GABRIEL

Abraham Essential

Když pociťujete nedostatek, času, nebo peněz, zdraví, partnera či přátel atd., to nejlepší, co byste měli učinit, je zaměřit se na příjemněji pociťované myšlenky.

Vytvořte si „dlouhé“ seznamy pozitivních aspektů, vyhledávejte důvody, proč se můžete cítit dobře a dělejte věci, z nichž máte dobrý pocit, když je děláte.

Čas, věnovaný tomu, abyste se cítili dobře a ještě lépe, objevení a uvědomění si pozitivních aspektů a sladění se s nimi tím, kým skutečně jste, vás přenesou na místo, kde vám přijdou fantastické výsledky. 

Nedostatek času, peněz, zdraví, přátel… není váš problém.

Nedostatečné spojení se Zdrojem, s energií, která tvoří světy, je to, co se nachází v jádru veškerých pocitů nedostatku, které zažíváte. 

Tyto prázdnoty a nedostatek mohou být zaplněny jedinou věcí – spojením se Zdrojem a souladem s tím, kým skutečně jste. 

Když si představujete svůj život takový, jaký jej skutečně chcete mít, získáváte přístup k Síle, která vám nebyla k dispozici, pokud jste se zaměřovali na nechtěné. 

Jakmile jste v souladu s energií, která tvoří světy, vše je pro vás předem nachystané a činnost, kterou děláte, je způsob, jak se těšíte z výhod souladu, k němuž jste dospěli.

Tvoříte skrze vaše myšlenky, ne vaši činnost. 

Až toto plně pochopíte, až pochopíte sílu svého myšlení a budete tento nástroj plně vědomě používat, zjistíte, že na činnost zaměřená část vašeho života je způsob, jak se těšíte z toho, co jste již myšlenkou vytvořili a uložili ve „vesmírné vibrační bance“. 

Když dospějete k vibračnímu souladu, což poznáte tak, že vaše myšlenky vám dělají radost, když si je myslíte; pocítíte inspiraci k nějakém činu. V tu chvíli jste dosáhli toho nejlepšího z obou těchto světů. 

Když jste vyladění na vibrační frekvenci Zdroje, pociťujete svou činnost jako snadnou a cítíte inspiraci k vyvíjení činnosti a výsledky vám vždy přinášejí radost, zatímco činnost bez souladu je namáhavá a nevýkonná. 

Neexistuje lepší způsob, jak k sobě nechat plynout peníze, než tak, že děláte věci s Láskou. Peníze do vaší zkušenosti mohou plynout mnoha cestami. 

Není to volba řemesla, která omezuje tok peněz, ale váš postoj k nim. 

Proto se neustále objevují na světě ty nejvíce bizarní a neočekávané nápady, ze kterých lidé bohatnou a které by donedávna neobstály. 
Jste tvůrci své vlastní reality a vlastních podnikatelských trhů a vlastního toku peněz. 

Nemůžete přesně definovat některé činnosti jako obtížné a jiné jako snadné. 

Vše, co je v harmonii s tím, co chcete, je snadné a poddajné, zatímco vše mimo soulad se jeví jako obtížné a vzdorovité. 
Kdykoliv pociťujete to, co děláte, jako namáhavé, pochopte, že vaše protichůdné myšlení vnáší do rovnice tvoření odpor. 

Odpor vzniká, když myslíte na to, co nechcete. 

Začnete vyprávět svůj NOVÝ příběh o: 

 • Pozitivech aktuálního předmětu vaší pozornosti
 • Tom, jak chcete, aby věci skutečně byly
 • Tom, jak se věci dobře daří
 • Tom, že skutečným manažerem všech věcí je Zákon Přitažlivosti
 • Hojnosti, která bohatě proudí do vaší reality
 • Čase, který závisí na osobním vnímaní a je nekonečný
 • Nejlepších věcech, kterých jste svědkem
 • Vašich oblíbených pozitivních vzpomínkách
 • Očividném rozvoji vašeho života
 • Úžasných a zajímavých, krásných aspektech vašeho života
 • Neuvěřitelné rozmanitosti kolem vás
 • Ochotě a užitečnosti tolika lidí
 • Síle vašich vlastních myšlenek
 • Pozitivních stránkách vašeho vlastního těla
 • Stabilní podstatě tohoto těla
 • Tom, jak si všichni tvoříme svou vlastní realitu
 • Vaší úplné Svobodě a vašem radostném povědomí o ní

Dovolte si,

aby vaším převládajícím záměrem

ve vašem životě

bylo upravovat

a vylepšovat obsah tohoto příběhu, 

který denně ve svém životě

neustále vyprávíte 

a Zákon Přitažlivosti vám přinese to, 

co si přejete. 

Tak to musí být. 

Text: Gabriel

Zdroj: Abraham Hicks (Esther a Jerry Hicks)

Fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP