Já Jsem,  PENÍZE

NEZÁLEŽÍ NA TOM, O KOLIK PENĚZ ŽÁDÁTE

Pokud jde o zásobení penězi, 

ach, 

nezáleží na tom, 

kolik jich požadujete, 

jen řekněte: 

„Milovaná Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  

Přijmi toto volání 

a přines tento dům, 

tyto peníze, 

nebo letadlo do mých rukou 

s dostatkem na jeho údržbu! “ 

Nechte vše na Moudrosti “ Přítomnosti. “ 

Až do této doby lidstvo dělalo všechno obtížným způsobem,

protože na dlouho zapomnělo na „Přítomnost „. 

Sledoval jsem účinek okultismu sto let 

a neviděl jsem nikoho, 

kdo by měl nějaké výsledky.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková