• Já Jsem

  PENÍZE A NANEBEVZETÍ MISTŘI

  Chci ještě něco říci o vašich penězích. Drazí, Poslové by měli být pro vás mocným příkladem. Nikdy ve svém životě nežádali o jediný desetník. A jak se to tedy stane, že dostanou to, co jim patří? Protože, milovaní studenti, Oni na to nekladou svou pozornost. Pokaždé když je třeba, jdou do své Přítomnosti a okamžitě řeknou: „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, tak potřebná jsi zde. Dívej se, že je to dodáno  skrze Moc Božské Lásky.“ Pak se ve vnějším světě vše uspořádá, že se to stane. Pokud vy, milovaní, půjdete nejdříve do své „Přítomnosti“ pro váš finanční příjem, když potřebujete jakékoliv peníze, nevidíte snad, jak Moudrost a Moc Přítomnosti vyvolá akci…

 • Já Jsem

  KDYŽ NEVIDÍTE CESTU VEN

  Pokud se najednou ocitnete s něčím konfrontovaní  a nevidíte cestu ven, buďte klidní!  Řekněte svému lidskému intelektu:  “Buď klidný! Buď zticha!  Mocná JÁ JSEM Přítomnosti (kde je vaše pozornost, tam jste!)!  Ovládni mě a můj svět!  Prodluž svou Dokonalost a udrž Svou Nadvládu! “ Pokud se jedná o brutální stav,  řekněte:  “Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, vlož se do tohoto stavu!  Otoč to vzhůru nohama  a přines z toho Zázrak své Dokonalosti! “ A Přítomnost to udělá!   (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem

  JÁ JSEM

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“  „JÁ JSEM Tvá Energie, kterou používám při každé aktivitě.“  „JÁ JSEM Světlo, které osvětluje každou buňku mé Bytosti.“  „Já řídím „JÁ JSEM “ Inteligenci, Moudrost mého veškerého úsilí.  „JÁ JSEM ta Látka, všudypřítomná, neohraničená,  kterou mohu použít a uvést do formy bez jakéhokoli omezení.“  „JÁ JSEM Tvá Síla-Tvé Dokonalé Porozumění.“  „JÁ JSEM Tvá Schopnost ji neustále aplikovat.“   „JÁ JSEM Pravda, která mi teď dává Dokonalou Svobodu.“  „JÁ JSEM ty Otevřené Dveře do „Božího Světla“,  které nikdy nezklame.“  „Chválím, že Jsem plně vstoupil do tohoto „Světla“  skrze toto Dokonalé Porozumění.“   „JÁ JSEM Tvůj Zrak, který vidí všechny věci viditelné i neviditelné.“  „JÁ JSEM Tvůj…

 • Já Jsem,  Transformace

  50KRÁT VÍCE ENERGIE A INTELIGENCE DO ROKU

  Jednotlivec,  který nerozumí „Přítomnosti“, má méně než deset procent této Přítomnosti a Síly,  která by proudila jeho tělem a pocitovým světem,  aby vytvořila to,  co je třeba. Ale vy,  kteří máte to Porozumění „Velké Přítomnosti“  a víte, jak Ji vyvolat,  můžete během jednoho roku vyvolat dvacetkrát,  čtyřicet nebo padesátkrát  tuto Přítomnost a Moc.  Není nikdo z vás,  kdo by nedokázal vyvolat padesátkrát více Energie,  Inteligence a Síly Aktivity,  které jste dosud měli. (Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Transformace

  LÁSKA

  Když milujete,  obklopujete se Láskou, která je „Aktivním Božím Principem“.  Když milujete,  obklopujete to,  co milujete, „Božím rouchem“  této zářivé Aktivity Přítomnosti.  Povahou životního principu jedince  je MILOVAT. (Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)