Já Jsem

PRINCIP ŽIVOTA

Člověk nemůže dlouho používat prohlášení „JÁ JSEM“, 

dokonce ani intelektuálně, 

dokud nezačne pociťovat hlubší a hlubší přesvědčení, že: 

„JÁ JSEM “všechny věci.“ 

Přemýšlejte často, 

co tato dvě úžasná slova znamenají, 

a vždy s použitím těchto dvou slov 

proveďte prohlášení, že: 

„Když říkám „JÁ JSEM“, 

to JÁ JSEM uvádí do pohybu 

neomezenou Boží Moc v čemkoli, 

co s výrazem JÁ JSEM spojím.“

 

V biblickém prohlášení: 

„Před Abrahamem bylo „JÁ JSEM “

Abraham představuje vnější vyjádření Života 

a „JÁ JSEM“ představuje Princip Života, 

který byl vyjádřen prostřednictvím Abrahama. 

Dokonalost Života tu byla předtím, 

než kdy došlo k jakémukoli projevení; 

a tím je Život 

bez počátku a konce.

Moji milovaní studenti, 

mé srdce se nesmírně raduje z blízkosti, 

s níž někteří z vás pociťují přesvědčení 

o této Majestátné Přítomnosti „JÁ JSEM“, 

kterou jste. 

Udělejte maximum, 

abyste se cítili klidně, vyrovnaně, 

a pokud to nevidíte jinak, 

zavřete oči a všude uvidíte Dokonalost. 

Stále více k vám přijde důkazů 

o úžasné Přítomnosti této Pravdy. 

Uslyšíte, pocítíte, uvidíte 

a zažijete zázrak všech zázraků. 

Vy, kteří se pevně držíte Pravdy, 

vejdete do trojí akce:

vidět, slyšet a zažívat tyto takzvané zázraky – zázraků, 

dokud nepochopíte působení, 

a Majestátnost této jednoduché Pravdy, 

kterou můžete navždy používat, 

jakmile jí jednou porozumíte.

Saint German, překlad + foto. Maia Špačková