Já Jsem

VĚČNÉ SPOJENÍ SE ŽIVOTEM

Zdravím vás ve jménu Života,

ve jménu Lásky, Moudrosti a Moci.

Je vaší výsadou volat tyto Síly,

aby váš svět zkrášlily a zdokonalily tak,

jak to nemůže udělat nic na světě,

co kdy lidstvo poznalo.

Teprve když pochopíte tuto plnou Sílu Života,

jejímž jste vyobrazením

a která oživuje vaše tělo,

a Sílu, která hýbe vaším Srdcem,

pak zjistíte,

že od ní nemůžete být odpojeni

a zároveň si udržet vaše fyzické tělo.

Proto jste neustále a Věčně spojeni s „Přítomností celého Života“;

a když řeknu „Věčně“,

mám na mysli přesně to.

Když zavoláte „Přítomnost a Sílu Života“ do akce,

nejen, že ukotvujete Sílu samotného Života,

kterou bije vaše Srdce,

ale také vyvoláte její Zesílení.

Pokud důkladně pochopíte,

že vaše Výzva k Životu způsobí,

že bude uveden do činnosti Mocný Paprsek Světla,

který je Inteligencí a Energií v soustředné Síle řízení,

zaměřený na daný cíl,

Výzva – Volání – vyprodukuje určité,

harmonizované výsledky

a přinese Božský řád a Božskou Spravedlnost.

Ujišťuji vás,

že vaše „Přítomnost“,

ta soustředěná Činnost Života,

která je vaší „Mocnou JÁ JSEM Přítomností“,

je nad vámi a její Paprsek Světla a Energie

bije vaším Srdcem.

Proto vám říkám,

pokud uskutečníte volání,

bez pochybností a otázek,

ale s upřímností a touhou získat a uvolnit

do svého těla a vašeho aktivního světa důkaz,

že je tam „Přítomnost“,

pak není člověka v lidské podobě,

který by nemohl dostat tento důkaz při svém volání.

Vždyť „Přítomnost Života“,

která oživuje vaše tělo,

je ovládající, řídící Přítomnost a Inteligence celého Vesmíru.

Saint Germain, překlad+foto: Maia Špačková

4 komentářů

 • Avatar photo

  Katerina

  Maio, děkuji za tyto další řádky. Ano, jsme mocní tvůrci, jen se nám občas, někdy i docela často, stává, že na to zapomínáme. Myšlenky snadno zabloudí do zkalených vod, místo aby pluly horskou bystřinou. Naštěstí ale existuje tvá Univerzita Života, jak jsem si tvé stránky pojmenovala, kde se můžeme uchýlit a čerpat energii a vědomosti, které zde neúnavně vkládáš a připomínat si, kdo opravdu jsme. Ze srdce děkuji.
  Dovoluji si přiložit ještě pár řádků, které mě nedávno též oslovily:

  VŠE POCHÁZÍ Z TVÉHO NITRA
  Bohatý je každý, kdo se bohatý cítí – vyzařuje to.
  Zdravý je každý, kdo se zdravý cítí – vyzařuje to.
  Atraktivní je každý, kdo se atraktivní cítí – vyzařuje to.
  Vše je jen o tom, jak se cítíš a co díky tomu vyzařuješ.

  Výjimky neexistují. Nic není náhoda, nic nepochází
  odnikud zvenží, ani nic na ničem zvenčí nezávisí.
  Naopak — VŠE vychází z tebe, JE to TVŮJ VLASTNÍ
  PRODUKT závislý jen na tobě. Okolí vždy pouze reaguje.
  Musíš pochopit, že o všem, co chceš, musíš pouze
  SÁM SEBE PŘESVĚDČIT — že už to máš, že už takový jsi.
  A tím (a jenom tím) to od té chvíle začneš vyzařovat.
  TAKHLE je to jednoduché. Jen tohle vždycky stačí udělat.

  • Avatar photo

   Maia

   Kateřino
   krásný text.
   Jednoduše vystihuje tu nádhernou podstatu.
   Jak jednoduché…

   Přesto lidské myšlení
   zničené školským systémem,
   má s touto jednoduchostí problém.

   I Ježíš pronesl:
   „Buďte jako děti
   a ocitnete se v Království Božím na Zemi.“

 • Avatar photo

  Lenka

  Ja som dnes čítala tento úryvok z mojej milovanej knihy:
  „Čistota úmyslů, citů a pocitů, typických pro většinu, určuje existenci ve Vesmíru a v Čase.
  Vy věříte v horoskopy, věříte v úplnou závislost na rozmístění planet. Tato víra je dosažena za pomoci mechanizmu temných sil. Tato víra brzdí čas světlé paralely a dává možnost temné paralele se posunout, změnit svou veličinu. Tato víra vás odvádí od uvědomění pravdy, podstaty všeho zemského bytí. Jenom to pozorně proanalyzuj.
  Přemýšlej – člověka stvořil Bůh podle obrazu svého a podoby.
  Člověku je dána největší svoboda – svoboda zvolení mezi temným a světlým. Člověku je dána duše. Všechno viditelné je podřízené člověku a ten je volný, dokonce i ve vztahu k Bohu, milovat ho, nebo nemilovat. Nikdo a nic nemůže řídit člověka kromě jeho vůle.
  Bůh chce lásku člověka jako odpověď na svou lásku, ale Bůh chce
  lásku svobodného člověka, dokonalého a podobného jemu.
  Bůh stvořil všechno viditelné a planety také. Ony slouží k zajištění pořádku a harmonie všeho živého: rostlin, světa zvířat; pomáhají lidskému tělu, ale nemají žádnou moc nad duší a rozumem člověka. Člověka neřídí planety, ale člověk přes své podvědomí hýbá všemi planetami.
  Pokud jeden člověk bude chtít, aby na nebi zazářilo druhé slunce – ono se neobjeví.
  Tak je to zařízeno, aby nevznikla planetární katastrofa.
  Ale když všichni lidé současně budou chtít druhé slunce, ono se objeví.
  Při sestavování horoskopu je nejprve třeba zvažovat nejdůležitější veličiny: úroveň časového uvědomění člověka, sílu jeho vůle a ducha, touhu duše a míru její účasti v okamžiku dnešního bytí.
  Příznivé a nepříznivé dny, magnetické bouře, vysoký a nízký tlak jsou lehce přemožitelné vůlí a uvědoměním.
  Cožpak jsi neviděl šťastného a veselého člověka v zamračeném počasí, nebo naopak smutného, duševně kleslého ve slunečný a nejpříznivější den ?
  Myslíš, že fantazíruji jako bláznivá, když říkám o tom, že mnou uložené kombinace v knize a poučky z písmen budou léčit a prosvěcovat lidi. Nevěříš mi, protože nechápeš…
  …..A tohle je ve skutečnosti tak jednoduché.“
  (úryvek z knih Vladimíra Megre, edice Zvonící Cedry Ruska)