• MAIA TEXTY

  INSPIRACE PRO VNÍMÁNÍ SOUČASNÉ SITUACE

  V současné době jsou tato slova  a poznání Vesmírných Zákonů velmi aktuální.  Nechápejte to tak, že se nemáte zajímat o dění kolem sebe,  pouze mu věnujte omezeně krátký čas a hlavně,  to nejdůležitější,  nekompromisně kontrolujte své emoce.  Najděte způsob,  jak si co nejkratší možné čtení informací o dění u nás i ve světě  připojit s neutrální emocí. Vím, je to velká výzva,  především když čtete, nebo slyšíte některé politiky či samozvané odborníky,  kteří nechávají projevit své disharmonické sklony s načepířenými peříčky a ve svém poblouznění mocí už nedokáží vnímat co dělají, ani co vyzařují.  Saint Germain ve svém pobývání v politických a královských kruzích  měl také velmi jasnou představu o politickém směřování dotyčných i…

 • Já Jsem

  SVĚTELNÁ KOUPEL PRO MOZEK

  Zlaté světlo u nikoho neovlivnilo mozek jinak, než harmonickým způsobem, který jej osvětlil a zdokonalil. Je čas z něj odstranit lidské nesmysly.  Nemohou tam být dva páni.  Vždy užívejte Zlaté světlo v hlavě;  mozek potřebuje „Světelnou koupel“ každý den. Průměrný jedinec z něj používá jen asi pět procent.  Když začnete vyvolávat svou Věčnou božskou paměť,  pak je nekonečnost nekonečna ve vašem dosahu.  Chcete-li Vědomé Spojení s Nanebevzetými Mistry,  tak se tomu člověk musí podrobit. Musíte vyčistit dům  a nenechat ho za žádných okolností  jeho vlastním způsobům.  Musíte to „odpracovat zaživa“ do té doby,  než se z toho stane vůle „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti.“ Upravte mozek pro Věčnou Božskou paměť.  Jestliže něco zapomenete, …

 • Já Jsem

  S PRAVDOU SE STANETE SVOBODNÍ

  Když poznávám, kdo „JÁ JSEM“,  vstoupil jsem do „Velkého ticha“,  ve kterém je Největší Aktivita Boha. Toto uznání by mělo jednotlivci přinést velká zjevení,  pokud se ho drží s radostným přijetím.  Z vaší vnější zkušenosti vyplývá,  že pravidelné použití jakékoli činnosti  rozvíjí vaši sílu k větší a větší efektivitě, že?  O mnoho důležitější je to pro vaší vnitřní aktivitu.  Čím častěji to používáte, tím větší Sílu do toho vložíte. Vězte, že můžete s vnitřní aktivitou udělat mnohem víc a rychleji,  než s tou vnější, protože s Duchem působí Síla okamžitě.  Neexistuje žádné čekání na to,  kdy bude jednat „JÁ JSEM“.  Skutečnost, že vložená důvěra v použití vnější aktivity  rozvíjí svalový systém,  by vás…

 • Já Jsem

  PRINCIP ŽIVOTA

  Člověk nemůže dlouho používat prohlášení „JÁ JSEM“,  dokonce ani intelektuálně,  dokud nezačne pociťovat hlubší a hlubší přesvědčení, že:  „JÁ JSEM “všechny věci.“  Přemýšlejte často,  co tato dvě úžasná slova znamenají,  a vždy s použitím těchto dvou slov  proveďte prohlášení, že:  „Když říkám „JÁ JSEM“,  to JÁ JSEM uvádí do pohybu  neomezenou Boží Moc v čemkoli,  co s výrazem JÁ JSEM spojím.“   V biblickém prohlášení:  „Před Abrahamem bylo „JÁ JSEM “ Abraham představuje vnější vyjádření Života  a „JÁ JSEM“ představuje Princip Života,  který byl vyjádřen prostřednictvím Abrahama.  Dokonalost Života tu byla předtím,  než kdy došlo k jakémukoli projevení;  a tím je Život  bez počátku a konce. Moji milovaní studenti,  mé…

 • Já Jsem,  Zahrada

  NOVÁ ZEMĚ, NOVÉ KVĚTINY, NOVÁ TRÁVA, NOVÁ ESENCE

  Ty krásné Duše,  které tolik milují květinová stvoření, kapradiny a křoviny,  budou nacházet takové růže  a mnoho dalších nových květin na Zemi,  které budou mít tak vzácnou krásu,  že všechny ohromí a potěší. Nejprve si nebudou vědomi,  odkud pocházejí,  ale uvidí, jak se objevují uprostřed jejich zahrad.  Později zjistí,  že semeno Přítomnost promítla z jiných sfér  než je Země. Lotos a nové formy lilií přijdou s takovou velkolepostí,  krásou a vůní,  že jejich samotná přítomnost přinese k těm,  ke kterým přicházejí,  oživující, životodárnou aktivitu. Úžasná změna klimatických podmínek atmosféry umožní,  aby tyto květiny stále kvetly;  a zahradníci a zemědělci těchto dnů,  které přicházejí,  už nebudou konfrontováni s bojem proti plevelům, …

 • Já Jsem

  POZORNOST DÁVÁ SÍLU VĚCI JEDNAT

  Pozornost je kanál,  kterým Boží Mocná Energie prostřednictvím myšlenek a pocitů  proudí k cílenému uskutečnění.  Protože člověk ještě nevysrážel něco z neviditelného,  ​​existuje tu číhající pochybnost,  dokud nenastane nějaké jednoduché projevení.  Pak jeho odvaha a sebevědomí skočí do nadvlády  a v budoucnu nebude mít problémy s urychlením toho,  po čem touží.  Srážení zlata nebo drahokamů z neviditelného na viditelné  je stejně snadné jako dýchání,  když je jednou pohlcena  nebo odsunuta ta hloupá nejistá pochybnost nahromaděná vnějším já.  Lidstvo si po staletí vybudovalo tyto zdi omezení.  Nyní se musí rozbít a spotřebovat  jakýmkoli způsobem,  abychom to dokázali. Zpočátku to vyžaduje odhodlání to udělat,  ale když víte, že jde o hraní si…