• Já Jsem

  NADVLÁDA NAD VŠEMI VĚCMI

  Když vyjadřujete „JÁ JSEM“,  rozpohybováváte to do akce,  aby to splnilo vaše vědomé požadavky.  Jedna z prvních a nejmocnějších věcí,  která se v Mém vědomí zjevila,  byla Má schopnost a schopnost každého, kvalifikovat tuto vědomě řízenou Energii s čímkoli,  co má zdánlivá potřeba požadovala.   Tato Energie může pro vaše použití produkovat zlato,  stříbro, peníze, jídlo, oblečení, dopravní prostředky  nebo cokoli, co vědomě žádáte.  To vše musíte vyžadovat s odhodlaným vědomým úsilím,  které ví,  že ve vědomém požadavku je mluvení a jednání „JÁ JSEM Přítomnosti“. A Ta má veškerou Moc a Autoritu  obléknout se do požadavku jakéhokoliv druhu.  Vědomi si toho,  že jste „JÁ JSEM Přítomností“ jednající po celou dobu,  pak…

 • Já Jsem

  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

  Každý Student by měl prociťovat sám sebe  v tomto Mocném Fialovém Paprsku  a meditovat nad tímto úžasným a Mocným Prohlášením: „JÁ JSEM Vzkříšení a Život, projevený právě teď!“ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková 

 • Já Jsem

  BRNĚNÍ SVĚTLA

  Milovaní,  každému znepokojivému návrhu z vnějšku řekněte:  „Nevstoupíš do mého světa a jeho aktivit!“ Můžete to říci jak té osobě, místu nebo konkrétní podmínce.  Můžete to říct  a zažít ihned vítězství,  ale někdy je nutné natáhnout se do svého vědomí  a najít příčinu této věci.  Když zjistíte,  že taková věc pochází od vás,  můžete se na ni soustředit svou plnou silou a rozptýlit ji.  Zavolejte „JÁ JSEM Přítomnost“,  ať vám ukáže zdroj;  a pak můžete zavolat Vyšší Mentální Tělo,  aby ho rozptýlilo. Jak vytváříte své „Brnění Světla“,  stává se každým dnem stále více neporazitelným.  Když vytvrzujete kov,  zahřejete ho do určité míry,  poté jej ponoříte do vody a sledujete,  jak…

 • Já Jsem

  A VŠECHNY PROBLÉMY ZMIZÍ

  Ve vesmíru existuje pouze jedna Přítomnost,  která může, nebo vyřeší jakýkoli problém,  a to je všude přítomná „JÁ JSEM Přítomnost“.  Milovaní!  Dovolte mi,  abych s laskavostí řekl,  že nemá smysl jen usilovat o vyřešení problému,  protože tam, kde byl jeden,  se může objevit tucet;  ale když víte,  že dokonalým přístupem je vstoupit do „JÁ JSEM Přítomnosti“,  protože víte,  že je to nezpochybnitelný Řešitel každého problému,  jistě způsobíte,  že všechny problémy zmizí;  protože tam,  kde žijete neustále, klidně a s dostatečným odhodláním v „JÁ JSEM Přítomnosti“,  místo toho,  aby se další problémy objevily ve chvíli,   kdy byl jeden vyřešen,  vstoupíte do stavu,  kde není žádný.  Dnes velím Síle v těchto slovech,  abych…

 • Já Jsem,  Transformace

  PORTRÉT HRABĚTE DE SAINT – GERMAIN

  Jediný známý portrét hraběte de Saint-Germain patřil markýze d’Urfé. Paul Chacornac se domnívá, že obraz namaloval  jeho přítel hrabě Rotari a že ho paní d’Urfé věnoval sám hrabě de Saint-Germain, a to na začátkem roku 1760. Když byla v roce 1782 prodána knihovna a obrazy vévody de la Vallière který sbírky paní d’Urfé koupil v roce 1777 (markýza zemřela v roce 1775), pořídil N. Thomas v roce 1783 rytinu portrétu a věnoval ji Nicolasovi de Thy, hraběti de Milly, jenž byl členem Akademie věd  a Ctihodným mistrem slavné lóže Neuf Soeurs (Devět sester), kde byl zasvěcen i Voltaire. Thomasovu rytinu otiskl v lednu 1785 časopis Berlinische Monatsschrift  S titulkem „Hrabě de Saint-Germain, slavný alchymista“; Doprovázely ji…