• MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  MEDITACE SE ZLATÝM SVĚTLEM PRO DOKONALOST

  Jakákoliv meditace je velmi účinným způsobem,  jak nechat protékat Dokonalost nezatíženou smetím z vnějšího světa. Zastavíte tím vnější aktivitu a ta vnitřní, dostane prostor se projevit. Meditace je stav, ve kterém cítíte Aktivní Přítomnost Boha. Když vstoupíte do své meditace,  nemůžete sebou táhnout nesoulad, který vás trápil během dne. Pokud máte nějaký okamžik, kdy jste během dne zažili něco nepříjemného, nebo vás někdo vyrušil a vy jste kvůli tomu vyprodukovali neharmonické emoce a tím rozpohybovali další nesouladné věci, pokud to nenecháte rozjet a co nejdříve začnete meditovat, a nebudete se dál otáčet za svými problémy, zastavíte tuto hybnost nechtěného, která by se mohla v budoucnu nepříjemně projevit. Popíši vám jednu meditaci, která…

 • Transformace

  3 MOZKY A DUCHOVNÍ LASER

  Proto jsme naléhali na celé lidstvo,  aby Energii Života před akcí nejdříve stáhlo na úroveň Srdce  a až poté ji předalo zpět do „Přítomnosti Života“. Z tohoto výchozího bodu vidím důležitou skutečnost k dalšímu objasnění.Nejprve ale provedu velmi krátkou rekapitulaci o tom,  jak to je s těmi našimi mozkovými buňkami a orgány.  Je to jedna z mála mých oblíbených témat o lidském těle,  kde se cítím, že jsem to dobře pochopil.   Nikdy jsem nebyl moc biolog.   Naše tělo má hlavní mozek v lebce,  kde je několik center pro různou činnost  – hovoří se o pravé a levé hemisféře na věci technické, mužské a emoční,  ženské, dále máme centra vidění,…

 • Já Jsem

  JISTÁ CESTA KE SVOBODĚ

  Opět mi dovolte s velkým důrazem říci,  že dokonalou  a nejrychlejší cestou ke Svobodě  je váš pocit neustálého bytí  v Záření a Inteligenci Boha.  Vědomě naplňujte sebe,  svou mysl a tělo,  tak plně Bohem, že na nic jiného už není místo.  Chraňte se  a nedávejte ani čtvrtinu  žádnému jinému pocitu,  než tomu,  který je kompletně od Boha. Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  SPOJENÍ S BUŇKAMI

  Jakmile přenesete svou pozornost do svých buněk,  začnou s vámi navazovat jiné energetické spojení,  rozproudí se v nich nová životní síla  a zareagují odlišně.  Vyladí se na nový rytmus,  kterým se spojí s vaším Vyšším Já   a to vyvolá proces uzdravení a přeměny.  Membrány buněk se energeticky otevřou a rozšíří  a buňky začnou přijímat více Světla,  které naplní mezibuněčné prostory  a jejich nová aktivita začne být v souladu s tím,  co pro sebe chcete  a co se již projevilo ve vašem dokonalém obrazu,  jež uchovává váš Zdroj. Buňky vašeho těla  mají neustálou schopnost obnovy  a velmi rychle reagují  na vaše vědomé spojení s nimi. Text + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  OCHRANA POČÍTAČE

  „JÁ JSEM Velký Božský Ředitel svého počítače,  telefonu  a veškerého dalšího elektronického vybavení!“ „JÁ JSEM Nepřemožitelná Stráž plně stanovena,  trvalá, udržovaná a s Mocí Boha,  kterou JÁ JSEM,  chránící za všech okolností můj počítač,  jeho operačním systém,  programy, disky a soubory před jakýmkoli sledováním,  zářením, interferencí  nebo vniknutím jakéhokoli druhu!  Budiž, stalo se, děkuji.“ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  VÁŠ SVĚT + OCHRANA BLÍZKÝCH

  Často používejte Ježíšova prohlášení „JÁ JSEM“:  „JÁ JSEM otevřené dveře veškerého projevení!“ „JÁ JSEM Vzkříšení a Život!“ Takže pokud „JÁ JSEM“ Vzkříšení a Život,  co jiného se může ve vašem životě uskutečnit?  Pokud do toho vstoupíte se stabilní,  klidnou jistotou,  zjistíte, že dochází k určitým změnám.  „JÁ JSEM Vševědoucí Přítomnost Velkého JÁ JSEM! “  „JÁ JSEM Světlo,  které osvětluje každou místnost,  do které jdu!“  Už dávno jsme se naučili  nevšímat si vnějšího zdání, ale jít do Srdce věcí a tam odpočívat.  Používejte často:  „JÁ JSEM všudypřítomná léčivá síla,  která spotřebovává všechny věci,  jež mají sklon k nesouladu!“ Pro ochranu dětí a blízkých osob:  „JÁ JSEM Nepřemožitelná Přítomnost  a Ochrana (jméno toho,…

 • Já Jsem

  PŘESNÁ MATEMATICKÁ DOKONALOST ŽIVOTA

  Proto jsme naléhali na celé lidstvo, aby Energii Života před akcí nejdříve stáhlo na úroveň Srdce a až poté ji předalo zpět do „Přítomnosti Života“. Toto je očistnou činností Života a skrze vaši lidskou formu se projeví plná Síla působení Života. Pokud váš proud Energie vtékající do těla je promarněn hněvem, abnormální sexuální aktivitou nebo čímkoliv jiným, co uvolňuje emoce a posílá Energii dolů a ven z fyzického těla, nemůže se obnovovat. Nevrátili jste do Života to, co vám Život dal. Proto když pochopíte to, že vaše fyzické tělo je magnetem pro Život, který stahuje své Mocné Proudy Energie a pokud jste správně pochopili, že je třeba poslat je zpět v jejich…

 • MAIA TEXTY

  INSPIRACE PRO VNÍMÁNÍ SOUČASNÉ SITUACE

  V současné době jsou tato slova  a poznání Vesmírných Zákonů velmi aktuální.  Nechápejte to tak, že se nemáte zajímat o dění kolem sebe,  pouze mu věnujte omezeně krátký čas a hlavně,  to nejdůležitější,  nekompromisně kontrolujte své emoce.  Najděte způsob,  jak si co nejkratší možné čtení informací o dění u nás i ve světě  připojit s neutrální emocí. Vím, je to velká výzva,  především když čtete, nebo slyšíte některé politiky či samozvané odborníky,  kteří nechávají projevit své disharmonické sklony s načepířenými peříčky a ve svém poblouznění mocí už nedokáží vnímat co dělají, ani co vyzařují.  Saint Germain ve svém pobývání v politických a královských kruzích  měl také velmi jasnou představu o politickém směřování dotyčných i…