Transformace

KŘÍŽ

Kříž je velmi silný prastarý vícevrstvý symbol 

a původně se používal jako lokalizační bod.

Měl taktéž význam „kde se duch stýká s hmotou“, 

či kde se „Nebe stýká se Zemí“. 

V dávných dobách se éther umisťoval doprostřed 

a tento bod otevíral brány do jiných dimenzí. 

V jistých časech, kdy lidé rozuměli symbolům, dobře věděli, 

že aktivity prováděné ve středu dvou zkřížených linií 

mají ohromnou sílu 

a ovlivňují mnohé verze reality. 

Šachovnice je jen složitější symbol kříže. 

Všechny tyto silné energetické symboly 

je velmi snadné vtisknout 

do hlubších úrovní lidské mysli, 

aby se mohly předávat z generace na generaci 

podvědomým vnímáním.

Původně tento způsob měl vyvolávat 

a aktivovat při opakovaných znovuzrozeních 

vybavení si toho, 

co se v jednotlivých životech naučili, 

jelikož si byli vědomi toho, 

že způsob, 

jakým vykládají a vnímají realitu, 

určuje jejich kvalitu života. 

Jisté symboly se však také staly nástrojem 

manipulace lidského podvědomí 

a manipulace mas ze zákulisí jistými společnostmi, 

což je velmi stará praktika. 

Samozřejmě že dnešní tzv. tajné společnosti 

se rády předvádějí různými starověkými rituály 

a netuší, 

že symboly, které přitom používají, 

otevírají energetické portály 

z často jim utajených důvodů.

Stejně tak běžní lidé netuší, 

co je v nich aktivováno 

a jakým způsobem se hraje o jejich vědomí.

Co je smyslem vědomí… 

všímat si, pozorovat, hodnotit a posuzovat 

a používat informace, 

které skládají jejich puzzle reality.

Jedním z takovýchto silných symbolů 

je samozřejmě náboženský kříž. 

Do středu étheru byl usazen trpící Ježíš Kristus. 

Symbolicky naznačeno, 

jakou energii bude produkovat lidstvo 

prostřednictvím masového ovládání vědomí. 

A ano, 

po tisíciletí se právě toto děje, 

různými možnými způsoby. 

Text:  asi Poslové úsvitu: Barbara Marciniak

Fotografie: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Kříže na kostelech mají svou skrytou funkci.
  Jsou to antény pro jistou energii.
  Aktivují implantované vědomí
  a odsávají životní energii.
  Aktivované vědomí je to vědomí,
  které lidstvo odděluje od jeho Božské přirozené podstaty
  a od jeho Moci tvořit cokoliv, co chce
  a také podsouvá povolenou délku dožití
  a to, jak se mají buňky v tělech lidí,
  podle nastaveného kolektivního vědomí lidstva,
  chovat.
  Pokud je jedinec nevědomý
  a sám nevydává příkazy pro svou Enerii Zdroje,
  pak je takto nevědomě ovlivňován a řízen.