Já Jsem

RYCHLÉ VÍTĚZSTVÍ

Student, 

který si přeje získat rychlé Vítězství nad vnějším světem a já,

musí zastavit bědování na vnější podmínky,

protože jim tímto nevědomě dává moc k vnějšímu projevení,

které ho drží v podmínkách,

jež nechce. 

Znovu mě nechte připomenout, 

nedávejte žádnou moc něčemu jinému, 

než Bohu ve vaší mysli, 

ve vašem obchodu, ve vašem domově, ve vašem světě! 

Věřím, 

že po tomto vysvětlení, 

žádný Student už nebude nevěrný ničemu jinému,

jen jeho vlastní „Boží Přítomnosti“,  

aby rozeznal Její Aktivitu ve všem, 

co si přeje. 

Záření Boha je s vámi všemi 

a pomůžete vám to udělat. 

„Bože!  

Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! 

Dívej se, 

jak je Energie v mém těle 

dokonale harmonická!“

„Bože! 

Dívej se, 

jak je tato osoba (místo nebo stav) zde v této akci 

harmonická právě teď!“ 

„Vyvstaň a jdi k Otci!“,

je zázračná obzvláště pro obchodní podmínky. 

Pro pocit únavy: 

„Já absorbuji Mocnou Přítomnost 

a Energii z mého Božského Já,  

a to se projevuje jako bdělost, radost, 

a hojná (překypující) Aktivita 

v mém vnějším Životě a Záležitostech!“ 

„Bůh je má Energie, 

vyjadřující se v mé vnější Aktivitě 

právě teď!“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to,

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP