• Já Jsem

  OVLÁDÁNÍ ENERGIE MYŠLENÍ

  A tak v okamžiku,  kdy do mysli vstoupí jakákoli myšlenka,  která není v souladu,  zaujměte stejný postoj  jako k neposlušnému dítěti,  které je příliš malé na to,  aby pochopilo Zákony,  a s pevným odhodláním řekněte:  „JÁ JSEM Mistrem (Pánem) svého vlastního myšlení!  JÁ JSEM Mistr (Pán) a řídím Energii tam, kam si přeji, aby šla!“ Kdokoli, kdo to udělá,  zjistí,  že ve velmi krátké době  snadno ovládá a reguluje tuto Energii. (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem

  PENÍZE A ODVEDENÍ NEGATIVNÍCH MYŠLENEK

  Řekněte Přítomnosti: „Odveď od toho mou pozornost a pryč od toho!” A když vám to přijde znovu na mysl, řekněte tomu:  „Ne, ty nemáš žádnou moc. Můžeš toho stejně dobře nechat a vypadnout!   Buďte trochu lhostejní.  Nenechávejte to vyvolat u vás pocit, že to má moc.  Vy jste ta Moc v této věci,  a pokaždé, když se myšlenka vrací,  řekněte:  „Já Jsem ta Moc v této věci a ty Teď běž!”” Obraťte vaši pozornost k Přítomnosti  a pokračujte ve vašem byznysu.  Řekněte tomu:  „Vypadni! Jednou jsi vládl v mém světě, ale už to neuděláš!”  Ale pokud se chytnete zoufalého pocitu  a pokusíte se této věci zbavit, nedosáhnete toho,  protože ta…

 • Já Jsem,  Transformace

  VIZUALIZACE

  Pravá vizualizace je Boží Atribut a Síla Očí,  která působí v mysli člověka.  Když si člověk vědomě představí ve své mysli „touhu“,  kterou si přeje splnit,  používá jeden z nejsilnějších prostředků,  kterým ji přináší do svých viditelných, hmatatelných zkušeností.  Ode dneška pojďme držet obraz vašeho Vítězství nad omezeními a Svobodu od nich.  Nejprve je (ta omezení) musíte zvládnout  a potom je konzumovat  – protože pokud se sami budou chtít zvládnout,  budou se vám snažit vládnout.   Proto udržujte dobíjení Energie v jakékoli situaci,  obrazem toho, co chcete,  aby se vám tento stav vrátil.  Pokud neobsahuje požadovaný obraz,  musíte jej načíst. Vytvořte zvyk vkládat svůj obraz o Dokonalosti,  váš obraz o…

 • Já Jsem,  Transformace,  Zdraví a Krása

  AFIRMACE PRO ZAHOJENÍ NEŠTĚSTÍ FYZICKÉHO TĚLA

  Buďte tomu tak věrní, jak jen můžete a zahojí to všechna neštěstí fyzického těla. „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, slyš,  odeber ze mě všechnu kritiku, obviňování, odpor,  souzení, vzdor, žárlivost, sebe-lítost,  pýchu, sobectví, pochyby a strachy. Odeber je ze mě  a vyhlaď je,  a vlož na jejich místo  Saint Germainovo sebeovládání  a Dominanci.“ (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Transformace

  PRO RYCHLEJŠÍ HOJENÍ:

  Kdykoli si představíte Aktivitu Zlatého Světla,  kvalifikujte jej pomocí Nekonečné Inteligence a přikažte těmto malým pracovníkům těla,  aby vytvářeli a udržovali Dokonalost v mysli a těle.  To přidává k Léčivé Aktivitě obrovský prvek,  který je přirozeným působením tohoto Zlatého Světla.  Ve světle je Inteligentní činnost.  Když je to řízeno Vědomým velením,  uvede to do pohybu Ohromnou Kristovu Moc.  Získejte plnou realizaci této skutečnosti za všech okolností  při vědění,  že toto vědomí vždy jedná podle vašeho požadavku.  Místo toho,  abyste těmto malým pracovníkům v těle umožnili přijímat destruktivní návrhy,  je svým vědomým velením necháváte poslušnými jejich přirozeným dokonalým činnostem. Kdykoli udržujete vizi Léčení,  nezapomeňte ji kvalifikovat tímto způsobem s vědomým velením. …