězte,  že jste nyní prošli skrze závoj.  Ať už Mistrovství jedinec získal nad sebou,  svými záležitostmi nebo svým světem,  je to vždy a mělo by to být Posvátnou komorou – vnitřní svatyní,  do které nesmí zasahovat žádný jiný dotazující se jedinec.  Nikdo nemůže dosáhnout Mistrovství  skrze touhu vnějšího najít Mistrovství v někom jiném.  Hledání, hledání a uplatňování Zákona…

 • Já Jsem

  PROČ JE BOHATSTVÍ POSKYTNUTO POUZE PÁR JEDINCŮM

  Pouze malá část lidstva,  které bylo tak dlouho ponořeno do lidských konceptů  a ignorance Vyšších Sil Života,  jasně chápe,  že kdokoli,  kdo kdy v životě něčeho dosáhl,  to obdržel z Oktávy Vzestoupených Mistrů.  Každý podnikatel v dnešní Americe,  který dosáhl finančního úspěchu,  měl Sílu a Záření Paprsků Světla  z Oktávy Vzestoupených Mistrů a mnohokrát,  i když si mysleli,  že plní sobecký účel,  sloužili tomu,  o čem věděli Vzestoupení Mistři,  že je pro lidstvo nejpotřebnější.  Proč si myslíte,  že se bohatství nahromadilo v určitých kanálech?  Protože nebylo dost lidí,  kteří by se harmonizovali a souhlasili,  aby umožnili uskutečnění úspěchů vnějšího světa,  kterých bylo zapotřebí dosáhnout.  Proto bylo poskytnuto dostatečné bohatství  jedinému…

 • Já Jsem

  POŽEHNÁNÍ, KTERÉ OTEVÍRÁ STAVIDLA DOKONALOSTI

  „Ty Mocná „Přítomnosti“!  vzdávám chválu a poděkování  za Tvé Obdivuhodné Záření  a Podpůrnou Sílu!  Vše,  co není podobné Kristu,  je pohlceno,  vychází to oděné do Podpůrné Činnosti  Tvé Mocné Přítomnosti,  vše se drží uvnitř Tvého Velkého Ticha  a vydává Tvou Nejlepší Aktivitu.“ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  ABNORMALITA PÁTEŘE VŽDY POCHÁZÍ Z POCITOVÉHO SVĚTA

  Pokud pochopíte,  že Světelný vzor těla  nelze nikdy změnit,  a že například páteř,  když se dostane mimo dokonalý řád,  že příčinou nejsou abnormální fyzické pozice,  ale činnost ve světě pocitů  –a to způsobuje tyto abnormální pozice.  Nyní například může člověk sedět schoulený na židli  – no, to není z příčiny žádné vnější věci;  tato aktivita pochází ze světa pocitů,  což způsobuje,  že se propadáte.  Pokud by vibrační působení prostřednictvím pocitového světa  působilo vždy normálně,  páteř by zůstala rovná  a v perfektním stavu  – a ani když ležíte v posteli,  byste se neschoulili.  To se děje z abnormálního stavu ve světě pocitů,  který produkuje tyto vnější účinky.  Zjistili byste,  že jedinec s…