• Já Jsem

  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

  Když jsem řekl:  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,  pak pokud je „JÁ JSEM“,  skrze Mou Lásku,  v každé částečce Života,  která existuje,  pak když přikazuji Mé Lásce a jejímu Světlu,  aby vešla do Života  a pozvedla ten Život do Velké Dokonalosti,  která je záměrem Boha,  pak „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“  pozvedá celý život do Dokonalosti,  kterou jsem se stal.   Proto, Milovaní, vězte,  že Láska Mého Srdce je skutečná.  Vyzkoušejte mě a uvidíte,  zda pro vás Moje Láska udělá to,  co pro sebe ještě nemůžete udělat sami.  Láska je Nejvelkolepější Silou v celém Vesmíru. Já Jsem samotné Světlo Života;  a Velká Kosmická Kristova Láska,  o které mluvím,  vždy čeká…

 • Já Jsem

  VZKŘÍŠENÍ PRODUKUJE VĚTŠÍ DOKONALOST

  Jednou jsem vám řekl,  čím více přemýšlíte o Velkém Magnetickém Centrálním Slunci,  tím více Jeho Síly působí ve váš prospěch.  Já, a další, jsme řekli,  že když pomyslíte na nějakého konkrétního Vzestoupeného Mistra,  je to proto,  že vaše vlastní Vyšší Mentální Tělo  volá tohoto Mistra na pomoc vnějšímu já, zatímco Vyšší Mentální Tělo  si přeje dělat určité věci v energii vašeho vnějšího já,  a tak Nenasycený Plamen  může expandovat rychleji  a snadněji rozšířit Svou Větší Dominanci do vnější manifestace.  Proto,  pokud pochopíte mnoho Mých prohlášení  z tohoto hlediska,  budou pro vás znamenat mnohem více.  Když řeknete:  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,  cokoliv,  co chcete ve svém světě mít,  musí do…

 • Já Jsem

  ČLOVĚK MUSÍ BÝT SVOBODNÝ!

  Pojďme se na okamžik vrátit,  pokud chcete,  na úsečku vaší představivosti  – která je mimochodem jednou z Nejmocnějších Sil v člověku,  protože jen díky představivosti,  síle vizualizace a kvalifikace,  máte Moc tvořit – a je  to stejná Moc,  se kterou Bůh, Nekonečná Mysl, vytvořil všechny věci;  a teď,  když se vrátíme zpět, skrze fantazii,  až k počátku člověka na této planetě,  podívejme se na něj  ve vší jeho nedotčené slávě a světle! Hle, nezávislá bytost.  Je svobodná, čistá a nekontaminovaná,  bytost svobodné vůle,  zkrátka Bůh.  Ó, kdybyste si vzpomněli jen na slávu,  kterou měli všichni v Bohu před tímto světem  – ale chopte se své odvahy,   a říkám vám,  že všichni jednou znovu získáte…

 • Já Jsem

  3 KROKY K OSVOBOZENÍ OD LIDSKÉHO SVÁRU

  Lidstvo, dnes tě žádám,  abys sledovalo svůj pocitový svět,  abys sledovalo své myšlenky,  abys sledovalo své mluvené slovo;  protože pokud do atmosféry mluvíte brutální,  nesourodá slova,  nabijete svůj vlastní pocitový svět touto brutalitou a svárem  a ten zůstane kolem vašeho fyzického těla.  A jednoho dne budete muset sklízet vše,  co jste rozeslali.  Když do vašeho života vstoupí selhání  – špatné zdraví a všechny podmínky,  které se skrývají v tomto nesouladu  – pamatujte,  že za to nemůže nikdo jiný než vy.  Tato akumulace pohání lidstvo  a ono si myslí,  že může vyvíjet nejrůznější brutalitu  a nesklízet z toho důsledky. Je to velká chyba lidstva v průběhu staletí,  a odpovídá to omezením v…

 • Já Jsem

  ZVYK PRO DOKONALOST

  Vibrace jsou Energií v akci  a musí být něčím kvalifikovány. Pulzací v celé podstatě  je působení „Božího dechu“.  Při dýchání přemýšlejte:  „JÁ JSEM Dokonalá Energie každého dechu,  který dýchám,  JÁ JSEM čistá atmosféra mého světa.“ Vytvořte si zvyk  neustále kvalifikovat svůj svět s Dokonalostí.  Starý zvyk myšlení o nedokonalosti  naplňuje váš svět v minulostí.  Nyní je důležité mít na paměti,  neustále naplňujte svůj svět Dokonalostí.  Ráno,  jako první věc,  kterou uděláte, postavte se na nohy  a s citem řekněte:  „Já JSEM Přítomnost, která dnes naplňuje můj svět Dokonalostí.“   Když přijdou jednotlivci  a zeptají se na určité použití Zákona,  vždy uveďte své prohlášení těmito slovy:  „Jste jedinec Svobodné vůle,  ale…