• Já Jsem,  Zdraví a Krása

  VĚDOMÉ ZDRAVÍ

  Jestliže vezmete na vědomí:  „ JÁ JSEM Dokonalá Aktivita každého orgánu  a buňek mého těla, „   pak to musí být zjevné.  Musíte si toho být vědomi,  a pak se to stane.   Používejte často:  „ JÁ JSEM Dokonalé Zdraví manifestované teď  v každém orgánu mého těla.“  Tím dáváte plnou důvěru ve vaši „ JÁ JSEM“,  namísto jakékoliv vnější věci.  Předpokládejme,  že chcete ohromnou Inteligentní Aktivitu, pak řekněte:  „ JÁ JSEM Dokonalá Intelligentní Aktivita v tomto těle.“ Nemůžete u toho věnovat pozornost čemukoliv vnějšímu.  Pro vyčištění mysli, očí, a uší:  „ JÁ JSEM Dokonalá Inteligentní Aktivita v tomto mozku.“  „ JÁ JSEM Dokonalý zrak dívající se skrze tyto oči.“  „ JÁ JSEM…

 • Já Jsem,  Transformace,  Zdraví a Krása

  TRANSMUTACE A TRANSFORMACE VNĚJŠÍHO VZHLEDU

  Vyděsím vás, když vám řeknu,  že když radostně pocítíte jednu minutu denně,  jak tato Mocná Dokonalost Boha v plné intenzitě  prostupuje vaší myslí a tělem,  že to za pár měsíců  transmutuje a transformuje celý váš vnější vzhled? Nečekejte,  až to něco bude vyžadovat (jakákoliv porucha);  ale nepřetržitě,  pokaždé,  když máte během dne několik okamžiků,  proveďte následující:  Jen buďte v klidu  a pociťujte tuto Boží Dokonalost, která vyplňuje každou buňku vaší bytosti, mysli a těla;  a brzy uvidíte dostatečné výsledky,  abyste mohli radostně pokračovat,  dokud nedojde k úplné transformaci. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  LÁSKA NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO SE SENTIMENTEM

  Někteří lidé, kteří studovali metafyziku,  mají sklon myslet si,  že jsou jediní lidé, kteří jsou citliví.  To je chyba.  Každý na Zemi je nesmírně citlivý,  více,  než si uvědomuje.  Cítí tyto věci.  Pokud rozumíte Zákonu,  vylévejte Lásku a laskavost!  Nemyslím Lásku jako sentimentální věc.  Láska nemá nic společného se sentimentem.  Láska je samo zářivá, inteligentní substance „Přítomnosti“, která vychází na vaše volání.  Ale když mluvíme o Božské Lásce,  máme na mysli onu Samo-Svítící,  Inteligentní Substanci, která je Energií a Substancí,  kterou potřebujete přitáhnout do své činnosti,  abyste mohli jít ven  a vykonávat Její Zdokonalující Aktivitu ve vašem světě.  Když vstoupíte do této Lásky a Svobody  a dáte si navzájem svobodu, …

 • Já Jsem

  HYBNOST, SPIRITISMUS

  Pamatujte si, Milovaní,  když vaše myšlenka a cítění stoupá,  vaše Světlo se rozšiřuje velkou rychlostí;  ale když vaše myšlenka a pocit sestoupí do lidských podmínek,  pak se vaše Světlo vypne.  To je důvod, proč v každém okamžiku,  ve kterém mysl není zaneprázdněna,  pokud by pokračovala ve svém volání po světle,  více Světla! Světlo! Světlo více Světla!  — jak by to bylo úžasné.  Uvědomujete si,  co znamená to jednoduché slovo „hybnost“?  Ach, moji drazí, uvědomte si,  že neustálé volání,  opakování věci,  získává sílu hybnosti,  která se nakonec stává velkou lavinou,  jež poseká vše, co je před ní.  Je-li konstruktivní,  pak jsou před ním pokoseny všechny destruktivní síly;  je-li to destruktivní hybnost, …

 • Já Jsem

  COKOLIV PROCHÁZÍ POCITOVÝM SVĚTEM, MUSÍTE SI ČÁST PONECHAT. TO JE ZÁKON ŽIVOTA

  Jak se vyvarujeme přijímání lidských sugescí?  Saint Germain:  To je způsob, jak získat Mistrovství a Vítězství.  Nedáváme jim žádnou moc jednat,  odmítáme jejich přijetí  a voláme po jejich zničení.  To je způsob,  jak se těchto věcí úplně zbavit.  Jen proto, že se zdá,  že nějaká věc navenek začala fungovat,  není důvod ji přijímat jako trvalou věc.  Pokud byste to udělali,  ustoupili byste veškerému lidskému stvoření.  Tak nikdy nepřijmeme věc,  která nevyjadřuje Dokonalost,  kterou chceme.  I když lidský smysl pro to možná vstoupil do činnosti,  stále to nepřijímáme,  protože kdybychom to udělali,  dali bychom tomu sílu,  která by to udržela na neurčito,  a to si nemůžeme dovolit.  Zvláště ve fyzické oktávě…

 • Já Jsem

  JAK NANEBEVZESTOUPIT

  Se Silou Božské Lásky.  Jakmile to pochopíte,  můžete způsobit,  že se to stane Trojplamenem.  Nemluvte o tom s ostatními!  Ve spojení s Fialovým Stravujícím Plamenem zdola  vynesete Sílu Nenasyceného Plamene shora,  což vytvoří Mocnou Konzumující Činnost;  a právě touto Aktivitou  jsme byli schopni dosáhnout všeho,  co bylo vykonáno.  Vydali jsme Sílu Trojitého Plamene,  abychom se setkali s Fialovým Stravujícím Plamenem,  který dělá tuto Všemocnou Aktivitu.  Stravující Plamen se setkává v hrdle,  spíše než v srdci,  protože působení Nenasyceného Plamene,  působícího v srdci,  začíná stoupat ze srdce;  a byl bych raději,  kdybyste to považovali za „schůzku“. „ Přemýšlejte o tom tímto způsobem  – jako o Centru Moci, čímž je hrdlo.“   Saint Germain,…

 • Já Jsem

  NĚKTEŘÍ NEMAJÍ ČAS NA APLIKACI…

  Otázka:  Někteří ale nemají čas na aplikaci. Saint Germain:  Nedávejte jim žádnou šanci  o nic víc, než je to možné,  aby si vymysleli nějaké výmluvy,  proč nemají odpovědi na svou žádosti  (proč neaplikují, aby měli odezvu na své touhy pozn. překl.). Nevidí,  že právě tato věc  je tím nejnekonečnějším důkazem  a Mocí působení „Přítomnosti“  –  a tím je jejich Aplikace.  Člověk musí být důvtipný jako nemluvně,  dokud nezíská určitou dynamiku.  Možná jste něco z toho sami viděli;  protože někteří velcí silní muži a ženy  se v určitých věcech chovají jako děti.  V určitých věcech jsou mocně silní  a v jiných věcech jsou jako miminka.  Někteří úžasně fyzicky silní muži se chovají…

 • Já Jsem

  SVĚTLO ROZPOUŠTÍ LIDSKÉ VLASTNOSTI A NESOULAD

  Říkám vám, že energie, substance a inteligence,  které vycházejí z „Přítomnosti“ jsou Světlo!  Proto je to stejné,  jako když rozsvítíte světlo v místnosti  — Světlo rozpouští lidské vlastnosti a nesoulad.  Kdyby Studenti,  kteří mají ve svých domovech neharmonii,  Bože, kdyby si to jen uvědomili,  mohli by zastavit všechny hádky  a byli by schopni uvolnit takový mír  a sílu v domově,  že by se všichni harmonizovali.  Říkám vám dnes večer,  když si ceníte svého budoucího pokroku,  nedovolte,  aby do vašich pocitů vstoupila jediná myšlenka na kritiku,  soud nebo odsouzení.  Nyní vám říkám, vedete si úžasně dobře;  ale stále je nějaká šance na zlepšení.  Je to životně důležité, milovaní!  Musíte si uvědomit,  že…