Já Jsem

OSVOBOZENÍ OD VŠECH OMEZENÍ

„JÁ JSEM ta Nejvyšší Inteligentní Aktivita 

skrze mou mysl a srdce.“

tak se tělo naplní tím pravým spolehlivým Božským Pocitem.

BOŽSKÁ LÁSKA = je SILOU, Přítomností, Inteligencí, Světlem, 

které může být rozdmýcháno do Velkého Ohně bez hranic. 

Láska je prvotní Životní Princip 

a může být tvořena do jakékoliv síly a k nekonečnému použití, 

aniž by byla, jakkoliv ohraničena!

Přejí-li si žáci urychlit osvobození z určitých zážitků nebo vnější činnosti, 

poslouží jim tato věta:

“ JÁ JSEM Ta nařizující Přítomnost, 

Ta věčně proudící ENERGIE A BOŽÍ MOUDROST, 

která mé přání plní!“

Toto přinese ten nejrychlejší úspěch, 

který může dovolit Zákon vašeho já.

Mimo to vězte: 

„JÁ zůstávám nyní tou PŘÍTOMNOSTÍ, 

tím JÁ JSEM,

 oproštěn od vnějšího narušování.

Vesele skládám své perutě 

a bydlím v té Dokonalé činnosti BOŽÍHO Zákona a spravedlnosti mého bytí 

a poroučím všem věcem uvnitř mého kruhu, 

aby se zjevily v Dokonalém BOŽÍM ŘÁDU!“

Toto je největší výsadní právo žáka 

a mělo by být již navždy používáno!

Každý žák, který horlivě usiluje o Světlo, 

bude zkalen v nejtvrdší ocel, 

která vydrží nejdéle a která snese nejtěžší břemena.

Toto může přinést jednotlivci život plný zkušeností. 

Touha po Osvobození a Uklidnění vynořujících se těžkých zážitků 

zoceluje charakter a posiluje člověka, 

nakonec mu přináší Dokonalé a Věčné Mistrovství 

nad všemi vnějšími věcmi.

S tímto „správným náhledem“ je snadné se těšit z každé zkušenosti, 

která jedince uschopňuje obrátit se k Té nádherné, kouzelné „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

a slunit se v Ní.

 

Proto byste, milý žáci, 

neměli být nikdy unaveni činit to správné 

a setkávat se se zážitky, 

které na vás dosud těžce spočívaly. 

Radujte se spíše, 

že vás každý krok přivádí blíže k Věčnému Cíli 

a nemusí být znovu opakován.

Použití tohoto prohlášení to usnadní: 

„JÁ JSEM Ta Síla, Ta Odvaha 

pohybovat se kupředu vším, 

co mi mohou přinést všechny zkušenosti 

a zůstávám veselý a v dobré náladě, 

navždy naplněn Mírem a Harmonií 

skrze Tuto nádhernou Přítomnost, 

To „JÁ JSEM“!“

Běžec má na začátku závodu nádhernou předtuchu, 

ale když se blíží k cíli a soupeř je mu těsně v patách, 

nasadí své poslední síly, 

chytá dech a posledním skokem protne cílovou pásku k vítězství. 

Stejně tak je to i u žáků na cestě. 

Vědí, že mají zajištěné Vítězství používáním Té „JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Potřebujete pouze jediné: 

Utáhněte si těsněji opasek, 

vzchopte se 

a zamávejte svému soupeři s lehkým srdcem 

– Žij blaze!

Žák to má lepší než závodník. 

Ví od počátku, že pro něj neexistuje neúspěch, protože ví: 

„JÁ JSEM Ta podporující, Věčná Moc a Inteligence!“

Naděje jde s důvěrou a důvěra se skutečností.

NEDOVOLTE za žádných okolností, 

aby zkušenosti vnějšího světa pro vás ztratily kouzlo! 

Radujte se z těchto zkušeností každý den, 

každou hodinu, každou minutu, 

neboť vás přivádějí blíže k cíli – ke Svobodě, 

vysvobození ze všech omezení, 

Té Svobodě, 

po které jste tak dlouho toužili a přáli si ji.

Má-li se něco vytvořit = zhmotnit, 

zůstaňte vždy v nádherném klidu.

Buďte vždy šťastni 

a těšte se z Přítomnosti! 

Volte vždy rovnováhu: střední cestu. 

Udržte se v tomto povznášejícím středu. 

Lze se stejně tak hluboce těšit z klidného vznášení se,

jako z divoké přemrštěnosti. 

Netečnost má v sobě určitou Sílu sebeovládání a bdělosti, 

která je velmi podstatná.

Časem budete nejen nadšeni, 

ale také překvapeni z nádherných věcí, 

které vám „Netečnost“ přinese.

Používejte často: 

„JÁ JSEM Ta Dokonalá Netečnost, 

která vše ovládá!“

A jestliže necítíte okamžité výsledky, pracujte trpělivě dál! 

Jistě se dostaví, když se budete držet tohoto: 

“JÁ JSEM Ta Přítomnost, 

která naplňuje tuto vodu životadárnou esencí, 

kterou do sebe přijímám 

a která obnovuje mé tělo 

do Dokonalého Zdraví a Věčného mládí!“

Zdůrazněte často: 

„JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam! 

JÁ JSEM všude vědomé konání!“

Poznamenejte k disharmonickým záležitostem:

“ JÁ JSEM Ta Přítomnost, 

která tomu zabrání!“ 

„JÁ JSEM To míruplné ovládání všech těchto poměrů!“ 

„JÁ JSEM Ta řídící, ovládající Boží Přítomnost 

tohoto setkání, nebo této situace!“

Nic se nemůže dostat do tělesné formy, 

dokud to nebylo nejdříve dokončeno 

na neviditelné nebo vyšší úrovni!

Žáci by se neměli zmiňovat o tomto poučení, 

ale těšit se z něho, jednoduše žít. 

Pokud tak činí, budou z něho přijímat stále více, 

protože se nebudou moci vměšovat žádné rušivé vibrace.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP