Já Jsem

V okamžiku, kdy přijde poptávka po nějaké věci, znamená to jen, že se blíží

Abyste se stali absolutně neporazitelnými: 

Kdykoli přijde myšlenka na rušení jakéhokoli druhu, 

bez ohledu na příčinu, 

je vaší provincií jako Studenta Světla zaujmout váš neústupný postoj: 

„V této osobě, (podmínce, místě)

 působí pouze Bůh!“

Tak dáváte Moc tam, kam skutečně patří; 

a tak necháte proudit plnou Vnitřní Sílu Proudu Božské Lásky.

Pokud to budete neustále praktikovat s radostí 

a jistým uznáním své Vnitřní Síly „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

budete absolutně nepřemožitelní! 

Studenti ve své aplikaci Zákona často říkají: 

„Ach, kéž by to fungovalo. „

Říkám vám, že je absolutně nemožné, 

aby to nefungovalo, 

pokud jste nějakým způsobem nedali vnějšímu vzhledu sílu.

Nešťastná věc u studentů je někdy to, 

že si nevšimnou malých projevů té Velké „Přítomnosti“. 

Když se neustále posouváme od menšího k většímu,

jak můžeme přijímat větší, 

když neuznáváme menší? 

Ujišťuji vás, že veškerá Boží činnost postupuje vpřed 

naprosto logickým způsobem. 

Čím více uznání dáváme malým projevům, 

tím rychleji obdržíme větší! 

Například ve vnějším světě vzdělávání, 

kdyby se dítě nenaučilo písmena a jak je kombinovat, 

jak by se kdy na světě stalo schopno tvořit slova? 

V osobním já je určitá kvalita, která někdy způsobuje, 

že chce přecházet přes menší věci jako bezcenné 

a, abych použil moderní frázi, „uchopit větší. “ 

Nicméně v činnosti Mocného Zákona není nejmenší rozdíl v tom, 

ať už jde o velké či malé uskutečnění (vytvoření). 

Student, který potřebuje nebo si myslí, 

že potřebuje nějaký projev „Přítomnosti“, 

aby mu dala víru v dosažení většího, 

najde velký užitek v meditaci o tomto pokorném úsilí 

aby si objasnil cestu. 

V okamžiku, 

kdy přijde poptávka po nějaké věci, 

ukazuje to jen, že se blíží!

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP