• Já Jsem

  S „DUCHEM“ PŮSOBÍ SÍLA OKAMŽITĚ!

  Když poznávám, kdo „JÁ JSEM“,  vstoupil jsem do „Velkého ticha“,  ve kterém je Největší Aktivita Boha. Toto uznání by mělo jednotlivci přinést velká zjevení, pokud se ho drží s radostným přijetím.  Z vaší vnější zkušenosti vyplývá,  že pravidelné použití jakékoli činnosti  rozvíjí vaši sílu k větší a větší efektivitě, že?  O mnoho důležitější je to pro vaší Vnitřní Aktivitu.  Čím častěji to používáte,  tím větší Sílu do toho vložíte! Vězte, že můžete s vnitřní aktivitou udělat mnohem víc a rychleji,  než s tou vnější,  protože s Duchem působí Síla okamžitě.  Neexistuje žádné čekání na to,  kdy bude jednat „JÁ JSEM“.  Skutečnost,  že vložená důvěra v použití vnější aktivity  rozvíjí svalový systém, …

 • Já Jsem

  VĚČNÉ SPOJENÍ SE ŽIVOTEM

  Zdravím vás ve jménu Života, ve jménu Lásky, Moudrosti a Moci. Je vaší výsadou Volat tyto Síly, aby váš svět zkrášlily a zdokonalily tak, jak to nemůže udělat nic na světě, co kdy lidstvo poznalo. Teprve když pochopíte tuto plnou Sílu Života, jejímž jste vyobrazením a která oživuje vaše tělo, a Sílu, která hýbe vaším Srdcem, pak zjistíte, že od ní nemůžete být odpojeni a zároveň si udržet vaše fyzické tělo. Proto jste neustále a Věčně spojeni s „Přítomností celého Života“; a když řeknu „Věčně“, mám na mysli přesně to. Když zavoláte „Přítomnost a Sílu Života“ do akce, nejen,  že ukotvujete Sílu samotného Života, která bije vaším Srdcem, ale také vyvoláte její Zesílení.…

 • Já Jsem

  NEJVYŠŠÍ ŘEŠITEL A SEŘIZOVAČ VŠECH PODMÍNEK

  Energii Boha lze vědomě nasměrovat,  A pak víme,  že máme každý okamžik kolem nás,  nejmocnější Přítomnost pro ochranu, Směrovače a Nejvyšší Řešitele a Seřizovače  všech podmínek,  které nám příležitosti přináší.  Jednotlivci by ušetřilo tolik utrpení,  kdyby při prvním náznaku jakékoli vnikající neshody skočil jakoby do Srdce Této Mocné Přítomnosti  a řekl:  „Vnější (já) zdánlivě udělalo chybu.  Volám Tvůj Zákon odpuštění.  Hlídejte si,  aby se to rychle a úplně upravilo!“  Pevně uchopte Vnitřní Přítomnost,  abyste ovládli každou neharmonii  a trvale odstranili jakýkoli špatný stav.  Nejvyšší a nejrychlejší akcí je vždy vznést požadavek  na Velkou Vnitřní Přítomnost. Boží Energie vždy jedná podle vědomí,  které o ní máme.  Příležitost je velmi špatný pán;  jste…

 • Já Jsem

  EXISTUJE POUZE JEDEN BŮH – Život, Moudrost a Energie celého Stvoření

  Vězte, že Bůh, „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ ve vás,  řídí veškerý vývoj v dokonalém Božském Řádu.  Jako moře (voda) drží veškerý stvořený život ve svém objetí, které je určeno pro jeho sféru,  nebo vzduch, který drží ve svém objetí ony stvořené formy života,  jež mu patří.  Jsou to dvě aktivní spojení mezi člověkem a Božstvím  nebo fyzickým tělem a tělem Bílého ohně.  Můžeme volat tyto formy života,  aby nám daly to nejlepší ze svého živlu.  Člověk je jediným tvůrcem neharmonie.  Živly a jejich obyvatelé jsou samy o sobě vždy harmonické, a teprve když se člověk dostane ze svého živlu,  a když se vytvoří neharmonie;  není nikdy ze samotného prvku.  Lidský prvek, …

 • Já Jsem

  POKUD MÁ NĚKDO POCIT VĚKU, RYCHLE TO ZMIZÍ

  Jak často jste slyšeli prohlášení:  „JÁ JSEM Otevřené dveře,  které žádný člověk nemůže zavřít! „ Víte, co to doopravdy znamená?  Vaše vylévání Lásky je skrze otevřené dveře,  protože tato Láska pochází z vaší Mocné JÁ JSEM Přítomnosti. Tvůj výlev Lásky je skrze otevřené dveře,  které žádný člověk nemůže zavřít;  protože vám to udržuje čistý,  otevřený kanál pro slavnou Záři a Energii z vaší „Přítomnosti“, aby vám požehnala.  Dovolte mi,  abych vám řekl:  nepřijímejte již nikdy to, že máte nedostatek energie ve vašich tělech.  Nedělej to!  Je to pouze váš lidský koncept,  který vás omezuje. Přitom jen tak (mávnutím ruky),  Můžete smazat každou lidskou věc,  která vás svazuje!  Nechte Velkou Energii…

 • Já Jsem

  ZASTAVIT NESOULAD NA 1 ROK A TĚLO BUDE VYJADŘOVAT MLÁDÍ A DOKONALOST

  „JÁ JSEM Přítomnost“  je Všemocná Síla Vesmíru k provedení jakékoliv opravy.  Nechte „JÁ JSEM Přítomnost“ proudit,  dokud vše neumyje.  Když je vaše pozornost pevně upřena na „JÁ JSEM Přítomnost“, kterou jste,  je to,  jako by vaše tělo bylo omýváno jemnou houbou,  kterou proudí tato Čistá Energie  a čistí jej od veškeré nedokonalosti.  Pokud zastavíte nesoulad,  „Proud ‚JÁ JSEM Přítomnosti‘“  automaticky odstraní všechny nečistoty!  Máte tak ve svých rukou neomezenou Moc  k zesílení svých správných příkazů.  I z vědeckého hlediska, s vědomím,  že buňky těla jsou obnoveny za méně než rok,  pokud by se nesoulad mohl na jeden rok zastavit,  mysl a forma by vyjadřovaly  věčné mládí  a dokonalost!  Buď z…

 • Já Jsem

  VE CHVÍLI, KDY VIDÍTE NEDOKONALOST, VNUCUJETE JI DO VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

  Když si jedinec dovolí nadále kritizovat,  odsuzovat nebo soudit druhého ze svých bližních,  nejen že druhému ubližuje,  ale nevědomky připouští do své vlastní zkušenosti právě ten prvek,  který na druhé osobě vidí špatně. Opravdové pochopení této skutečnosti  usnadní jednotlivcům navždy ukončit takovou nežádoucí činnost  – když vědí, že je to pro jejich vlastní ochranu.  Řekněme to jinak.  Bez ohledu na to,  na co je vědomá pozornost pevně upřena,  je tato kvalita vtlačena do zkušenosti jednotlivce.  Cokoli jedinec vidí s hlubokým pocitem v jiném jedinci,  vnucuje to své vlastní zkušenosti.  Toto je nesporný důkaz toho,  proč jediným žádoucím pocitem,  který může každý jednotlivec vyslat,  je Přítomnost Božské Lásky  – a tím…

 • Já Jsem

  DO 2 LET DOKONALÝ RÁJ NA ZEMI

  Jedinec, který řekl,  že svou myšlenkou nemůžete přidat jeden loket (60–70 cm) své výšky,  tím potlačil Aktivitu a pokrok jednotlivce,  protože myšlení a cítění  jsou Tvořivou Silou Boha v Akci.   Nekontrolované a nevědomé používání myšlenek a pocitů  přineslo všechny druhy svárů,  nemocí a utrpení.  Málokdo si to uvědomuje  a neustále pokračuje ve svém neovládnutém myšlení  a cítění  a vytváří chaos ve svém světě;  když by mohl snadno a zlehka dýchat,  konstruktivně využívat své myšlenky s hybnou silou Božské Lásky  a během 2 let si pro sebe vybudovat Dokonalý Ráj.   Dokonce i fyzická věda poskytla důkaz,  že tělo,  neboli vnější forma,  se během několika měsíců úplně obnoví.  Pak musíte…