Já Jsem

DECH V RYTMU BOHA

Během této doby uvažování, 

a zaměřování pozornosti k Nejvyššímu Centru,  

uvědomujte si rovný, vyvážený, rytmický dech. 

Nemyslím tím dávat tomu zvláštní pozornost,  

ale dýchat několikrát (párkrát) vědomě,  

a potom si jen být vědomi toho, že dýcháte rytmicky.

Nadechněte se na počet osmi; 

podržte, než napočítáte osm; 

vydechněte na osm 

a držte osm. 

Pak opakujte. 

Udělejte to několikrát, 

až se dostanete dostatečně blízko rytmu.

Aktivita tohoto vědomí reaguje na váš požadavek.

Ohromný Božský princip je nad vámi

obklopujíce vás formou, 

protože Kotviště Boha je ve vašem „srdci“.

Sedm energetických center 

jsou body Kotvení Individualizace Boha ve fyzické formě. 

Šišinka v mozku 

je bodem Kotvení a Záření z Velkého Centralního Slunce. 

Když si to uvědomíme, 

dostaneme se k bodu, 

kdy nepočítáme s některým z nižších center.

Pokračujte v dotazování se Boha, 

jakou správnou aktivitu použít v určitém čase. 

Každý musí spoléhat na směr, 

který přijímá od samotného Boha.

Všechna „prohlášení“ jsou jen formulovaná „pozornost“ na jisté věci. 

Záření projde slovy samo; 

slova jsou jen vozítka „Přítomnosti“. 

Pocit a myšlenka se stane právě tak přesná, 

jako mluvené slovo, 

když spoléháte stále více na Přítomnost Boha ve vás. 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková