Já Jsem

SVOBODA DUŠE

Svoboda dosažení „splynutí s Bohem“ 

musí být pro každou duši „svobodná“.

Pokud je tato Svoboda odepřena,

může to zastavit vývoj miliónů duší.

Centrem Svobody na Zemi je Amerika (USA).

A účelem Ameriky je 

prosazovat systém svobodného podnikání.

Tento systém dává jednotlivci 

maximální příležitost

rozvíjet v sobě Kristův potenciál.

Jakmile vláda, nebo korporace, 

začnou dělat pro jednotlivce to,

co může udělat sám pro sebe,

je zbaven Svobody – svobody tvořit.

Příležitost tvořit je základní nadání, 

které máte s darem Svobodné vůle.

Když máte vládu, 

která poskytuje vše, 

co jednotlivec potřebuje,

pak přestane cvičit „svaly“ své mysli.

(Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)