Já Jsem

PRIVILEGIUM KVALIFIKACE BOŽÍ ENERGIE

„Není nic dobrého ani zlého, myšlení to tvoří,“ 

je Absolutní Pravda.

Když víte, 

že Boží Energie vchází do jednotlivce naprosto čistá a dokonalá, 

musíte si uvědomit, 

že je to jedinec, 

který tuto Energii rekvalifikuje 

a vnucuje jí svou vlastní nečistou kvalitu

Tato Energie čistého Boha se promítá vědomým úsilím jednotlivce 

a on jí musí vnutit nějakou kvalitu, 

protože to je jeho privilegium jako Stvořitele. 

Každý neustále kvalifikuje tuto Energii, 

která stále proudí. 

Každý do ní neustále nalévá svou barvu 

prostřednictvím svého vlastního vědomí. 

Každá vnější aktivita, která se kvalifikuje, 

s sebou nese inherentní schopnost zvuku a barvy. 

Nemůže se uskutečnit žádná aktivita jakéhokoli druhu, 

která v sobě nemá zvuk a barvu.

Boží Dokonalost v sobě přirozeně nemá žádné zabarvení. 

Každý student musí převzít odpovědnost 

za svou vlastní činnost při kvalifikaci této Energie, 

kterou vysílá. 

Mysl nemůže jednat s ničím, 

co v sobě nemá inteligenci. 

Nedovolte lidským smyslům vnucovat prvek času do všeho, 

co děláte, 

ale vstupujte do svých záležitostí radostně a držte se jich, 

dokud se neprojeví. 

Buďte jako pochodeň.

Pokud se budete pevně držet Přítomnosti Mocného Boha jako aktéra, 

který to vše vykonává, 

vstoupíte do plnosti a Dokonalosti všeho, 

připraveného k okamžitému použití. 

Všechny trvalé úspěchy musí být vynaloženy 

vědomým úsilím jednotlivce. 

Když vědomě používáte Velký Zákon, 

vězte, 

že aktivní síla Božího myšlení zná jeho směr, 

jde a funguje perfektně. 

Vědomě nabijte „inteligenci JÁ JSEM“, 

abyste využili vše, 

co je nutné. 

Řekněte: 

„JÁ JSEM Inteligence, 

která to kvalifikujte čímkoli, 

co požaduji (o co žádám).“ 

Ohledně uzdravení: 

Měl jsem studenta, 

který kvalifikoval Elektronový kruh silou uzdravení, 

že se mu začalo říkat „Uzdravující stín“. 

Samozřejmě to nebyl stín, 

který je vyléčil, 

ale v okamžiku, 

kdy se lidé dostali do kontaktu s jeho Elektronovým Kruhem, 

byli okamžitě uzdraveni.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková