Já Jsem,  PENÍZE

OSVOBOZENÍ OD FINANČNÍ ZÁTĚŽE

Aplikace v rámci Instrukce, 

která je čas od času podávána, 

je-li prohlášení používáno upřímně, 

s opravdovým pocitem a důvěrou v Instrukci, 

způsobí, 

že se student který ji používá, 

stane neporazitelným magnetem pro Nadbytek 

a Bohatství Boha. 

Pro každého jednotlivce 

– ať už zprvu plně rozumí jejímu významu nebo ne –, 

když si bude vědom toho, 

že: 

„JÁ JSEM“ všudypřítomná, 

neomezená zásoba 

Nadbytku a Bohatství Boha, 

které používám!“

dříve nebo později vstoupí  

do plného přesvědčení o této Mocné Pravdě. 

Plně chápu, 

jak důležitá je finanční podpora jednotlivce, 

ale říkám vám, milovaní studenti, 

že finanční podpora je vždy jako pohyblivé písky, 

dokud nezačnete vědomě uplatňovat používání 

„JÁ JSEM Přítomnosti“ 

jako svého Všudypřítomného, 

Neomezeného přísunu peněz, 

Lásky, Porozumění, 

Světla 

nebo Osvícení. 

Pokud tedy získáte plné přesvědčení o tomto záření, 

které vám dávám, 

abyste jej mohli používat s jistým, 

neochvějným vědomím, 

obdržíte navždy svou svobodu od veškeré finanční zátěže.

Vězte, že „JÁ JSEM Přítomnost“, 

kterou jste tímto uvedli nebo uvádíte do pohybu, 

je stejná v každém jiném jedinci na Zemi jako ve vás 

a jaká je ve Vesmíru, 

což vám dává sílu a inteligenci učinit toto prohlášení. 

Pak víte, 

že ať už vaše vědomá aplikace znamená cokoli, 

působí všude. 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková