• Já Jsem

  NEBUDOU ŽÁDNÍ JINÍ BOHOVÉ PŘEDE MNOU!

  Ujišťuji vás,  že během staletí jsem se nikdy nezměnil  ve způsobu předávání základních principů.  Udělat to by znamenalo překročit proudy,  což by přineslo katastrofu místo dobra,  které jsem já svou skromnou Cestou dokázal vykonat.  Nejdůležitější věcí v lidské činnosti je nutnost  pozitivně odmítnout soudit činnost jiné lidské bytosti.  Odsuzovat, kritizovat nebo pociťovat všetečnost ohledně záležitostí druhého,  s výjimkou přání, aby jim Bůh přál a aby bylo vše v pořádku, není přípustné pro skutečného Studenta nebo toho,  kdo si upřímně přeje dosáhnout Nejvyššího Úspěchu. Studenti a jednotlivci by si měli vždy pamatovat,  že není nic, co by jim řeklo ne,  v čemkoli,  co si přejí udělat nebo v čem vytrvají  –…

 • Já Jsem

  JEDINEC MÁ PRÁVO ZESÍLIT AKTIVITU BOHA

  Laskavost je vždy vítěznou silou,  a to jak u lidí, tak u zvířat.  Z plnosti trpělivosti a uplatňování Přítomnosti Božské Lásky ve všech záležitostech  přichází jistá odměna.   Neexistuje žádná činnost,  kde by vědomí nebo pozornost byla držena na „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  kde není prvek Božské Lásky aktivní;  ale tato přirozená aktivita může být značně zesílena tím, že k ní přidáte své vědomí kvality Božské Lásky.  Toto je jemný bod,  který si jen velmi málo lidí uvědomuje. Někteří řeknou:  „Jak to, že my smrtelníci můžeme zesílit Boží činnost?“  Odpovídám:  Bůh, „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“,  jedná prostřednictvím svobodné vůle jednotlivce podle jeho, nebo jejího přijetí;  a jednotlivec, který je součástí…

 • Já Jsem

  POSTAVTE SE PROTI VŠEM SUGESCÍM Z VNĚJŠKU!

  Jednou z důležitých věcí, které si celé lidstvo,  a zvláště studenti,  musí pamatovat,  je trvale se postavit proti všem vnějším sugescím.  V atmosféře převládá sugesce věcí,  které znepokojují;  a když se Studenti stanou citlivějšími,  musí zavést stálou ochranu před návrhy zvenčí,  ať jsou kdekoli.  Užitečná afirmace:  „Já, mé Kristovské Já, ‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti‘,  zakazuji každému atomu mé vnější mysli a těla  přijímat cokoli odkudkoli,  co je méně, než kompletní Bůh!  Já, mé Kristovské Já,  ‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti‘,  přikazuji přijímat a trvale zaznamenávat  Věčnou Aktivitu mého Plného Osvícení  a Svobody  na všech úrovních!“  Kdykoli je člověk vzrušený, má dveře otevřené.  Správný postoj je neustále prohlašovat,  že v nás samotných …

 • Já Jsem

  SLYŠET, ODVÁŽIT SE, DĚLAT A MLČET!

  Zlatá nit světla, ukotvení Mocného Mistrovského Já v Srdci a mozku vnější formy,  je Mocným Proudem neboli Proudem Života,  kterým je vnější udržováno  a vloženo do Jeho Aktivity.  Z Tohoto Proudu lze čerpat  a používat Ho s pozitivním ujištěním o požadovaných výsledcích,  a Jeho Mocnou Energii  lze používat bez omezení.  Když to studenti mohou cítit jistě,  jejich Svoboda je na dosah;  a v tomto bodě mi dovolte znovu říci,  jak je důležité pro studenty toto velení:  „Slyšet, odvážit se, dělat a mlčet“!  To se týká zejména všech instrukcí.  Pokud si seriózní studenti dovolí diskutovat  o výuce a instrukcích s jinými studenty,  kteří mohou nebo nemusí mít stejný názor,  mnohokrát to způsobí, …

 • Já Jsem

  ČERPÁNÍ MOUDROSTI A SÍLY ULOŽENÉ VE VĚDOMÍ

  Když dospějeme k určitému bodu úspěchu  v převládající činnosti,  někdy navážeme kontakt s Moudrostí  získanou v předchozích,  zapomenutých zkušenostech (inkarnacích);  a je-li to nezbytně nutné,  zavoláme tuto Moudrost  a použijeme ji.   Ve většině případů se to děje tak,  že o tom vnější vědomí neví.  Požadujeme-li znalosti,  se kterými jsme byli obeznámeni z předchozí, zapomenuté zkušenosti,  je mnohonásobně snazší si tyto znalosti vybavit,  než sáhnout do Centrálního Zdroje  a přinést je z nestvořeného.   Velký Zákon není lakomý,  ale je konzervativní.  Nedovoluje žádné zbytečné použití Sebe.  Božský záznam:  V Božském záznamu každého jednotlivce  je registrována veškerá konstruktivní zkušenost.  Proto,  když to vyžaduje nutnost  a je tu moudrost,  která má být…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  BLOKACE ENERGIE DRŽENÍM HLAVY V PŘEDKLONU

  Pokud si budete vizualizovat  od základny vaší mozkové oblasti  a po celé délce páteře až ke konci páteře (kostrč) – trubici kapalného Světla  přiváděného do těla přes obratle  a přes nervové kanály,  našli byste skvělou úlevu od unavené páteře,  protože kromě vašeho Volání do „Přítomnosti“ k nabití Energií, zjistíte,  že je to udržující Síla.   Vyzývám vás všechny,  kteří děláte práci,  která vyžaduje vaše předklonění,  abyste se během dne třikrát nebo čtyřikrát nebo pětkrát  zastavili na dvě nebo tři minuty  a lehli si přes postel nebo na nějaké místo,  kde změníte polohu páteře.  Ach, dostalo by se vám takové úlevy  a nedostali byste se do toho napětí páteře,  protože vám říkám, …

 • Já Jsem

  VZOREC K DOSAŽENÍ KAŽDÉ TOUHY

  V každé činnosti Života musí být něco,  k čemu může být vědomí ukotveno  nebo co ho může stabilizovat.  Ve vnější mysli existují principy a vzorce,  které můžeme použít k dosažení určitého závěru.  Například dodržováním matematických principů  dojdeme k určitým výsledkům.  Když je vzorec vypracujete,  dosáhnete určitých výsledků – o tom není pochyb.  Oč důležitější je pak upoutat pozornost jednotlivce  na Tuto Vnitřní „Přítomnost“ se stejnou jistotou.  Musíte vědět,  že Princip života ve vás  a obklopující vás je mnohem větší než vnější věci,  které jste zažili po dlouhá staletí  a na kterých jste nevědomky lpěli.   Kdykoli během bdění udělejte následující:  Postavte se čelem k východu  a řekněte slovně nebo v…

 • Já Jsem

  NESTAREJTE SE O JEDINCE, VSTUPTE DO TICHA A NECHTE SI PŘINÉST ŘEŠENÍ

  Příliš dlouho si lidstvo uzurpovalo a zneužívalo Energii dobra,  kterou je Bůh.  Vnitřní oživení kosmickým zářením  skrze Mocné Vzkříšené Posly Boží  do srdce každého jednotlivce,  rychle vtahuje lidskou touhu po Božství.  Jak je tomu ve všech zdánlivých bojích mezi dvěma silami,  tak i v dnešních podmínkách jsou to jen opakující se staré poměry.  A z toho všeho vzejde,  poprvé na Zemi,  trvale ustálený stav  a správný postoj mysli ve vnější činnosti lidstva. Tolik bych si přál,  aby každý ze studentů před sebou měl skutečnost,  že oni sami jsou vládci svého života a jeho činnosti  a je jim přikázáno,  aby si vybrali,  co si přejí ve svém životě projevit  – a…