Já Jsem

BÝT ARTÉZSKOU STUDNOU PRO PROUD „MOCNÉ PODSTATY BOHA“

Milovaní studenti, 

navždy odložte jakýkoli strach z použití Této Velké Moci. 

Víte, aniž by vám bylo řečeno, 

že pokud ji zneužijete, zažijete neharmonii. 

Pokud ji použijete konstruktivně, přinese vám taková požehnání, 

která si neumíte ještě ani představit, 

ale můžete již dnes vzdávat chválu a díkůvzdání za okamžik, 

kdy jste se probudili ke skutečnosti, 

že Tato Neomezená Moc je všudypřítomná 

– kdy čeká na vaše vědomé vedení. 

Někdo, kdo řekl, 

že svou myšlenkou nemůžete přidat jeden loket do své výšky, 

potlačil aktivitu a pokrok jednotlivce, 

protože „myšlení a cítění“ jsou Tvořivou Silou Boha v akci. 

Nekontrolované a nevědomé používání myšlenek a pocitů 

přineslo všechny druhy svárů, nemocí a utrpení. 

Málokdo tomu však věří 

a neustále pokračuje ve svém neovládaném myšlení 

a pocitů 

a vytváří chaos ve svém světě; 

kdyby mohl lehce a snadno dýchat, 

konstruktivně využívat své myšlenky s hybnou Mocí Božské Lásky 

a během 2 let si pro sebe vybudovat Dokonalý Ráj. 

Dokonce i fyzikální věda poskytla důkaz, 

že tělo nebo vnější forma se během několika měsíců úplně obnoví. 

Pak musíte vidět, že při vědomém pochopení 

a uplatňování Pravých Zákonů vaší bytosti 

je snadné způsobit, 

že se Dokonalost projeví v celém vašem těle 

a každý orgán skočí do své Dokonalé, 

normální činnosti. 

Za krátkou dobu by nebylo možné, 

aby do vaší mysli nebo těla vstoupila neharmonie. 

Ó děti, dosahující ke Světlu, 

tato velká výsada je před vámi Otevřenými Božími Dveřmi, 

které nikdo nemůže zavřít, 

kromě vás samotných.

Nikdo vám to nemůže bránit nebo překážet, 

kromě vás samotných!

Nebojácně používejte svou Bohem danou Nadvládu a Moc 

a buďte Svobodní! 

Tuto Dokonalou Svobodu nemůžete dosáhnout 

a udržet ji pouze prostřednictvím vědomě aplikovaného poznání. 

Nyní vám poskytnu tajemství, 

že pokud by to rozzlobený nebo svárlivý jedinec pochopil, 

vytrhlo by ho to z této destruktivní činnosti 

– dokonce i z čistě sobeckého hlediska.

Rozhněvaný, odsuzující člověk, 

který vysílá destruktivní myšlenky, 

pocity nebo řeč k někom jinému, 

který je připraven na svou vlastní Boží Moc, 

dostává zpět k sobě stejnou kvalitu, 

kterou tuto Moc obvinil; 

zatímco připravený člověk přijímá Energii, 

která mu slouží, 

a kterou automaticky rekvalifikuje svým vlastním postojem. 

Tvůrce sváru tak prostřednictvím hněvu 

a odsouzení vědomě ničí sebe, 

svůj svět činnosti a své záležitosti. 

Zde je zásadní bod, kterému by studenti měli rozumět. 

Když se člověk vědomě dostane do Vnitřního Elektronického Kruhu Boha, 

udělá ze svého vnějšího projevu a činnosti kanál 

pro neustálé vylévání Čisté Esence z Božství. 

To samo o sobě, 

i když je zcela tichý ve svém vnějším výrazu, 

je jednou z největších služeb pro lidstvo 

– což si ale málokdo uvědomuje, 

co to pro lidstvo znamená. 

Ten, kdo dosáhne Elektronového Kruhu, 

se stává neustálým výlevem 

a samotné toto záření je obrovským požehnáním pro celé lidstvo. 

Po eony tu existovali Ti Nesobečtí Poslové Boží, 

skrze něž bylo vylito požehnání těm, 

kteří nechápou povznášející Přítomnost Této Prudké Energie. 

Když se najde jeden nebo více lidí, 

kteří mohou být přílivem této skvělé proudící Přítomnosti, 

je to přirovnáno k prvnímu vytékání z netěsnosti v přehradě. 

Jak je vědomí udržováno stabilně a pevně 

a jak se zvyšuje tlak v přehradě, 

vychází stále větší objem vody, 

dokud není nakonec smetena veškerá překážka 

a celá její hybná Síla je vylita „do použití“. 

Na rozdíl od vody, 

která odteče pryč, 

se celá tato hybná Síla vrhne do použití. 

Na rozdíl od přeplněné vody, 

která se vrhá vpřed a rozptyluje se, 

protože je bez směru, 

takto uvolněná Božská Moc jde přímo do kanálu vnímavosti, 

který je nejpřijatelnější, 

a tam se buduje a čeká na příležitost, 

jak se vrhnout vpřed stále více a více. 

Student Světla se tak kromě své činnosti při vydávání Pravdy 

stává jakoby artézskou studnou, 

z jejíž hloubky plyne tato Mocná Podstata Boha. 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP