PENÍZE,  Transformace

„JÁ JSEM SI JISTÝ, ŽE…“ A manifestujte pokaždé cokoliv chcete – JE TO JAKO MAGIE!

Viděl jsem mnoho lidí, kteří přišli, aby zjistili něco o manifestačních technikách 

a chtěli je aplikovat v jejich vlastních životech, ale nemohli toho dosáhnout. 

Dnes budu hovořit o jedné takové technice, 

která vám velmi pomůže překonat tu prvotní rezistenci k vaší manifestaci. 

Tuto techniku jsem již sdílel s mnoha lidmi a fungovalo jim to. 

Je to něco, co já osobně používám pro manifestování a jsem si jistý, 

že vám to bude také dobře fungovat. 

Je to má nejoblíbenější technika, se kterou pracuji, protože je efektivní, 

snadná a poskytuje výsledky mnohem rychleji než jakákoliv jiná. 

Když ji začnete používat, uvidíte, 

jak rychle vám to přinese výsledky do reálného života.

Žijeme v rychlém světě, kde všichni chtějí vše okamžitě. 

Jsme zvyklí na rychlá řešení, na velkou rychlost okolo nás.  

Stali jsme se společností, řídící se výsledkem. 

Chceme, aby všechno naše úsilí, které vkládáme do čehokoliv, přinášelo výsledky v krátkém čase. Tak nahlížíme i na naše manifestační techniky. 

Chceme pracovat s technikami, které nám dávají okamžité výsledky. Nechceme na nic čekat. 

Jsme netrpěliví a nechceme dávat čas a energii do manifestace do reality. 

A tak selháváme. 

Lidé, kteří se vydají na cestu manifestace však selhávají v porozumění tomu, že sama manifestace není ohraničena žádným časovým limitem. 

Manifestovat něco, znamená samo o sobě, že užíváme sílu našeho mozku nebo můžeme říci našeho podvědomí, pro jednoduché přitažení si toho, co chceme, do Přítomného okamžiku.

Všimněte si, že používám slova „Přitáhnout“, což znamená, že věci, které si přejete mít,

nečekají na vytvoření, nebo něco takového.

Už „někde“ existují! 

Vy jen využíváte sílu vašeho podvědomí přinést si to k vám, přitáhnout to.

 

Teorie Zákona Přitažlivosti předpokládá,

že vše, co si přejeme,

nebo chceme mít v našich životech,

již existuje. 

Takže když jdete odpočítávat čas dosažení manifestace, vytváříte si tak vnitřní překážku vašemu cíli tím, že vytváříte mix pocitů z toho, co chceme a negativních emocí, jak to dlouho trvá, protože tomu procesu ještě nějak nevěříte. 

Vytváříte tak víc a víc pochybností ve svém podvědomí, které vás vedou jen do paniky a frustrace z toho procesu. 

Tahle bariéra vytvoří větší rezistenci mezi vámi a tím, co si přejete manifestovat. 

Pamatujte, je to velmi jasné, čím více odporu, tím jste dále od toho, co chcete. 

Tak jednoduché to je.

Před tím, než vám povím něco o tom procesu, pamatujte si, že to nemůžete kontrolovat či násilně vynucovat vaší vůlí. 

Z vynucené manifestace nevyroste nikdy nic úžasného. 

Vytvořte Překrásný vztah s vaší podvědomou myslí a s vaším vnitřním Já, 

který musí být volně plující a bez odporu. 

Takže pro začátek, než skočíte do opravdové manifestace, rozumějte, že máte očekávání, navázaná na všechno, co se vám děje během vašeho dne.

Některá z těch očekávání jsou pro vás tak základní a samozřejmá, že víte, že se stanou. 

Jde to až do neurčité reality těch nedrobnějších domácích prací, které v životě děláte během celého dne, každý den. 

Váš mozek ví, že se to stane. 

To je jistá realita, jako že ráno vstanete, jdete do vaší kanceláře, je jisté, že váš mozek ví, 

že si vyčistíte zuby, že se nasnídáte, dáte si svou ranní kávu, chytnete metro, 

potkáte se s ostatními lidmi atd. 

V tomto není ve vašem mozku žádný odpor. 

To je to, co očekáváte, že se dnes stane. 

Tohle vše se neděje náhodně, děje se to, protože očekáváte, že to nastane. 

Vše, co se děje ve vnějším světě,

je pouze odrazem toho,

v co věříte! 

Čím více vaše podvědomá mysl v něco věří, tím snadněji to přijde do vašeho života. 

Proto touto technikou musíte vytvořit ve vaší podvědomé mysli víru. 

Takto funguje vše, a to je také to, jak funguje Zákon Přitažlivosti. 

Proto, aby vaše podvědomí uvěřilo tomu, co chcete manifestovat, 

jděte a vezměte si papír a pero.

Nemluvím o digitálních klávesnicích a ipadech a notesech, počítačích a obrazovkách. 

Žádám vás, uchopte skutečně pero a papír. 

Funguje to odlišně. 

Je tam něco odlišného, jak váš mozek vnímá, když používáme skutečné pero a papír 

a je vědecky prokázané, že psaním věcí naši víru můžeme upevnit, v naší mysli.

Takže jděte a vezměte si pero a pak si sedněte se svými myšlenkami na klidném 

a pohodlném místě, 

kde nejste rušeni žádnými vnějšími vlivy a stigmaty 

a zapište v Přítomném čase:

Já Jsem si Jistý, že … následuje vaše požadovaná manifestace. 

Je velmi důležité, že napíšete všechno, co chcete manifestovat. 

Nemyslete si, že když je to tak snadná technika, 

že to nebude fungovat. 

Není to tak. 

Fungovalo to mnoha lidem a bude to fungovat i vám. 

Zapište si vše, co máte záměr manifestovat, na ten papír.

Např.: 

Já Jsem si jistý, že částka jednoho milionu korun je má. 

Já Jsem si jistý, že jsem úspěšný na mém pohovoru. 

Já Jsem si jistý, že já mám ten nejlepší vztah se svou rodinou.

Já Jsem si jistý, že já mám nejlepšího partnera mého života.

Já Jsem si jistý, že můj byznys rozkvétá, roste a sílí.

Můžete sepsat tolik manifestací, kolik jen chcete, v Přítomném čase

a buďte si tím jistí! 

Napište každou větu tak, 

aby začínala Já Jsem si jistý, že _____

Potom, co sepíšete tyto manifestace, chci, abyste zavřeli své oči 

a s úsměvem na vaší tváři mysleli jen na ten pocit jistoty, 

který jste právě prožili. 

Chci, abyste vyždímali tento moment s energií pozitivní jistoty, 

kterou jste si pro sebe právě vytvořili. 

Umožněte té energii, aby vás úplně obklopila. 

Umožněte té chvíli, aby vás naplnila pozitivní energií a jistotou. 

Nechte všechny tyto věci být evidentní realitou ve vaší mysli tak, 

že to nikdo nemůže popřít. 

Ať je to tak zřejmé, jako čištění zubů každý den. 

Ponořte se hlouběji do toho pocitu a jděte až na samé dno toho všeho. 

Co vám tento pocit přinese jako odpověď? 

Můžete cítit radost ve vás, když dosáhnete všeho, co jste si přáli? 

Můžete cítit štěstí uvnitř vás? 

Umožněte si cítit štěstí z toho,

že jste právě v tuto chvíli manifestovali

vaše přání.

Čím více prozkoumáváte radost tohoto pocitu, 

tím snadnější bude pro vaše podvědomí to odrazit do vnějšího světa. 

Udělejte to dnes!

Udělejte tuto techniku s vírou a jistotou teď hned a umožněte Magii

aby to pro Vás uskutečnila. 

Zapište si to několikrát do deníku. 

Věřte svému vnitřnímu Já. 

Pokračujte v psaní, dokud tomu neuvěříte. 

Nyní, pokud zkoušíte najít přesný časový objem, jak dlouho to potrvá, 

než se to manifestuje, není na to jednoznačná odpověď. 

Každý je jiný. 

Čas, který vám potrvá něco manifestovat, se bude lišit od osoby, která sedí vedle vás. 

Je to jiné pro mě, jiné pro vás a jiné pro kohokoliv dalšího. 

Závisí to na množství odporu, který váš mozek udržuje. 

Ti, co nechají rychle odejít svůj odpor, mohou shledat, že jejich manifestace se změní v realitu během jedné hodiny či méně. 

Některým lidem to trvá den nebo dva týdny, aby se to promítlo do vnější reality. 

Říkám vám znovu, nedělejte si starosti! 

Jednoduše věřte svému vnitřnímu Já. 

Když jste v souladu s vaším vnitřním Já, budete to automaticky vědět. 

Budete osvobození od pochybností. 

Budete bez odporu, bez vnitřní rezistence 

a budete dosahovat frekvencí mnohem snadněji, 

bez námahy a manifestovat vaše přání. 

A pamatujte, 

čím více se učíte věřit svému vnitřnímu Já, 

tím pro vás bude proces snadnější. 

Celé to je o schopnosti myslet na to. 

Deklarovat Vesmíru, že tomu věříte, že to je realita. 

Což vás vede k pociťování Pozitivity a Síly tohoto okamžiku, jakožto výsledku, 

jak se vaše manifestace stane realitou. 

Jednoduše. 

Pociťte to, 

věřte tomu 

a získejte to. 

Mějte to! 

Autor: Dr. Joe Dispenza

Překlad : Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=qqtpuXEme8c&t=185s

————————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Udělejte to
  a ucítíte,
  jak to rychle otáčí vibraci.
  Nakonec i Dr. Joe Dispenza zjišťuje,
  že to, co je řečeno (psáno) v této formě,
  má rychlejší výsledky.
  Postupně se mnoho věcí
  ohledně rychlého zhmotňování
  sbíhá v jediném
  „JÁ JSEM“!
  Je to nerychlejší „prostředek. 🥰😉🍀