• Já Jsem

  VAŠE MOC A SVĚTELNÁ OCHRANA

  Pokaždé, když se začne prosazovat vaše lidská podstata,  umlčte jí a usaďte:  „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!   Ty jsi zde Jediná Jednající Přítomnost!  Nedopusť,  aby mé lidské konání působilo  a rušilo toto všechno!“  Poté, co se budete udržovat v souladu za všech podmínek,  zjistíte, že Síly vaší „Přítomnosti“ budou proudit vpřed a ven, do vašeho světa a harmonizovat ho;  a vše bude nádhernou činností,  ať už je vaše pozornost zaměřena kamkoli,  protože vaše pozornost je Mocná Síla.  Způsobí to,  že Energie toho, co vyvoláváte z „Přítomnosti“,  proudí dále k danému cíli,  na který je upřena vaše pozornost,  a není nic, co by mohlo zabránit jejímu úspěchu,  kromě vás samotných.  Vy jste Autoritou ve…

 • Já Jsem

  UVOLNĚNÍ NEOMEZENÝCH DARŮ PŘÍTOMNOSTI

  Myšlenka, která vše harmonizuje:  „JÁ JSEM to Dokonalé tvořivé myšlení a cítění,  přítomné všude v myslích a srdcích lidí!“  Tato myšlenka působí zázraky,  nepřináší jen vám samotným klid a mír,  ale uvolňuje neomezené dary Přítomnosti! Jiná myšlenka:  „JÁ JSEM ten Mocný Zákon BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A OCHRANY,  který je činný všude v myslích a srdcích lidí!“ Tuto myšlenku můžete použít mohutnou silou na všechno!  Stejně tak:  „JÁ JSEM BOŽÍ LÁSKA, která všude naplňuje mysl a srdce lidí!“ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Transformace

  USA A BUDOUCÍ DĚJE: Od separace ke spojení…

  Mnoho bytostí, které se inkarnovaly jako členové Světelné rodiny, přišlo do Spojených států, protože je to země, kde můžete dosáhnout největšího pokroku. Je to shodou okolností současně také země, kde popření je všudypřítomné. Věříte, že žijete v zemi svobodných  a v domově statečných, a přece žijete v nejsystematičtěji ovládané experimentální společnosti na planetě. Tyranie, která tu byla zavedena,  je docela zajímavá, protože je to tyranie beze zdí. Protože se všichni tolik bojí systém ve Spojených státech opustit, budou k tomu muset být donuceni. Je to zkažený, nefungující systém, který si neváží života, ani Země. To je podstatou věci. Když si něco neváží života a Země, můžete se vsadit, že to zkrachuje a že to…

 • Já Jsem,  Transformace

  PRINCIP PÁDU KAŽDÉ CIVILIZACE

  Teď tedy vše, co dnes mezi vámi a mnou stojí,  je váš pocit a vaše myšlenka.  Tato myšlenka je jen zlomkem,  ale váš pocit je tou hlavní věcí,  který dnes stojí mezi vámi ve vaší omezené činnosti  a Mnou v Mé Vnitřní Formě.   Když tomuhle porozumíte  a vytvoříte  a udržíte ve svých pocitech udržovanou Harmonii,  pak když tuto Sílu „JÁ JSEM“ zavoláte do akce,  její Mocná Energie, Inteligence, Síla a Světlo bude proudit do vašeho světa  a bude harmonizovat a vytvářet úspěch,  který požadujete.  To je jediná Inteligence a Energie,  která to může udělat.  Nyní si pamatujte,  dali jste veškerou Moc vnějšímu světu,  lidským bytostem, podmínkám, úředníkům, úřadům, všemu, …

 • Já Jsem

  VĚČNÉ SPOJENÍ SE ŽIVOTEM

  Zdravím vás ve jménu Života, ve jménu Lásky, Moudrosti a Moci. Je vaší výsadou volat tyto Síly, aby váš svět zkrášlily a zdokonalily tak, jak to nemůže udělat nic na světě, co kdy lidstvo poznalo. Teprve když pochopíte tuto plnou Sílu Života, jejímž jste vyobrazením a která oživuje vaše tělo, a Sílu, která hýbe vaším Srdcem, pak zjistíte, že od ní nemůžete být odpojeni a zároveň si udržet vaše fyzické tělo. Proto jste neustále a Věčně spojeni s „Přítomností celého Života“; a když řeknu „Věčně“, mám na mysli přesně to. Když zavoláte „Přítomnost a Sílu Života“ do akce, nejen, že ukotvujete Sílu samotného Života, kterou bije vaše Srdce, ale také vyvoláte její Zesílení.…

 • Já Jsem

  VIBRACE SLOV NANEBEVZESTOUPENÝCH BYTOSTÍ

  Pamatujte, že vaše Vyšší mentální tělo, jednající z vaší „Přítomnosti Života“, je Všemocná Inteligence a není omezeno. Když s ním mluvíte,  aby vám dalo Svobodu,  aby vám poskytlo zásobu,  vysílá své Mocné Světelné Paprsky,  které jsou Řídící Inteligencí k harmonizaci a řízení podmínek v lidské oktávě,  které prostřednictvím přírodních zdrojů přinášejí,  i za vašeho přispění,  uvolnění z podmínek,  které vás činily nešťastnými.  To je definitivní;  to je silné. Každý z nás,  kteří jsme se osvobodili od lidských podmínek,  očistěním fyzického těla  a jeho vtažením do Nanebevzestoupení,  jsme byli po věky „autoritou“;  ale dokud jsem nedávno nepředal toto poznání lidstvu,  lidstvo to nechápalo. Znát věc je dobré,  ale vědět,  jak ji použít,  je vždy…

 • Já Jsem

  VYVOLÁNÍ MOCI PŘÍTOMNOSTI

  „Ty Mocná, Nekonečná Přítomnosti!  Tvůrce všeho, co je, vždy majestátná ve Své Vítězící Přítomnosti,  já dávám Moc pouze Tobě.  Navždy stahuji veškerou Moc,  kterou jsem kdy dala vnějším věcem,  a stojím v klidu ve Tvé Majestátné Přítomnosti, Lásce, Moudrosti a Síle.  S vědomím,  že „JÁ JSEM zde, JÁ JSEM tam a JÁ JSEM všude“,  pak JÁ JSEM klidná ve Tvé Majestátné Přítomnosti,  projevující Tvou Lásku, Moudrost, Moc a Rozhodnutí  – s vědomím,  že mám Tvou předvídavost  a vidím daleko za hranice lidských možností. “ „Vzdávám chválu a děkuji,  že nyní a navždy uznávám  a přijímám pouze Tvou Mocnou,  Vítěznou Přítomnost ve všech věcech,  v mém životě, mém světě,  mé mysli a…

 • Já Jsem

  DOSADIT NA TRŮN SVÉ VLASTNÍ BOŽSTVÍ

  Nejdůležitější a největší věc,  kterou každý člověk potřebuje udělat,  a zvláště studenti, kteří jsou upřímní,  je vědomě dosadit na trůn své vlastní Božství v Jeho Chrámu, předat mu všechnu Moc,  veškerou oddanost,  chválit a uznávat To,  aby vnější pozornost mohla být pevně ukotvená  jednou provždy tam,  kam náleží.  Pak to vnější,  které bylo uchvatitelem,  bude zataženo do Ohromné Řeky Světla,  až existence vnějšího bude úplně zapomenuta. Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková