Já Jsem,  Zdraví a Krása

PRO RYCHLEJŠÍ LÉČENÍ

Kdykoli si představíte Aktivitu Zlatého světla, 

kvalifikujte jej pomocí Nekonečné Inteligence

a přikažte těm malým pracovníkům těla, 

aby vytvářeli a udržovali Dokonalost v mysli a těle. 

To přidává k Léčivé Aktivitě obrovský prvek, 

který je přirozeným působením tohoto Zlatého Světla. 

Ve Světle je Inteligentní Činnost. 

Když je to řízeno vědomým velením, 

uvede to do pohybu ohromnou Kristovu Moc.

Získejte plnou realizaci této skutečnosti za všech okolností 

při vědění, 

že toto vědomí (těch malých pracovníků těla)

vždy jedná podle vašeho požadavku. 

Místo toho, 

abyste těmto malým pracovníkům v těle 

umožnili přijímat destruktivní návrhy z vnějšku, 

je svým vědomým velením necháváte poslušnými 

jejich přirozeným dokonalým činnostem.

 

Kdykoli udržujete vizi Léčení, 

nezapomeňte ji kvalifikovat tímto způsobem s vědomým velením. 

Použitím Vědomého Příkazu 

jako Kristus překračujeme Zákon růstu. 

Zákon růstu je pouze ve vnější činnosti.

Byly doby, 

kdy zrození přišlo pouze prostřednictvím Síly Vnitřního vidění 

a vytvořilo plnou formu, jak si přáli Mistři uvnitř. 

Jedná se o stejnou Sílu, 

kterou dnes používá Vzestoupený Hostitel (Nanebevzetý Mistr), 

který projektuje formy pro své vlastní použití. 

Vzestoupené bytosti v této době, 

pokud není vyžadováno více Aktivit najednou, 

si obvykle pro Dílo vezmou vlastní Tělo.

Pokud jsou vyžadovány tři nebo čtyři aktivity současně, 

promítají tolik forem, 

kterými má Energie jednat. 

Zákon růstu je pouze koncept lidské mysli, 

který přijímá omezení a pojem času. 

Vzestoupený hostitel může odeslat 

nebo promítnout formu stejně snadno, 

jako myšlenku. 

Okamžité působení touhy vytváří formu myšlenkou 

– neboť jejich myšlenkové tvoření je okamžité. 

Pokud si přejete promítnout svou myšlenku na dálku, 

musíte ji obléknout svým obrazem (vizí).

Aby se forma stala hmatatelnou pro vnější smysly, 

musí být oblečena do atomové struktury.

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková