• Transformace,  Zdraví a Krása

  SEXUÁLNÍ ABSTINENCE

  Dnes je ve společnosti široce rozšířeno, dokonce i mezi lékaři, mínění o tom, že fyzická užitečnost sexuální abstinence je jen středověká náboženská pověra a vědecká neznalost, což nesouhlasí s dnešními znalostmi o fyziologii. Někteří lékaři tuto ideu používají pro svoji komerční výhodu a vytvářejí ve společnosti strach ze sexuální abstinence, která se snad jeví jako příčina onemocnění nervového systému a má škodlivý vliv na celkový zdravotní stav. Na základě tohoto tvrzení docházejí lékaři a psychoanalytikové k tomu, že radí mladým mužům využívat služeb prostitutek, přičemž jim hovoří, že risk ze sexuálně přenosných nemocí je nesrovnatelně menší, než škodlivé účinky dlouhé sexuální abstinence na nervový systém. Podrobnější prostudování této části by nicméně mělo každého zdravě myslícího…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  VĚDOMÍ PŘIKAZUJE DOKONALOST

  Pár slov k tomu, jak funguje tělo a jeho malí pracovníci. Každá buňka těla ví naprosto přesně jak má vypadat její dokonalá funkce a její verze. Pokud jedinec nedělá nic, jen běžně funguje jako člověk, proplouvá životem s mnoha nesouladnými myšlenkami,  pocity a aktivitou, stává se nádobou různorodých vibrací a jeho tělo všechny tyto informace nasává jako příkaz  k tomu, jak se má chovat, jak má plnit představu majitele o věku, jak má následovat ledabylé myšlenky, pocity a slova. A tak se řídí tímto vším očekáváním majitele nadřazeného vědomí,  že časem přijde o energii, o mládí, že v jistých letech dojde k ochabnutí hmoty, že v jistém období přicházejí vrásky, šediny, první chronické nemoci jež společnost…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  PRO RYCHLEJŠÍ LÉČENÍ

  Kdykoli si představíte Aktivitu Zlatého světla,  kvalifikujte jej pomocí Nekonečné Inteligence a přikažte těm malým pracovníkům těla,  aby vytvářeli a udržovali Dokonalost v mysli a těle.  To přidává k Léčivé Aktivitě obrovský prvek,  který je přirozeným působením tohoto Zlatého Světla.  Ve Světle je Inteligentní Činnost.  Když je to řízeno vědomým velením,  uvede to do pohybu ohromnou Kristovu Moc. Získejte plnou realizaci této skutečnosti za všech okolností  při vědění,  že toto vědomí (těch malých pracovníků těla) vždy jedná podle vašeho požadavku.  Místo toho,  abyste těmto malým pracovníkům v těle  umožnili přijímat destruktivní návrhy z vnějšku,  je svým vědomým velením necháváte poslušnými  jejich přirozeným dokonalým činnostem.   Kdykoli udržujete vizi Léčení,  nezapomeňte ji kvalifikovat tímto způsobem…

 • Transformace,  Videa,  Zdraví a Krása

  ROZHOVOR S MUDr. JANEM VOJÁČKEM

  „Není až tak podstatné, že nám tady dělá bubu ministr nebo prezident ČLK. Ale pokud vám váš partner řekne, že jste pro něj riziko, když děláte nějaké rozhodnutí, tak je to, co vás ve výsledku bude výrazně ovlivňovat,“ říká funkční lékař MUDr. Jan Vojáček v souvislosti s tématem rozdělování společnosti v posledních letech. Pokud se rozeštvou rodiny, přátelé, je to podle něj definitivní konec společnosti, jak jsme ji znali. Léčba spočívá v znovunalezení úcty k tomu nejbližšímu, koho mám před sebou. „Když se začnou spojovat mikrosystémy, spojí se pak i celá společnost,“ shrnuje Jan Vojáček v rozhovoru, v němž se nevěnujeme zdaleka jen nevyhnutelnému slonu, který tu už dva roky…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  MEDITACE SE ZLATÝM SVĚTLEM PRO DOKONALOST

  Jakákoliv meditace je velmi účinným způsobem,  jak nechat protékat Dokonalost nezatíženou smetím z vnějšího světa. Zastavíte tím vnější aktivitu a ta vnitřní, dostane prostor se projevit. Meditace je stav, ve kterém cítíte Aktivní Přítomnost Boha. Když vstoupíte do své meditace,  nemůžete sebou táhnout nesoulad, který vás trápil během dne. Pokud máte nějaký okamžik, kdy jste během dne zažili něco nepříjemného, nebo vás někdo vyrušil a vy jste kvůli tomu vyprodukovali neharmonické emoce a tím rozpohybovali další nesouladné věci, pokud to nenecháte rozjet a co nejdříve začnete meditovat, a nebudete se dál otáčet za svými problémy, zastavíte tuto hybnost nechtěného, která by se mohla v budoucnu nepříjemně projevit. Popíši vám jednu meditaci, která…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  SPOJENÍ S BUŇKAMI

  Jakmile přenesete svou pozornost do svých buněk,  začnou s vámi navazovat jiné energetické spojení,  rozproudí se v nich nová životní síla  a zareagují odlišně.  Vyladí se na nový rytmus,  kterým se spojí s vaším Vyšším Já   a to vyvolá proces uzdravení a přeměny.  Membrány buněk se energeticky otevřou a rozšíří  a buňky začnou přijímat více Světla,  které naplní mezibuněčné prostory  a jejich nová aktivita začne být v souladu s tím,  co pro sebe chcete  a co se již projevilo ve vašem dokonalém obrazu,  jež uchovává váš Zdroj. Buňky vašeho těla  mají neustálou schopnost obnovy  a velmi rychle reagují  na vaše vědomé spojení s nimi. Text + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  TĚLO: MÉNĚ POZORNOSTI, VÍCE POSLUŠNOSTI!

  Ke svému tělu musíte zaujmout  toto bezpodmínečné stanovisko:  „JÁ JSEM Přítomnost, která zcela řídí toto tělo  a nutí ho k poslušnosti!“ Čím více pozornosti věnujete svému tělu,  tím více je vaším pánem  a tím více od vás bude vyžadovat pozornost.  Když je fyzické tělo chronicky nemocné,  nebo neustále vykazuje nějaké poruchy,  vždy se mu věnuje velká pozornost  což způsobí, že se nikdy nezlepší,  dokud člověk nezaujme pozitivní přístup  a nevtáhne jej do „poslušnosti“. Ve svém těle můžete pozitivně produkovat,  cokoliv chcete,  pokud upřete svou pozornost na jeho Dokonalost  a nenecháte ji spočívat na jeho nedokonalostech.  „JÁ JSEM Ta Velící Přítomnost!“ Používejte to často, Jelikož to uklidní vnější aktivitu,  a tímto…