Já Jsem,  PENÍZE

PROHLÁŠENÍ PRO OTEVŘENÍ KANÁLU BOHATSTVÍ (2.)

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život neomezeného příjmu každé dobré věci, včetně Bohatství a peněz!

Právě teď a navždy!“

Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!

Expanduj naše Bohatství!

Expanduj naši zásobu každé dobré věci!

Uvolni miliony a miliony dnes!

Miliony! Všemohoucí JÁ JSEM!

Miliony! Já přikazuji!

Miliony! Proplať kapitál do mých rukou!

Miliony! Expanduj toto Světlo!

Všemocná JÁ JSEM!

„JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby každého účtu a závazku a to okamžitě, věčně a očividně skrze Boží Lásku!“

„JÁ JSEM Nevyčerpatelné Bohatství Boha proudící do mých rukou a k použití právě dnes, manifestované s Plnou Mocí jako Radostně uvolněný Dar Božské Lásky!“

„Já přijímám pouze Plnost Boží Hojnosti proudící ke mně, TEĎ!“

JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Božského Zákona, Zákona Lásky týkajícího se peněz pro tento (toto) ————————„(dosadit pro co chcete peníze).

„JÁ JSEM Přítomnost vyjadřující Hojnost a Bohatství kdekoliv si volím a používám vše ve Službě Dokonalosti Světla.“

JÁ JSEM zapečetěn navždy v Míru, Ochraně, Bezpečí, Lásce, Moudrosti, Moci, Bohatství a Svobodě „Světla Boha“, které je hojné a trvalé.

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti a Hostiteli Nanebevzetých Mistrů!

Otevři ke mně Svůj Neomezený kanál hotovosti (peněz) právě v této přítomnosti!

Udržuj mé bytí a můj svět zaplavený desetkrát více penězi a hojností, než potřebuji,

jako Svůj Radostný Dar Lásky

a dívej se, jak vše používám ve službě Světlu.

Učiň vždy Své plnění okamžitě na každé mé volání.

Děkuji Ti.“

JÁ JSEM Bohatství Boha proudící do mých rukou

k mému použití

ve stále větší hojnosti a neustále.

Inspirováno Saint Germainem; text + foto: Maia Špačková

4 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Buďte v takovém Nadbytku a Bohatství, jako drvodělka na fotografii.
  Mějte mnohem více, než jste schopni spotřebovat.
  Je to vaše vrozené právo a Nejvyšší Spravedlnost Boha.
  Nenechte žádného samozvaného „vůdce“, který se postaví na krabičku od mýdla a hlásá, jak byste se měli uskromnit ve prospěch lidstva,
  obrat vás o toto vaše vrozené právo být v Božské Hojnosti a Bohatství.
  Je to totiž jen vaše Bohatství,
  které máte nashromážděné ve své Přítomnosti
  a když najdete způsob,
  jak ho přivést do vašeho světa,
  pak obohacujete i ostatní.
  Stáváte se dárci. 🙂