Já Jsem

JÁ UMÍM ZÍSKAT PLNÉ MISTROVSTVÍ A UDĚLAT TO TEĎ!

„Skrze Moc Boha ve mně, 

Já umím získat plné Mistrovství

a udělat to teď; 

a já jasně odmítám

dát moc vnějším podmínkám,

 osobám, místům, věcem

nebo aktivitám. 

Naučila jsem se vědět, 

že je zde jen Bůh v mém životě, 

mé mysli, mém těle,

mém domově,

mém světě, 

a mých záležitostech.”