Já Jsem,  PENÍZE

PŘILÁKAT DO ŽIVOTA PROSPERITU?

„Budu“ je přiznáním toho, že „nejsem“.

Otcova slova vždy říkají JÁ JSEM.

Dokud si neuvědomíte, 

že VY jste OTEC 

(existuje jen jediné JÁ JSEM a tímto JÁ JSEM je vaše nekonečné JÁ), 

nikdy nepřestanete říkat „budu“.

Zdroj nemůže říkat „budu“

protože by to znamenalo „nejsem“.

Jak by mohl Bůh říci „nejsem“?

Chtít přilákat do života více prosperity 

je totéž jako vysílat zprávu znějící „nejsem“

Dokud takto přemýšlíte, 

programujete tím své podvědomí, 

aby vám nabízelo prožitky odpovídající vašemu pocitu. 

„Nejsem“ předjímá stav nedostatečnosti.

Když člověk ví, 

že je Bůh 

a má vědomí své vlastní Božské Podstaty, 

potom nemůže říkat: 

„Budu“.

Proč? 

Protože „budu“ znamená „nejsem“.

Vaším vnitřním pokladem je pocit, 

že žijete ve světě bezmezné hojnosti. 

Odmítejte dovolit vnějším informacím 

odvést vás od toho, 

co jste si vložili do představivosti

V životě vždy vycházejte ze subjektivních pocitů: 

Já Jsem Úspěch, Já Jsem Bohatství, Já Jsem Hojnost …

V okamžiku, 

kdy řeknete JÁ JSEM, 

uvedete do chodu Sílu,

jíž jsou vlastní všechny tyto vlastnosti. 

Má veškerou substanci

a musí na sebe vzít jakoukoliv podobu, 

na níž ulpěla vaše pozornost. 

JÁ JSEM je nezměrná Mysl Boha.“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, které si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při četní dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Toto je velmi důležité
  pro pochopení toho,
  kde může být překážka,
  která blokuje proud Bohatství k jedinci.

  Pravda a lež
  To je jako být či nebýt.
  Většina lidstva si plete Pravdu se lží.
  A tak přistoupili na hru,
  že Pravda je jen to, co vidí
  a když cítí skutečnou Pravdu uvnitř srdce,
  pak se zdráhají ji dál prociťovat,
  s tím, že je.

  A tak…hledání,
  jak přilákat do hmotného světa
  bohatství, peníze, zdraví, partnera,
  Je vlastně konstatování,
  že jste oddělení od svého Zdroje – že „nejste“
  a tím přijímání hry na nedostatek.

  Tato hra je tisíciletí a desetitisíciletí stará.
  A je i není jednoduché jí přestat hrát.
  Ale to bychom se opět dostali do oddělenosti,
  protože pro Boha není nic nemožné. 🥰