Já Jsem

NENECHTE PROSADIT VAŠE LIDSTVÍ

Vždy, 

když se vaše lidství začíná prosazovat 

– udělejte toto. 

Umlkněte a sedněte si:  

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! 

TY jsi zde Jediná Aktivní Přítomnost! 

Nenechej mé lidství jednat 

a všechno to zruš!“

A pak, 

jak se udržujete harmoničtí ve všech situacích,  

naleznete Síly vaší „Přítomnosti“, 

které budou vtékat vpřed do vašeho světa 

a harmonizovat ho; 

a vše ve vaší realitě bude nádherná Aktivita kdekoli, 

kam bude nasměrována vaše pozornost,  

protože vaše pozornost 

je Mocná Síla.

 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková