Transformace

SVĚTLO

Světlo je navždy v srdci každého z nás.

Světlo nese informaci 

a informace rozpíná systémy, 

které dál nemohou existovat.

Světlo mění každou vibrační frekvenci, 

se kterou se setká.