Já Jsem

VAŠE MOC A SVĚTELNÁ OCHRANA

Pokaždé, když se začne prosazovat vaše lidská podstata, 

umlčte jí a usaďte: 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  

Ty jsi zde Jediná Jednající Přítomnost! 

Nedopusť, 

aby mé lidské konání působilo 

a rušilo toto všechno!“ 

Poté, co se budete udržovat v souladu za všech podmínek, 

zjistíte, že Síly vaší „Přítomnosti“ budou proudit vpřed a ven,

do vašeho světa a harmonizovat ho; 

a vše bude nádhernou činností, 

ať už je vaše pozornost zaměřena kamkoli, 

protože vaše pozornost je Mocná Síla. 

Způsobí to, 

že Energie toho,

co vyvoláváte z „Přítomnosti“, 

proudí dále k danému cíli, 

na který je upřena vaše pozornost, 

a není nic, co by mohlo zabránit jejímu úspěchu, 

kromě vás samotných. 

Vy jste Autoritou ve svém světě! 

Jste vládcem toho, 

jak bude tato Energie pro vás konat! 

Nezapomeňte na to! 

Když pochopíte a pocítíte tuto Velkou Sílu, 

pak se ve vás vše uvolní a uklidní. 

To velké napětí a stažení svalů 

a nervů těla od úzkosti prostě ustoupí 

a opustí vás.  

Pak pocítíte odpočinek 

a v tomto klidu a odpočinku jsou otevřené dveře 

Síle vaší „Přítomnosti“, aby proudila dále. 

Pamatujte si,

Nesmíte být netrpěliví. 

Nesmíte podléhat cizím doporučením. 

Lidé se dnes naučili, 

že si mohou sednout 

a promítat na vás své myšlenky a pocity 

a vy na to reagujete. 

Nyní je potřeba chránit se 

a vyvolat „Přítomnost“, 

aby utvořila Svou vlastní Trubici Světla. 

Pak nic z toho k vám nemůže proniknout 

a jednat prostřednictvím vašeho pocitového světa.

Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková