• Já Jsem

  LÁSKA

  Když milujete,  obklopujete se Láskou, která je „Aktivním Božím Principem“.  Když milujete,  obklopujete to,  co milujete, „Božím rouchem“  této zářivé Aktivity Přítomnosti.  Povahou životního principu  každého jedince  je MILOVAT. Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  TEKUTÉ ZLATO A VĚDOMÉ POUŽITÍ ENERGIE BOHA

  Tekuté zlato se někdy sráží pro svou emanaci při léčení.  Je jako rtuťové stříbro, pouze ze zlata;  a jeho struktura je mu velmi podobná.  Při kontaktu s hustším vibračním působením  zpravidla vždy obsahuje odstín nefritové zeleně.  Ve své Vyšší Aktivitě je zelená stěží postřehnutelná  a v tomto stavu nabývá místo zelené odstínu světle růžové. Kdykoli se odehrává intenzivní aktivita pozvedání,  vždy je zde pozorování zlata,  ale jen zřídka si to jednotlivec uvědomuje.  Věřím, že každý z vás může kolem sebe cítit toto nádherné Záření,  které vás naplňuje tímto radostným pocitem  a adorací toho Velkého Světla.  Snažte se cítit, že jste velkou fontánou Tohoto Světla,  která neustále proudí,  s vědomím,  že…

 • Já Jsem

  JÁ VÍM, CO DĚLÁM, A DĚLÁM TO!

  Vyžaduje to velkou Sílu  stát na svém místě.  Neexistuje nic,  co by vám mohlo zajistit trvalý úspěch ve vnější činnosti kromě vědomého používání  „JÁ JSEM Přítomnosti“. Zaujímejte často postoj:  „Já vím, co dělám, a dělám to! “  Možná budete muset někdy říkat velmi silné věci,  abyste zamezili rušení,  a nebyli k němu náchylní.  Rozhodněte se,  co chcete dělat, a pak řekněte:  „JÁ JSEM Přítomnost!“,  když to děláte.  Použití „JÁ JSEM“ zabraňuje rozvoji čehokoli,  co není v rovnováze.  „JÁ JSEM“ je veškerá rovnováha,  protože je to Síla a Vládnoucí Inteligence veškeré Dokonalosti. Jeho samotná Aktivita nutí rovnováhu.  Příkaz „JÁ JSEM“ je aktivita věci,  která tam již je,  a pohání ji to do…

 • Já Jsem

  90% MOCI JE DÁNO VNĚJŠÍM VĚCEM NEVĚDOMĚ

  Jak náchylná je vnější mysl zpochybňovat schopnost  tohoto Vnitřního Já zvládnout jakoukoli část těla.  Pokud zpracovává jeden druh buňky,  zvládne všechny.  Přimějte vnější já přijmout Plnou Sílu Vnitřní Přítomnosti,  a tak ji nechte expandovat do použití ve všech věcech.  Vnější mysl, prostřednictvím dlouhého zvyku,  dala obrovskou sílu lékům a léčivým činidlům všeho druhu;  ale nevidíte, že jediná věc, která tvoří jejich schopnost léčit,  je síla a autorita, kterou tomu dáváte,  aby měla vliv na vaše tělo?  Nemyslím tím ani na okamžik,  že by jednotlivci, kteří si neuvědomili „JÁ JSEM Přítomnost“,  měli zastavit všechny nápravné prostředky;  ale pokud si pevně zafixují ve své mysli,  že žádná vnější věc nemá v jejich…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  KRÁSA TĚLA A JEHO FORMOVÁNÍ DO DOKONALOSTI

  Protože někteří z vás již sáhli do činnosti Univerzální Substance,  chci vás všechny upozornit na skutečnost,   že substance vašich těl a tato substance,  která se zdá být pro vás neviditelná,  je nesmírně citlivá na vaše vědomé myšlení a cítění  – pomocí kterého je můžete formovat do jakékoli formy,  kterou si přejete.  Podstata vašeho těla může být vaším vědomým myšlením a cítěním  vytvarována do nejvybranější krásy formy  – vaše oči, vlasy, zuby a pokožka oslní zářivou krásou.  To by mělo být pro dámy velmi povzbudivé a jsem si jistý,  že bude i pro pány,  jen to neradi přiznávají.  Milovaní bratři a sestry,  když se podíváte do zrcadla,  řekněte tomu, co tam…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  JÁ JSEM BOHATSTVÍ BOHA V MÝCH RUKOU

  Velmi jednoduchá věc,  pokud by ji studenti mohli pochopit a aplikovat,  je absolutně udržet mysl mimo každou osobnost  a vědět pouze:  „JÁ JSEM Jediná Přítomnost! „ Otevřelo by to dveře – oh tak do široka!“  Láska a oslovení Vzestoupené Bytosti,  umožňují dávat záření,  které by jinak nebylo možné poskytnout.  Když se někdo stále a upřímně drží ve Světlu,  osobnosti, které by tomu mohly překážet, budou zameteny stranou  nebo harmonicky odpojeny od světa tohoto jednotlivce.  V tomto stavu růstu, nebo spíše rozšíření Světla,  je nutné vědět:  „JÁ JSEM Aktivní Přítomnost  všech distribučních kanálů všech věcí,  které jednají pro mé dobro! „ Až ta myšlenka přijde, “ to je vše, co mám,…

 • Já Jsem

  OCEŇUJTE ŽIVOT A VŠE, ČÍM JE

  Jednoduchá, ale velmi úžasná věc je,  když každý večer a ráno oceníte velkolepou Přítomnost Života, která oživuje mysl a tělo.  Je ohromná věc hluboce pociťovat toto díkůvzdání za Přítomnost života,  který v sobě drží všechny věci.  Oceňte Život za vše, čím je a co obsahuje.   Samotná Přítomnost Života nám umožňuje dělat věci,  které si uvědomujeme  a po kterých toužíme,  protože bez této Přítomnosti se nemůžeme pohnout.  Bez Ní nemůžeme ani myslet.   Pokud by člověk přijal toto prohlášení:  „‚JÁ JSEM Přítomnost‘  myslící skrze tuto mysl a tělo!“,  dostal by některé velmi pozoruhodné myšlenky.  Mozek je prvním bodem,  kde se překážka začíná registrovat,  protože to je bod kontaktu s nesprávnými…

 • Já Jsem

  DOKONALOST PROJEVENÁ VE VAŠÍ MYSLI, DOMOVĚ A SVĚTĚ

  Navrhoval bych, aby ti, kteří měli nepříjemné zkušenosti,  vědomě stáhli z těchto podmínek veškerou moc,  kterou jim dávali,  většinou nevědomky.  Když je nutné diskutovat o nějaké podmínce,  abychom jí porozuměli,  okamžitě musí následovat odebrání jakékoli síly,  která jí byla dána,  a pak vězte:  „‚JÁ JSEM‘ Harmonická Přítomnost,  vždy prostupující,  ať už je podmínka jakákoli!“  Jak jsem již naznačil a prošlo to jen částečně,  zopakuji to znovu:  Každý, zvláště student,  který zažil neharmonii nebo omezení ve své mysli,  domově nebo světě,  může s vytrvalým, beznapěťovým úsilím,  tím,  že se bude s odhodláním držet následujícího Prohlášení,  chránit svůj domov před vším nežádoucím:  „’JÁ JSEM‘ Vládnoucí Přítomnost,  vládnoucí v Dokonalém Božském Řádu,  vládnoucí…