Já Jsem,  Zdraví a Krása

TEKUTÉ ZLATO A VĚDOMÉ POUŽITÍ ENERGIE BOHA

Tekuté zlato se někdy sráží pro svou emanaci při léčení. 

Je jako rtuťové stříbro, pouze ze zlata; 

a jeho struktura je mu velmi podobná. 

Při kontaktu s hustším vibračním působením 

zpravidla vždy obsahuje odstín nefritové zeleně. 

Ve své Vyšší Aktivitě je zelená stěží postřehnutelná 

a v tomto stavu nabývá místo zelené odstínu světle růžové.

Kdykoli se odehrává intenzivní aktivita pozvedání, 

vždy je zde pozorování zlata, 

ale jen zřídka si to jednotlivec uvědomuje. 

Věřím, že každý z vás může kolem sebe cítit toto nádherné Záření, 

které vás naplňuje tímto radostným pocitem 

a adorací toho Velkého Světla. 

Snažte se cítit, že jste velkou fontánou Tohoto Světla, 

která neustále proudí, 

s vědomím, 

že existuje pouze jediná Mocná Inteligence, „Přítomnost“ 

a Síla Boží působící skrze vaši mysl a tělo. 

„Raduji se, 

že ‚JÁ JSEM‘ svobodný, 

navždy svobodný, 

od všech omezení vnějšího světa! “

Použijte na bolest hlavy: 

“Tahle věc nic neznamená! 

Protože ve mně není nic, 

co by to mohlo přijmout. 

Vím, že v mé mysli a těle 

působí pouze Mocná Boží Přítomnost. 

Proto v Aktivitě Boha

není žádná bolest, ani jakékoliv rušení! “ 

Mnohokrát, 

když začnete uvažovat o zdroji bolesti 

– o něčem, co způsobuje jakékoliv rušení 

– posilujete te to. 

Někdy je to nutné vědět, 

ale pak musíme zaujmout postoj nepřijímat nic negativního. 

Nevěnujte tomu dále žádnou pozornost, 

tudíž tomu nedávejte žádnou sílu. 

Pozornost mnohdy dává věci sílu, 

které si nejsme vědomi. 

Aby člověk neupadl do mylného postoje, 

pokud se kdykoli objeví nějaká neobvyklá aktivita, 

uvědomte si: 

„Veškerá Aktivita Boha 

v mé mysli a těle 

je naprosto přirozená 

a normální!“

To vyrovná vnější 

a zabrání nesprávné interpretaci toho, 

co je skutečně požehnáním, 

než aby se to stalo rušením. 

Často používejte toto: 

„V mé mysli a těle 

je pouze Bůh v akci! „

Pokud je o nějaké zkušenosti špatná myšlenka, 

neutralizujete ji nebo rekvalifikujete, 

a tak ztratíte její požehnání. 

Ve veškeré Aktivitě Boha v procesu pozvedání (vzestupu) je nemožné, 

aby obsahovala jakýkoliv rušivý element, 

pokud si to vnější mysl špatně nevysvětlí 

a nekvalifikuje to jako narušení. 

Pamatujte: 

Abyste se tomu vyhnuli, měli byste vždy, 

když pociťujete neobvyklou vibraci v mysli nebo těle, 

zaujmout k tomu tento postoj: 

„Jak krásný a nádherný je tento pocit, 

protože vím, 

že ve mně působí Velká Přítomnost Boha! „

Když začnete vědomě používat tuto Energii Boha v sobě, 

neustále ji nějakým způsobem kvalifikujete. 

A tak se Studentovi sluší, aby si uvědomil, 

že nemůže nic považovat za samozřejmost, 

protože se předpokládá, 

že kvalifikuje vše, 

co projde jeho vědomím. 

To je důvod, 

proč jsme před časem navrhli použití této Mocné Pravdy: 

„Neexistuje zde žádná osobnost! 

V akci je pouze Bůh! „

 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP