Já Jsem,  Transformace,  Zdraví a Krása

SUGESCE NEMOCÍ

Proč někdy lidé říkají a cítí, a rentgen to dokonce ukazuje, 

že mají problém s chlopní v Srdci? 

Je to čistě lidský koncept! 

Srdce, samo o sobě nemůže mít problém s chlopní nebo jakoukoliv nedokonalost, 

kromě té, která je vnesená lidskou sugescí. 

Můžete změnit konání Vesmíru. 

Proč? 

Protože vaše fyzické Srdce je kotvou Síly Boha, 

Nekonečné Síly Světla ve vašem lidském těle. 

Protože je v něm malý Nenasycený Plamen ze Srdce vašeho Elektronového Těla. 

Proto vaše Srdce nemůže být rušeno,

jen sugescí,  

vnesenou do něho vámi samotnými. 

Se vším respektem k našim milovaným lékařům celého světa, 

máme záznamy shromážděné od lidstva, 

kde 37% případů nádorů a rakoviny u lidí pochází ze silné sugesce

kvůli tomu, že to pocit jedince začne přijímat. 

Předpokládejme, že je zde určitá akumulace plynu v buňkách v oblasti břicha, 

které zapříčiní jeho otok 

a tyto stavy tam zůstanou. 

Doktor, nebo někdo řekne, „Tedy, to rozšíření vypadá jako tumor.“ 

Pokud to vědomě či nevědomě přijmete dost intenzivně do vašeho pocitu, 

vytvoří to stav, právě tam a právě takový, v tom přesném bodu. 

Proč si myslíte, že se u takového množství lidí objevil zánět slepého střeva? 

Před tím, než lidstvo vědělo, že něco takového má, bylo vše v pořádku. 

Skutečně to tak je, ale jak o tom začala fungovat masová představa, 

tak to najednou všichni dostali. 

Říkám Vám drazí, 

kdybyste s námi mohli na jedinou hodinu uvidět efekt lidské sugesce na lidstvo,

pochopili byste, 

proč potřebujete volat „Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“, 

aby zformovala Světlenou Trubici k vám 

a použila Fialový Stravující Plamen v ní a udržela vás tak čisté, 

bez těchto věcí, 

které zasahují do vašich pocitů ze světa okolo vás 

a ukotvují ve vás, aniž byste to vůbec tušili. 

Ano, mnohokrát tyto stavy zakotví ve světě pocitů, 

začnou působit a budovat, 

a pak se lidé diví, 

proč tyto stavy vůbec existují. 

(Saint Germain, I AM Discourses; volný překlad + foto: Maia Špačková)

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Nacházíme se v době, kdy jsme byli všichni svědky exploze sugesce.
  A je dost bystrých lékařů a zdravotníků, kteří si jsou této skutečnosti plně vědomi.

  Je jasné, že ti, kteří zorchestrovali tento sled událostí,
  mají velmi dobré informace, jak na lidské bytosti sugesce funguje. 🙂