Já Jsem

NANEBEVZESTOUPENÍ JE PŘIROZENÁ SÍLA ŽIVOTA

Dokud nedojde k vašemu Nanebevstoupení, 

budete znovu a znovu přicházet do ztělesnění, 

dokud se tak nestane. 

Žádný člověk na Světě tomu neunikne. 

Kolo zrození a znovuzrození funguje, 

dokud lidstvo neprovede Nanebevstoupení 

a pamatujte, 

že žádný člověk na světě s tím nic neudělá, ​​

kromě uznání Boží Přítomnosti, 

„Mocného JÁ JSEM“ celého Života, 

udržováním harmonických pocitů 

a neustálého věnování pozornosti na Cíl.

Samotná Síla tohoto Života 

ukotvená ve vašem Srdci 

začíná Jeho Mocnou expanzí. 

Pak, jak se dost tohoto Života rozšíří v těle, 

Země pro Něj ztratí přitažlivost 

a dokonale přirozenými prostředky 

a přírodními zákony 

Síla Světla Této „Přítomnosti“ pozvedá očištěné fyzické tělo 

do Vyššího mentálního těla, 

poté do Sebe Sama, 

až se stanete zcela Svobodnou Vzestoupenou Bytostí! 

Je to nejpřirozenější věc, 

která kdy v životě existovala! 

Život je Síla, která tyto věci dělá. 

Život je Síla, která vám dává finanční úspěch. 

Život je Síla, která vám dává štěstí. 

Život je Síla, která dosahuje všeho, 

co se děje prostřednictvím lidské podoby 

a ti, 

kteří si díky aroganci a nevědomosti myslí, 

že mají moc v lidské podobě, 

jednoho dne tuto chybu pochopí 

a právě na vrcholu svého úspěchu toto tělo položí 

a už s ním nebudou moci dále manipulovat. 

Takže, co v tom těle působilo? 

Na Zemi není žádná lidská bytost, 

která by dokázala vyvrátit to, 

co tam působilo v těle, 

které se nyní stalo bezmocným 

– že to byla Ta Síla a Přítomnost Energie a Života! 

Všechno, 

co skrze toho jednotlivce působilo 

nebo čeho bylo dosaženo, 

bylo to, 

že působila Přítomnost a Síla Života. 

Tedy, bylo to v tom fyzickém těle, 

nebo to příslušelo lidské formě? 

Jednalo to skrze to tělo, 

ale ta lidská forma neměla ani unci energie 

a síly sama o sobě. 

Pak vše, co vzniklo skrze toho jednotlivce, 

prošlo tímto Proudem Života a Energie 

jako myšlenky 

a pak se to zformovalo.

Přemýšlejte o tom! 

Kdokoli může tyto Zákony ve svém Životě dokázat, 

pokud chce, 

ale pokud nechtějí, 

nebudou to mít. 

Ale přinesl jsem tyto Úžasné Instrukce, 

které jsou Svobodou pro lidstvo; 

a každé Slovo v těchto Knihách, 

které vyšlo skrze Posly, 

je nabito Vědomím, Vlastností a Silou 

našich Nanebe Vzestoupených Mistrů. 

Pokud to lidstvo pochopí 

a pocítí,

když čte tato Slova, 

jak do jejich pocitového světa vstupují tyto Vlastnosti 

a jednají tam, 

pak se každý může rychle pozvednout do Naší Moci. 

Pak to umožní Síle Života Vylévat ven Energii neomezeně. 

Jsem velmi vděčný 

za tuto příležitost nabídnout vám Mé pokorné výzvy. 

Pociťte Velkého Božského Ředitele a Mě, 

jak vás vedeme za ruku k vašemu úspěchu, 

za vaší Svobodou, k vašemu naplnění. 

Pokud budete volat ke své „Přítomnosti“, 

pak volejte na nás, 

nebo na některého z Nanebevzatých mistrů, 

abychom vám poskytli přidanou Sílu a Odvahu, 

dokud se nedostanete do bodu, 

kdy to sami podpoříte svou výzvou k „Přítomnosti“, 

rádi vám To dáme. 

Promítáme na vás Světelný Paprsek. 

Nezáleží na tom, 

kde jsme, dosáhneme k vám. 

Nechceme však, abyste na nás byli závislí. 

Nejprve musíte zavolat do své „Přítomnosti“. 

Pak, pokud potřebujete pomoc, 

Vzestoupení Mistři  vám ji rádi poskytnou, 

ale nemůžeme vám dovolit záviset na nás,

 jinak nastane stejný starý stav. 

Ale když nejprve voláte do své „Přítomnosti“, 

a pak na nás, 

dáme vám Odvahu a Sílu, 

dokud nezačnete vidět, nebo cítit, 

svou vlastní schopnost uskutečnit volání. 

Pak je Síla vašeho Vítězství „Silou Světla“. 

Vidíte to? 

Prociťte, že jsme hmotní! 

Když nás potřebujete a naše Paprsky Světla se promítají na vás, 

jsou stejně hmatatelné jako každá fyzická věc. 

Zkuste to cítit 

a v tom budete mít Odvahu, Sílu a Nebojácnost 

jít ve všem neohroženě a Vítězně!

Nabízím Vám mou Lásku, mou Vděčnost a Požehnání, 

pokud mi chcete naslouchat. 

Pokud přijmete Vítězství, 

které bylo dnes načteno do vašeho světa pocitů, 

jsem si jistý, 

že zítra ráno se probudíte jako úplně jiná bytost, 

než jakou jste byli dnes. 

Budete pokračovat v Tomto Mocném Záření, 

a pocítíte v sobě Vítězství Života! 

Ve jménu vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

velkého množství Vzestoupených Mistrů, 

Legií Světla, Velkých Kosmických Bytostí 

a Velkého Kosmického Světla, 

vylévám na vás Jejich Požehnání, 

abyste ho mohli přijmout a cítit Všude. 

Silná aktivita ve vašem pocitovém světě, 

vaše nadvláda nad vaším lidským já 

a vaše pozitivní odhodlání udržovat 

váš pocit harmonický způsobí, 

že vaše volání do „Přítomnosti“ naplní váš Život 

a bytí Dokonalostí 

a Silou „Přítomnosti“ v této Skvělé, 

klidné Vyrovnanosti, 

která umožňuje, 

aby Jeho Síla Světla byla Vládou ve vašem těle, 

ve vašem životě 

a ve vaší aktivitě. 

Děkuji Vám.

Saint Germain, překlad + fota : Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  NANEBEVZESTOUPENÍ
  je moje srdeční téma
  a tento text je jeden z nejlepších na toto téma.

  Je tam jasně popsáno, co se při tomto procesu děje.
  Člověk dosáhne Dokonalé Svobody
  a otevře bránu do Nebe oběma směry.

  Fyzická nesmrtelnost je velmi tajemným výrazem,
  které se pouze šeptá, spojuje se s pohádkami a především s energií,
  která je pro mnohé významem přímo „ďábelská“.
  Církvi se podařilo opatřit tomuto významu punc „kacířství“ takového dosahu,
  že se mnozí na tuto možnost bojí byť jen pomyslet.

  A přitom historií Země prošlo mnoho „fyzicky nesmrtelných“ bytostí,
  které nesly tělo z masa a kostí.
  Byly si velmi dobře vědomi energie, která obsadila na statisíciletí toto nádherné místo
  a dokázali se před ní stát neviditelní.

  Proto o takovýchto lidech zbyly pouze legendy a náznaky,
  vykázané na okraj fantazie až do podmnožiny „bludů“.
  Fyzická nesmrtelnost a vše,
  co je s touto cestou spojené,
  se stala jedním z největších tajemství tohoto světa.

  Lépe řečeno, „fyzická nesmrtelnost“ nesoucí nejvyšší formu LÁSKY k sobě samému a ke Stvořiteli,
  se stala tou nejtajemnější a nejstřeženější formou lidské existence,
  která je jedinou opravdovou cestou „domů“,
  do Galaktické Světelné Rodiny. 🙂🍀😘🥰🍀