Já Jsem,  Transformace

PŘED USNUTÍM

Před tím, než usnete, je dobré vytvořit jakýkoliv záměr,

který chcete

a následně využít tento magický čas,

jelikož vědomí s duší, skrze závoj spánku,

může fungovat mimo tělo téměř s neomezenou mocí.

„JÁ JSEM“ je příkaz

a zatímco tělo spí, 

musí se mu podřídit.

Každý, kdo chce jít vzhůru ve Světle,

by měl před spaním vyslat růžový paprsek Lásky

a říci: „Skrze Mocnou Inteligenci a Lásku,

která JÁ JSEM,

já posílám veškerou Lásku všem lidem,

u kterých mám pocit, že mi ublížili.“

Tento paprsek bude působit v srdcích konkrétních lidí,

což ovlivní jak minulost, tak přítomnost i budoucnost.

Další věc, kterou můžete dělat je,

že vydáte rozkaz k obnově fyzického těla během spánku.

Mluvíte k Životní Aktivitě :

„Dej se do práce a dohlížej, že každá částečka této struktury je nahrazena Boží Dokonalostí.“

Vaše tělo je naprogramované na to,

vždy uposlechnout vaše rozkazy,

ať už jsou vědomé, či nevědomé.

Pokud mu každý den neurčíte ten správný směr,

tělo funguje podle kolektivního vědomí,

které je velmi vzdáleno tomu,

po čem v hloubi svého srdce toužíte. 

(Text + foto: Maia M. Špačková)

5 komentářů

Přidat komentář