Já Jsem

S PRAVDOU SE STANETE SVOBODNÍ

Když poznávám, kdo „JÁ JSEM“, 

vstoupil jsem do „Velkého ticha“, 

ve kterém je Největší Aktivita Boha.

Toto uznání by mělo jednotlivci přinést velká zjevení, 

pokud se ho drží s radostným přijetím. 

Z vaší vnější zkušenosti vyplývá, 

že pravidelné použití jakékoli činnosti 

rozvíjí vaši sílu k větší a větší efektivitě, že? 

O mnoho důležitější je to pro vaší vnitřní aktivitu. 

Čím častěji to používáte,

tím větší Sílu do toho vložíte.

Vězte, že můžete s vnitřní aktivitou udělat mnohem víc a rychleji, 

než s tou vnější,

protože s Duchem působí Síla okamžitě. 

Neexistuje žádné čekání na to, 

kdy bude jednat „JÁ JSEM“. 

Skutečnost, že vložená důvěra v použití vnější aktivity 

rozvíjí svalový systém, 

by vás měla přimět uvědomit si, 

že stejné úsilí vynaložené na uznání vnitřní Síly 

by přirozeně přineslo mnohem lepší výsledky. 

Například člověk má vykonávat určitá fyzická cvičení, 

aby rozvinul své svaly. 

Mým studentům jsem mnohokrát umožnil produkovat silné svaly v symetrickém, krásném těle, 

aniž by k tomu dělali jediné cvičení. 

Stejné je to s cvičením vašich vnitřních schopností 

při získávání vnitřní Síly. 

Ve veškerém vývoji, 

ať už vnitřním, nebo vnějším, 

je vždy první částí mentální cvičení. 

Zde si musíme uvědomovat,

že existuje pouze jedna Síla a Energie, 

která lze použít, 

a to je „JÁ JSEM Přítomnost Boha“ ve vás. 

Cvičení vašich Vnitřních schopností 

je proto nutně mentální 

– nazývá se mentálním,

ale já vám říkám, 

že je to Bůh v akci,

protože bez Inteligence a Energie Boha to nemůžete vytvořit. 

Proto je vaše duševní činnost Energií Boha v akci. 

Nyní vidíte, 

jak snadné a možné je vytvořit silné fyzické tělo, 

aniž byste k tomu museli zvedat ruku při fyzickém cvičení. 

Většina vědců, lékařů a mužů fyzické kultury to popírá, 

ale ujišťuji vás, 

že je to jen proto, 

že si neuvědomili Energii nebo Sílu, která zde působí; 

protože nemůže dojít k žádnému druhu činnosti, 

bez použití této vnitřní Energie a Síly.

Trvalé a rozhodné uznání této „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

vás provede čímkoliv,

až k absolutně určitému úspěchu 

– pokud nelenošíte. 

S vytrvalým úsilím a odhodláním otevřete dveře 

a vkročí do velké vnitřní komory, 

naplněné takovým oslnivým Světlem, 

drahokamy, zlatem, a látkou, 

ze které lze vysrážet všechny druhy potravin ve vesmíru. 

Pak s touto Pravdou,

která je před vámi jasná, 

převezmete své žezlo

a stanete se Svobodní.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková