GABRIEL

PROVINĚNÍ Z VLASTNÍHO ÚSPĚCHU

Pokud se díváte z vnější perspektivy, tedy z pozice, 

kterou zastává většinová společnost, 

pak potlačujete vlastní, svobodný názor, své vidění světa

a zákonitě tím dostáváte sami sebe mimo zónu sebelásky. 

Pokud totiž z pozice obavy, abyste nebyli jiní, 

z pozice, že věříte, že jen většinový názor a pohled vám zajistí uznání, 

a tedy úspěch a rychlý vzestup, peníze a oblíbenost, 

pak popíráte sami sebe. 

Je úplně v pořádku chtít vzestup, peníze, úspěch a oblíbenost. 

Není třeba se za to stydět, je to vaše vrozené právo.

Ale skrze vlastní soulad se sebou samým. 

Pokud to činíte potlačováním sebe, 

pak si dlouhodobě připravujete nespokojenost s dosahovanými cíli  

a z tohoto nesouladu se dostaví dokonce „provinění“ z vlastního úspěchu, 

vykupované „charitou“ za každou cenu. 

Zbavujete se vlastní integrity 

a cítíte se nespokojení a vnitřně rozpolcení.

Starý židovský vtip vypráví, 

jak jde Kohn k Roubíčkovi pro peníze (nebo cokoliv jiného) 

a celou cestu přemýšlí tom, jak mu to Roubíček nebude chtít půjčit, 

kolik řečí nadělá atd., 

až nakonec v sobě vystupňuje tento svůj nesoulad do stavu, 

že přijde ke dveřím Roubíčkova domu, 

zaklepe a když Roubíček otevře, řekne mu: 

„Vědí co, Roubíčku? Strčte si ty vaše peníze za klobouk!“ 

 

Zdá se to úsměvné a je to takový prima vtip, že? 

Ale kolik dnešních manažerů a obchodníků prodává svůj produkt, 

dělá nabídku, a přitom se řídí statistikou? 

Statistika přitom nezohledňuje vůbec ani stav a specifické potřeby kupujícího, 

ani znalost jedinečnosti produktu prodávajícího. 

Předem se vmanipulovávají do společenského vkusu či průměru – normy. 

Není na čase přestat předjímat to, co si druzí myslí, jak se zachovají, 

nebo co jsou schopní akceptovat?

Velmi se mi líbí, jak se v učení o marketingu hovoří, 

že dosažení kompromisu je ta nejhorší společně uznaná varianta řešení. 

Přesto si denně můžete poslechnout, jak mnoho lidí hovoří, 

že chce dosáhnout kompromisu a má pocit, jak jsou úžasní a moudří. 

To, co ve skutečnosti je třeba nacházet, je to, co každá z obou stran skutečně hledá, 

na čem jí opravdu záleží a tam hledat průsečík dohody. 

Když přestanete předem kritizovat vás samotné i ty druhé,

nastává vnitřní klid. 

A v tomto tichu budete schopní vnímat jemné vibrace společné rezonance nad tématem,

které máte v mysli, 

možná vám to přinese i něco většího, než jste očekávali. 

Sladíte se na společnou vibraci 

a vaše těla se sjednotí i dočasně do určité míry chemicky. 

Tak to totiž v tělech funguje. 

Určitá vibrace tvoří určité chemické látky a vy budete na stejné „vlně“.

Stejně tak svůj pohled na sebe 

budete utvářet přes soulad se svou Já Jsem Přítomností 

a tím ucítíte vysokou míru souladu, 

vnitřní radosti a harmonie, 

která nastává ve vašem těle. 

Tento soulad vede k Maiou zmiňovanému pochopení, 

kdo skutečně jste,

jak jste Silní a Mocní. 

Jak tvoříte svou realitu. 

Text: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

7 komentářů

Přidat komentář