Já Jsem

ŽIVOT BEZ POČÁTKU A KONCE

Člověk nemůže dlouho používat prohlášení „JÁ JSEM“, 

dokonce ani intelektuálně, 

dokud nezačne pociťovat hlubší a hlubší přesvědčení, že: 

„JÁ JSEM “všechny věci.“ 

Přemýšlejte často, 

co tato dvě úžasná slova znamenají, 

a vždy s použitím těchto dvou slov 

proveďte prohlášení,

a vězte že,

„Když řeknu JÁ JSEM ‚ 

JÁ JSEM uvede 

do pohybu neomezenou Boží Moc v čemkoli, 

co spojím s výrazem JÁ JSEM.“

Biblické prohlášení: „Před Abrahamem bylo „JÁ JSEM “,

„Abraham“ představuje vnější vyjádření Života 

a „JÁ JSEM“ představuje Princip Života, 

který byl vyjádřen prostřednictvím Abrahama. 

A tak tu byla Dokonalost Života 

– předtím, 

než kdy došlo k jakémukoli projevu; 

a tím je 

Život bez počátku a bez konce. 

Moji milovaní studenti, 

mé srdce se nesmírně raduje z blízkosti, 

s níž někteří z vás pociťují přesvědčení 

o této majestátné Přítomnosti „JÁ JSEM“, 

kterou jste. 

Udělejte maximum, 

abyste se cítili klidně, vyrovnaně, 

a pokud to nevidíte jinak, 

zavřete oči 

a všude uvidíte Dokonalost. 

Stále více k vám přijde důkazů 

o úžasné Přítomnosti této Pravdy. 

Uslyšíte, pocítíte, uvidíte 

a zažijete zázrak všech zázraků.

Vy, kteří se pevně držíte Této Pravdy, 

přijdete do trojí akce: 

uvidíte, uslyšíte a zažijete tyto takzvané zázraky, 

dokud nepochopíte jejich působení, 

a pak tyto majestátné jednoduché Pravdy 

můžete navždy používat,

jakmile jim jednou porozumíte. 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková