MAIA TEXTY

ALTERNATIVNÍ MÁMENÍ

Mnoho lidí se vydává cestou alternativy, 

ale málokdo má jasnost o tom, 

že i na této pouti má být velmi pozorný.

Našlapujte velmi opatrně na tomto minovém poli.

Když člověk projde otřesem 

a rozhodne se pro útěk z běžného způsobu bytí, 

jeho prázdnota touží po rychlém zaplnění.

A tak je velmi jednoduché v této chvíli přijmout další myšlenky, 

které se nemusí tak moc odlišovat od předešlého způsobu obecné víry.

Mají pouze jiný, přívětivější, vznešenější kabátek.

Jde především o tři témata, 

která jsou protkána omezujícími programy 

v běžné společnosti, 

tak i ve velkém množství alternativních směrů (spíše téměř všemi).

Jsou to:

-vztah k fyzickému tělu

-vztah k penězům a k bohatství

-vztah ke smrti

VZTAH K FYZICKÉMU TĚLU:

Běžná společnost přijala bezmeznou víru v nutnost chátrání, stárnutí, 

onemocnění a v nevyhnutelnost smrti. 

Současně s tím společnost prožívá hluboké odpojení se od fyzického těla tím, 

že nevěří ve svůj vliv na něj zevnitř.

Považují ho za nepřítele a že je může kdykoliv zradit. 

A tak se buď lidé oddají chátrání a ve víru v to, 

že jejich zdraví má řešit někdo a něco z venčí, 

nebo svou degradaci na poslední chvíli chtějí zvrátit opět vnějšími zásahy. 

Vše má společnou myšlenku, že jsou odpojeni od svého fyzického těla, 

neřídí jeho chod, ani to, jakým směrem se vyvíjí. 

Velice podobně je na tom většina směrů alternativy a ezoteriky.

Zhoubné myšlenky typu „tělo je vězení z masa a kostí“, 

nebo „jsme méněcenní, nejzaostalejší v celém vesmíru“, 

„své tělo ponechám osudu“, „smrt jsou dveře do ráje“,

„stáří je moudrost a jasnost“, atd.

Sice se mnozí lidé v rámci alternativního způsobu života ohlížejí po přírodních, 

šetrnějších lécích, ale v mnohých to neustále živí představu, 

že vyléčit naše těla je možné pouze vnějším zásahem 

a propadají podobným principům, jako lidé z běžného života. 

Je nějaký rozdíl mezi neustálým pobíráním bylinných lektvarů, homeopatik 

anebo léků z lékarny na chronické nemoci?

Je rozdíl mezi pravidelným navštěvováním léčitele nebo lékaře?

V obou případech jde o jistou formu nedůvěry v

„božskou energii v nás“,

která k tomu, 

aby dala vše do pořádku a do dokonalé kondice

nepotřebuje zvenčí vůbec nic,

kromě našeho plného souladu se Zdrojem.

A paradoxně, víra v to, že abych se uzdravil, potřebuji nějakou bylinku 

či alternativní terapii,

je myšlenka, která od Zdroje odpojuje, udržuje nesoulad

a brání tělu projevit jeho plnou kapacitu samo udržujícího zdraví, 

dokonalé kondice těla v plnosti mládí a věčného života.

VZTAH K PENĚZŮM A K BOHATSTVÍ

Od pradávna je v lidech živena nenávist k bohatství a k penězům.

Je to jedno z nejzhoubněji působících paradigmat, 

které se přelévá i do alternativního a ezoterického světa.

Lidé mají pocit, že se bohatí podílí na jejich utrpení a nedostatku.

Pro mnoho jedinců je těžké připustit si, 

že bohatí lidé pouze zrcadlí jejich vnitřní stav věcí.

Obzvláště je-li toto zrcadlení doprovázeno závistí, záští, vztekem, 

nenávistí a neustálým připomínáním toho, 

že bohatí mají své peníze z podvodů, z vydírání druhých lidí, 

z krádeží či tunelování atd.

A tyto myšlenky jsou silně protkány i mnohými alternativními směry.

Přiznejme si, 

mnoho lidí se vydalo cestou alternativního myšlení velmi často z důvodu toho, 

že je znechuceno bohatstvím a nedostatkem běžné společnosti.

A tak skrze tzv. Nové myšlení se utvrzují v názorech typu 

o „nespravedlnosti přerozdělení bohatství“, o tom, 

že duchovní člověk „nemá o nic usilovat, hromadit a má být skromný, 

a to i ve finančním zabezpečení“ a pak teprve bude šťastný, 

nebo, „že peníze jsou veškeré zlo a že za veškeré zlo můžou“, 

stejně jako „že změna přijde, když lidé nebudou používat peníze, 

nebudou je chtít a odchodem z civilizace nebudou pracovat 

pro systém a jeho kulturu“.

Jenomže, co když je to naopak?

Co když změna přijde až tehdy, až lidé pochopí, že mají velikou moc v tom, 

kam směrují své peníze?

Třeba když se veliký poměr peněz přesměruje 

do skutečně funkčních alternativních zdrojů energií, 

do výroby a produkce BIO potravin, 

do bylin a bylinných preparátů pro první krok ke skutečnému zdraví, 

do sanatorií uzdravujících lidi pomocí živé stravy ze všech druhů rakovin, 

do výroby krásných oděvů z bio produkce, 

do přírodní drogerie a kosmetiky, 

do nové formy průmyslu, 

kde se ctí um lidských rukou a bystrost lidského mozku apod.

Není tedy opravdová svoboda vládnout poměrnou sumou peněz které přesměruji tam, 

kam chci jen já?

Měl by proto jinak smýšlející člověk – tedy probuzený, 

usilovat o chudobu a žití na samotě?

Má smysl, aby Světlo svítilo mimo lidskou společnost jenom zvířátkům a rostlinám, 

nebo má smysl, aby působilo tam, kde je největší temnota?

Přitom, každý z nás má svou hromadu „bohatství, peněz a hojnosti“.

Pokud se jí zřekne, zůstane nevyužitá a tento zdroj peněz a nadbytku 

nemůže být použit na vytvoření něčeho nového zde na Zemi, 

co by v důsledku poskytlo službu dalším jinak smýšlejících lidem.

A tak se ve jménu alternativního náboženství lidé dobrovolně vzdávají

svého ohromného bohatství a dál nechávají jiné, 

kteří si své nezcizitelné právo vzali,

dělat si věci po svém v jejich světě.

Alternativě a ezoterice zbývá jen brblat, tvořit si dál omezující paradigmata

jako výraz těch nejmoudřejších myšlenek,

utíkat do chýší v lese, pálit za sebou mosty,

a tvářit se u toho všeznale a duchovně probuzeně.

VZTAH KE SMRTI

Jedna z nejstarších manipulací 

a jedno z nejdůležitějších témat pro novou alternativu světa.

VÍRA VE SMRT je zdrojem veškerého utrpení na Zemi!

VÍRA VE SMRT je příčinou jednoduché manipulace s těmi, co v ní věří 

a následného podřezávání si větve ve všech oblastech působení.

Pro žádné jiné lidské paradigma neplatí tak mnoho „z bláta do louže“,

jako pro „víru ve smrt“ při přechodu z běžného myšlení do alternativních možností.

Ať již je to novodobý šamanismus, víra v reinkarnaci, práce s minulými životy, 

různé směry náboženství, alternativní medicína atd.,

vše je vystavěno na platformě nevyhnutelného stárnutí a nutnosti fyzické smrti.

Drtivá většina do určité míry inspirativních myšlenek mnohých osobností

na duchovní scéně jako Osho, E.Tolle, L. Hey a celé řady dalších, 

je vystavěna na pevných základech víry ve smrt.

Před mnoha lety jsem vzala do ruky knížku od L. Hey 

a našla v ní téma „Žena a finance“. 

A během krátké chvíle jsem uviděla napsané dva silné destruktivní programy: 

Počítejte s tím, že jednou zestárnete; zařiďte se tak, 

že můžete být jednou vdova 

anebo že vás váš muž může opustit.“

To bylo překvapení!

Vždyť jsem na L. Hey začínala…jak to, že jsem si toho nikdy před tím nevšimla?

Pokud si to neuvědomíte, 

jste ve skutečnosti stejně podprahově programováni, 

jako byste se právě dodívali na televizi.

A přitom zcela nová délka života, nejlépe však „víra v Život“,

je základním kamenem proto, 

aby jedinci měli možnost plnohodnotně dozrát, 

pochopit kdo doopravdy jsou 

a přehodnotit své plány a záměry.

Toto by odstranilo „manipulaci s lidmi“, 

protože mladé lidi ve věku 800-900-2000 let by stěží někdo přesvědčil, 

že je nějaký politik udělá šťastnými a zabezpečí je na celý život.

Nebo že mají posílat peníze na charity, aby jiní mohli být šťastní.

Že musí nechat očkovat své děti pro jejich celoživotní imunitu.

Nebo že rozmary počasí, nehody a nemoci jsou pouhá náhoda.

A takto bychom mohli pokračovat velmi dlouho.

DÁVEJTE SI POZOR, 

jaké myšlenky přijmete za své.

Čí programy budete následovat?

A v jaké víře chcete kráčet – ve víře ve smrt nebo Život?

Jenom vy sami máte svobodu rozhodnout se, 

kam zaměříte svou pozornost.

Tu nejmocnější složku svého Božství.

Zda přeskočíte z běžného způsobu myšlení

do duchovního mámení, 

nesoucího úplně stejné omezující programy,

nebo zda si jako Svobodná Božská Bytost

vydláždíte svou cestu v souladu se svým Zdrojem Boha,

kde není místo na destrukci svého světa, ani svého těla.

Bůh v nás zná pouze ŽIVOT,

a Život podporující myšlenky 

jsou v plném souladu s tím,

kým skutečně jsme.

Text + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

12 komentářů

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   děkuji 🙂
   Dneska přišel nějaký proud,
   začala jsem psát ještě diskuzní příspěvek,
   a nešlo to včas zastavit,
   takže večer ještě přidám nastavbu. 🙂 🙂 🙂

 • Avatar photo

  Baruska

  Nádherné, krásné 🥰 Mým vodítkem je svoboda a pak vím, že je to to pravé.

  • Avatar photo

   Maia

   BARUŠKO
   dokonalé vodítko. 🙂

   Když si řeknu, že na vše mám nekonečně času,
   že je jedno, kde teď jsem,
   protože to,
   po čem toužím a po čem následně budu toužit,
   si mohu kdykoliv v tomto těle,
   které se stále vylepšuje,
   vychutnávat tak dlouho,
   jak já mám záměr chtít,
   a že nemusím na sebe tlačit, spěchat,
   nebo se zaobírat myšlenkou,
   že na toto či pro ono se budu muset znovu narodit,
   ale že se vším,
   co teď znám,
   a co dál a dál objevuji,
   jsem připravena si to,
   co ke mně přichází,
   vychutnávat
   a radovat se z tohoto tvoření,
   a vědět,
   že vše,
   na co zaměřuji pozornost
   mám schopnost k sobě přitáhnout
   a mám jistotu,
   že má pozornost
   je zaměřena na věčnost a stálou prosperitu
   a v můj nekonečný potenciál,
   pak toto vědění,
   je pro mě ta Svoboda,
   o které jsem od mala věděla,
   že je na dosah mé ruky. 🙂

   Děkuji za inspiraci. 🙂 🙂

   • Avatar photo

    Radka

    Maio, za tento komentář zvláště děkuji! Úplně mě to hřálo u srdce, je to pro mně! Občas mívám pocit, že na sebe mám tendenci moc tlačit a být nedočkavá, i když vím, že to není potřeba a toto jsem si potřebovala přečíst a uvědomit si svou úplnou Svobodu ve všem co dělám a co žiji! A také jsem si s radostí uvědomila, že toto vím od mala! ❤❤❤

    • Avatar photo

     Maia

     RADKO
     mám radost. 🙂 🙂
     A ano, máš pravdu, spoustu věcí, které souvisí se souladem
     jsme cítili v dětství v sobě, že to tak je. 🙂

 • Avatar photo

  Božena Adamcová

  Milá Maio, děkuji za úřasný vhled. Taková úleva moci plnohodnotně dozrát. Takovéuvolnění těla jsem ještě nazžila. Taková svoboda. Děkuji děkuji.

  • Avatar photo

   Maia

   BOŽENO
   Děkuji. 🙂 🙂 🙂

   Jakmile cítíme to, co krásně popisuješ,
   je to vždy přesný údaj o tom,
   že myšlenky,
   které si myslíme, nebo někde slyšíme či čteme,
   jsou v souladu s naším Zdrojem,
   který ví vše. 🙂

 • Avatar photo

  Pitaya Fae

  Krásně napsané. Tak, jak Tebe překvapila Luisa Hay, tak jsem byla zaskočená třeba z Jirky Ledvinky. V některých ohledech mi přijde jako ten Osho. Když někoho takhle slyším nebo čtu něčí knížku, vybírám si to, co opravdu ladí se životem a ostatní přeskakuju nebo jdu od toho pryč. 🙂

  • Avatar photo

   Maia

   PITAYA FAE
   ano, také to takto dělám.
   Ale stále více častěji to pak ani nemůžu doposlouchat,
   protože jakmile je v tom rozhovoru nebo povídání
   již jen zakomponovaná podstata toho,
   že někdo podlehá času a počítá s koncem svého života,
   a ještě do toho zahrnuje ostatní typem vyjádření
   „všichni tam musí“, nebo „zestárnou všichni“ a pod.,
   pak je mnoho myšlenek kolem této jeho víry
   zkreslených,
   a hodně věcí je tím podbarvených,
   vnímám to jasně,
   a pak vím, že nemohu dál poslouchat věci,
   které nevyjadřují čistou podstatu Pravdy.

   Vím, že ti lidé dělají to nejlepší ze svého místa,
   tak jim vždy popřeji, aby našli ještě lepší místo,
   protože život je pohyb,
   ale sama se již nemíním do jejich místa vrátit,
   a tak vypínám rozhovor
   a jdu si zapnout svůj vlastní Zdroj. 🙂

 • Avatar photo

  marie

  Já si často opakuji ,, Já Jsem vládcem času, místa a prostoru a proto můžu svoji všeobjímající dokonalost přivést do viditelné činnosti ,, a to je pro mě osvobozující

  • Avatar photo

   Maia

   MARIE
   děkuji za toto prohlášení. 🙂
   Ano, je to velmi osvobozující vědět,
   že nic jako čas není.
   Že jen my sami o tom rozhodujeme tím,
   jak to vnímáme.
   Přitom…jaro, léto, podzim a zima
   jsou vždy stejné.
   Někdy trochu teplejší, někdy trochu víc propršené
   ale je to stejné. 🙂 🙂
   A také to, že vše je v našich rukou,
   jen my rozhodujeme o tom,
   co budete vysílat a co přijímat
   a nic a nikdo nám do toho nemůže zasahovat.
   Ani vláda. 🙂 🙂 🙂

   Cítím, že by se z kolektivního vědomí
   uvolnilo tolik napětí,
   kdyby si toto lidé uvědomili více.
   No, a proto se tu scházíme,
   viďte,
   abychom vytvořili pěknou hybnost pro toto paradigma,
   aby se lidé pak mohli jednodušeji napojit. 🙂 😉