Já Jsem,  Zdraví a Krása

JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT

 

Prociťte hluboce toto sdělení Ježíše:

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“

Opakujte to třikrát,

buď potichu nebo nahlas

a všimněte si zvyšování vědomí,

které zažijete.

Někdo to potřebuje zopakovat několikrát,

aby pocítil úžasné povznesení,

někdo to zažije hned na první pokus.

Toto vám jen maličko ukáže,

co se může stát,

když budete pokračovat v jeho pravidelném používání.

Každý stav ve vaší vnější zkušenosti,

který chcete změnit,

může být rychle překonán a přetvořen

používáním tohoto prohlášení.

Když ho říkáte,

změníte tok nesprávně zaměřené energie.

Měl jsem studentku,

která pocítila vnější impuls

přesměrovat tuto Mocnou Energii

a používala toto jediné prohlášení.

Umožnila této Energii

povznést její tělo.

Během jednoho roku u ní

nastala úžasná transformace

v jejím celém vnějším zjevu.

Zdá se být neuvěřitelné,

že tato vyjádření uznávaná Ježíšem,

která jsou jen malým zlomkem toho,

co oznamoval,

přijímá jako „mocný import“ tak málo lidských bytostí.

Nikdy v historii lidstva nebyla lidem dána tak mocná prohlášení,

jaké poskytl On.

Každý člověk,

který je svědomitě používá,

se udržuje v jeho obsluhujícím záření

a úspěchu, kterého On dosáhl.

Nejenom že máte tuto Moc „JÁ JSEM“,

ale také Jeho individuální pomoc,

když tato prohlášení používáte.

Jakmile rozumíte tomu,

že vaše myšlenky, pocity a vyjádření „JÁ JSEM“

nastavují Mocnou Sílu Boha ve vás do akce

 • bez jakéhokoliv omezení,

pak dostanete to,

na co je upřena vaše touha.

V okamžiku,

ve kterém vyjádříte 

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život“,

v myšlenkách a pocitech,

to ihned otáčí celou energii vaší bytosti.

Nelze přecenit Moc v tomto sdělení.

Není žádné omezení toho,

co s ním můžete udělat.

Toto sdělení

Ježíš používal ve svých nejobtížnějších zkouškách.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  A vždy mějte na paměti,
  že když se rozhodnete pro tvořivou věc,
  je to Bůh ve vás,
  který vás pohání to dělat.🥰