MAIA TEXTY

NÁBOŽENSTVÍ, POLITIKA, NEKONTROLOVANÉ EMOCE DAVU

Při zkoumání jistých informací je nutné postupovat velmi rozvážně, a být si vědom toho, 

co skutečně cítím a co pro sebe opravdu chci. Protože jinak se stávám součástí tohoto masového kyvadla, které se v těchto časech rozhoupává stále více a více.

Začnu tedy nejdříve od základu, kterým jsou náboženství.

Každé současné náboženství je přepsáno a záměrně zkomoleno k tomu, aby ovládalo lidi a vyvolávalo pocit viny, zmatení a konflikty – tím vším to způsobuje odpojení od vašeho Zdroje. To byl jasný záměr těch, kteří stáli za tímto přepisováním starých posvátných textů. Avšak na počátku každého náboženství stálo pouze čisté učení, pocházející od Mistrů, které mělo lidstvo vést směrem k Nanebevzestoupení. K největšímu tajemství na této planetě. Ke skutečné podstatě toho, proč na Zemi přichází Boží části, jež se inkarnují do hmotných těl.

Avšak toto tajemství nesmělo být lidem odkryto, a tak se započalo s jeho manipulací a matoucím výkladem, který měl vyvolat opak toho, o čem posvátné texty a skuteční Mistři hovořili a co žili.

Novodobá náboženství manipulují s lidmi, zatajují jim jejich skutečné Božské schopnosti, jejich Sílu a Moc, kterou každý člověk má a může ji používat. Naučila lidi spoléhat se pouze na vnější svět, hledat v něm jakýmkoliv způsobem řešení, kritizovat chování druhých lidí a touhu manipulovat je k obrazu svému pro falešný pocit jistoty a bezpečí, kterého nelze nikdy dosáhnout spoléháním se na vnější svět. A protože se v jisté době lidé na určitých místech Země od náboženských organizací začali odvracet, tento nástroj moci a manipulace jim nabídl pro ošálení zraku a pocitů „politiku“ a velkou iluzi, že oni jsou těmi, kdo svými hlasy u voleb politiku řídí. Skutečnost je však mnohem odlišná od toho, co si mnoho lidí doposud myslelo.

Vesmír je založen na principech, které nelze donekonečna klamat. V jisté chvíli nastane doba „konzumování“ tzv.  masové karmy, která se nahromadila. A pak se rozjedou události, které slouží ke „konzumování“ toho, co se nastřádalo na všech stranách zúčastněných. Ať už půjde o individuální či národní prožitky.

Ráda bych v této chvíli zdůraznila jednu skutečnost … každá zkouška přichází pouze ve chvíli, kdy je jedinec připraven ji zvládnout.

A tak, pokud se vás současné události nějak týkají, vězte, že máte silný potenciál vyjít z toho jako vítězové. Ne tím, že někoho zmanipulujete k obrazu svému, okleštíte jeho svobodu myslet si, říkat a dělat co chce, či dokonce mu vezmete život, ale tím, že si sami vybudujete své pevné spojení se svým Zdrojem a ten vytvoří váš svět bezpečný a plný hojnosti.

Přicházejí události, které otevřou oči i mnoha těm, kteří doposud spali. Kteří věřili, že jejich volební hlas má nějakou váhu, kteří tvořili svůj svět podle toho, co jim bylo vnuceno jako realita a kteří se ponořili do role bezmoci a oběti. Nic z toho samozřejmě tito lidé neudělali „vědomě“, ale tím, jak uvěřili autoritám a jejich nefunkčním programům které přijali pro svůj život, tím si nechali mezi prsty uniknout svou skutečnou Moc.

Nyní budou vystaveni větší jasnosti, aby uzřeli, jaké divadlo bylo pro ně sehráno… a to ve všech oblastech života – politika, náboženství, školství, věda, zdravotní systém, historie, ekonomika apod.

Tito lidé budou vystaveny velkému tlaku na svůj nervový systém, a ne všichni to dobře zvládnou.

To, o čem se píše v knihách od Barbary Marciniak, právě přichází. 

Budou se odkrývat skutečné praktiky mediálního, politického, náboženského, vědeckého a ekonomického zákulisí a pro mnoho lidí to bude šok.

Přichází doba velkého čištění a rychlého konzumování stvořeného.

Co mám udělat?

Určitě si několik z vás kladete tuto otázku, ale někteří jistě víte, co je pro vás nejlepší.

Odpovím tím, jak se k tomu stavím já a co jsem si pro sebe uvědomila.

A dokonce se podělím o myšlenku, která jednu noc ke mně přišla a která by velmi zamotala hlavu těm, kteří si myslí, že stále drží otěže vládnutí nad lidmi. 

Na informacích a událostech v poslední době, jež zaujaly mou pozornost, jsem si uvědomila, že neexistuje jednoduché řešení z venčí – jinak řečeno „žádné skutečně dobré“. Tudíž všechny manifestace, rozčilování, hanlivé urážení druhých lidí, či potlačování jejich svobody vyjádření, ve skutečnosti ještě více rozkývává pomyslné kyvadlo této energie a ti, kteří skutečně stojí za závojem všech těchto událostí s tím počítají. V celé této situaci je záměrně počítáno s tím, že lidé svými emocemi celou situaci ještě zhorší, což bylo plánovánoBez lidských emocí není možné vyvolat žádnou válku, žádnou revoluci, žádnou diktaturu. V jakékoliv části historie byly všechny nesváry vyvolány tak, že byla vytvořena uměle událost, která na sebe nabalila řetězec dalších událostí, jež se staly příčinou válek a diktatur. A VŽDY byl hlavní součástí scénáře „emocionální stav davu“. Bez něj by nikdy nebyla úspěšně vytvořena jakákoliv podobná situace v historii lidstva.

Je důležité si uvědomit, že bez lidí a bez jejich nekontrolovatelné emoční polévky, by jisté skupiny, jež stojí v pozadí všech světových událostí, neměli sebemenší moc.

A tak první velkou podporou, pro úspěšné zvládnutí této doby je, střežit a ovládat své emoce. 

A to velmi pečlivě.

Tuto podporu poskytnete nejenom sobě osobně tím, že k sobě nebudete zvát události, jež by odpovídaly podobné vibraci – třeba nějakou poruchou na fyzickém těle, či nepříjemnostmi v osobním životě, ale stejnou měrou přispějete do energie národa, ba i dokonce do celého světa. 

Každý člověk, který v takovýchto dnech zůstává v souladu se svým Zdrojem, stává se Netečnou Přítomností, vydá za 1.000.000 lidí, kteří se právě zmítají v nekontrolovaných emocích.

To je ohromná Síla a Moc, co říkáte?

To je to, co nemáte vědět. 😉

Neste tedy své Světlo, lidé ho budou potřebovat. V této situaci existuje totiž pouze jedno dokonalé řešení a tím je, být pevně ve svém Zdroji. To znamená, být tam svými myšlenkami…myšlenkami nejenom o sobě, ale i o druhých lidech (včetně těch, kteří žijí odlišný způsob života). 

Ve Zdroji jste pouze když se oprostíte od kritiky, odsuzování, strachu, zlosti, ale též od sympatií s nedokonalostí, od lítosti apod.

Přišel čas, který po vás vyžaduje skutečnou sobeckost. Sobeckost v tom, že chcete pro sebe jen to nejlepší a že si proto saháte přímo do svého Zdroje. Že nic nechcete po druhých, že proto, abyste byli šťastní, nepotřebujete, aby někdo druhý měnil své chování a že tomuto chování dokonce nevěnujete svou pozornost, protože jinak se stáváte součástí tohoto chování a jeho spolutvůrci.

To znamená, začít myslet a jednat jinak, než vám bylo starými vzorci vnuceno.

To je jediná cesta, která vede ke Světlu.

A události, které se spustily, ukáží ještě jasněji, že jediný způsob, jak si zachovat to nejcennější – život, vede pouze tímto směrem.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

One Comment

  • Avatar photo

    Maia

    Jak píši v textu o Nanebevzestoupení,
    že je to největší tajemství na této planetě,
    tak jsem měla dodat ….kromě těchto stránek. 🙂 🙂 🙂