• Transformace,  Zdraví a Krása

  DECH PRO OTEVŘENÍ ENERGETICKÝCH CENTER: Probuďte své Božství!

  Milí přátelé, dnes bych se rád podělil o určitou kombinaci technik, která vám může přinášet velmi rychlý užitek i během dne, v podstatě kdekoliv se zrovna nalézáte.  Na počátku je dobré říci, že naše tělo vykonává až 95 % svých činností na základě automatických programů, které jsme si postupem času, od narození vybudovali. Pokud máme nějakou myšlenku, tato v mozku propálí doslova spojení některých neuronů a pokud ji opakujeme vícekrát, vznikne z toho nejdříve zvyk a pak se toto naše chování propíše do toho, čemu říkáme osobnost. S tím, ruku v ruce, mozek vytvoří biochemickou reakci, která utvoří specifickou chemikálii, podle druhu dané myšlenky. Tyto chemické sloučeniny směřují pak v těle přesně a cíleně do energetických…

 • MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

  ŠŤASTNÉ BUŇKY

  Fyzické tělo je velmi vnímavým ukazatelem úrovně duchovního vyzrání. Samo o sobě duchovní vyzrání není nic jiného, než úplný obrat způsobu myšlení a způsobu vnímání toho, v co věříte, že jste. Duchovní růst je ve skutečnosti výrazem pro návrat k vaší skutečné „božské podstatě“ a k tomu vyplívajícímu odevzdání se proudu hojnosti ve všech směrech života. Je to stav, kdy skrze své tělo necháváte vtékat do svého vnějšího světa Dokonalost Boha. Pokud člověk opravdově pevně uchopí nový způsob myšlení, nový způsob dívání se na sebe a svůj svět, který ho obklopuje…ba co více, pokud, co nejvíce je to možné, setrvává ve svých představách toho, co pro sebe touží mít a kým chce být…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  PROŽÍT UZDRAVOVÁNÍ TĚL

  Jeden úžasný výrok, který studentům ohromně pomáhá  spočívá v tom,  že si řeknete: „JÁ JSEM Přítomnost konající zázraky ve všem,  co požaduji,  aby se stalo!“ To vy jste „Přítomnost zvaná JÁ JSEM“,  pokud máte důvěru ve své Nejvyšší Já.  A vaše Nejvyšší Já neohroženě prohlašuje  „JÁ JSEM Bůh!“. Začněte věřit v „Přítomnost JÁ JSEM“  – je vaší pravou podstatou  coby duchovní bytosti s lidskými zkušenostmi.  Vkládejte splněná přání  do své podvědomé mysli takovými výroky jako:  „JÁ JSEM Všemocná a Ovládající Přítomnost  mého vlastního Života a Světa  a JÁ JSEM Zdraví,  Pohoda a Harmonie!“ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  OBNOVA TĚLA DO JEDNOHO ROKU

  Nebude dlouho trvat, než si studenti upevní zvyk přikazovat malým pracovníkům v každé části těla,  a tímto jim umožnit udělat báječné,  podivuhodné věci v těle. Mohlo by být velmi silné použít  toto prohlášení:  „Mocné Mistrovské Já uvnitř!! Přikaž a nasměruj malé vnitřní pracovníky  mé mysli a těla,  a dívej se, že vytváří Dokonalost v každém orgánu  a každé jeho části;  a dívej se,  že tento stálý, tvořivý proces je trvalý  a soběstačně udržovaný neustále!” S tímto porozuměním   by mělo být velmi snadné pro každého  zažít kompletní obnovu těla  během jednoho roku.     Skutečnost je taková,  že není žádná nedokonalost  v žádné části nebo orgánu těla,  jestliže jste ji tam neumístili skrze vaši mysl. …

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

    Prociťte hluboce toto sdělení Ježíše: „JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“ Opakujte to třikrát, buď potichu nebo nahlas a všimněte si zvyšování vědomí, které zažijete. Někdo to potřebuje zopakovat několikrát, aby pocítil úžasné povznesení, někdo to zažije hned na první pokus. Toto vám jen maličko ukáže, co se může stát, když budete pokračovat v jeho pravidelném používání. Každý stav ve vaší vnější zkušenosti, který chcete změnit, může být rychle překonán a přetvořen používáním tohoto prohlášení. Když ho říkáte, změníte tok nesprávně zaměřené energie. Měl jsem studentku, která pocítila vnější impuls přesměrovat tuto Mocnou Energii a používala toto jediné prohlášení. Umožnila této Energii povznést její tělo. Během jednoho roku u ní nastala…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  OBNOVENÍ TĚLA DO DOKONALOSTI RYCHLE

  „JÁ JSEM Ta Mocná Electronová Energie, která proudí, naplňuje a obnovuje  všechny buňky mé mysli a těla – právě teď!“ Nevidíte, že s dostatečnou intenzitou tohoto,  za několik minut, nebo hodin,  můžete rozptýlit jakoukoliv rušivou podmínku  v mysli nebo těle  a dovolit této Mocné,  Čisté Energii,  aby dělala svou práci, aniž by byla zabarvena či dotčena  nějakým nesouladným prvkem  ve vašich vlastních myšlenkách?  Můžete obnovit každý orgán,  a vybudovat každou část těla  do jeho Dokonalosti  téměř ihned!  Ó! Proč to necítíte a nepoužíváte to? Jakmile začnete zažívat pozoruhodné výsledky,   vaše mysl nabude veškerou důvěru v tuto Mocnou Přítomnost a Moc  a Její Všudypřítomné Neomezené použití.  Pokud se vám zdá,  že máte nedostatek…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  DOKÁŽETE V TĚLE VYTVOŘIT COKOLIV SI PŘEJETE

  Vraťte veškerou svou sílu do spojení s Bohem,  a když se pak ujmete velení  – ať už usilujete o cokoliv  – budete mít veškerou sílu a moc okamžitě po ruce k tomu,  abyste mohli vyvolat splnění svého rozhodnutí. Řekněte svému Božskému Já:  „Podívej se na tohle, Bože!  Vystup a postarej se o to!“ Bůh chce, abyste ho zaměstnali.  Uvolní se tak záplava Boží Energie,  Inteligence a Substance,  která připlave, aby splnila váš příkaz. Trvejte na tom,  že vaše fyzické tělo žije  z Božské Dokonalosti a Zdraví.  Musíte v těle cítit svůj bezpodmínečný postoj, že Přítomnost JÁ JSEM tomuto fyzickému tělu „Dokonale vládne!“  a nutí jej k poslušnosti.  Čím více pozornosti svému tělu věnujete,  ujímá se…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  VĚDOMÉ ZDRAVÍ

  Jestliže vezmete na vědomí:  „ JÁ JSEM Dokonalá Aktivita každého orgánu  a buňek mého těla, „   pak to musí být zjevné.  Musíte si toho být vědomi,  a pak se to stane.   Používejte často:  „ JÁ JSEM Dokonalé Zdraví manifestované teď  v každém orgánu mého těla.“  Tím dáváte plnou důvěru ve vaši „ JÁ JSEM“,  namísto jakékoliv vnější věci.  Předpokládejme,  že chcete ohromnou Inteligentní Aktivitu, pak řekněte:  „ JÁ JSEM Dokonalá Intelligentní Aktivita v tomto těle.“ Nemůžete u toho věnovat pozornost čemukoliv vnějšímu.  Pro vyčištění mysli, očí, a uší:  „ JÁ JSEM Dokonalá Inteligentní Aktivita v tomto mozku.“  „ JÁ JSEM Dokonalý zrak dívající se skrze tyto oči.“  „ JÁ JSEM…