Já Jsem,  MAIA TEXTY

PŘI KAŽDÉM NARUŠENÍ MYSLI

„NE! Absolutně ne! 

Byla jsem ovlivněna a vedena 

tvou nevědomostí naposledy! 

JÁ JSEM vstoupila do svého 

Božského Dědictví a Přítomnosti! 

Proto má pozornost zůstává Tam 

a veškerý výkřik vnější pozornosti 

neslyším!

JÁ JSEM vstoupila 

do posvátného kruhu 

svého Mocného Mistrovství Boha 

a od teď nic jiného, 

než Tuto Přítomnost, 

neuznávám! “

Saint Germain a Maia