MAIA TEXTY

ZÁKLADEM ŽIVOTA JE ABSOLUTNÍ SVOBODA

Stále více věnuji pozornost svým pocitů.

Pomáhají mi v každém okamžiku poznat, zda právě umožňuji,

nebo neumožňuji manifestaci mé touhy.

Jsou dokonalými ukazateli mého momentálního stádia přitažlivosti.

Mé touhy i přesvědčení

jsou pouhými myšlenkami.

Prostřednictvím své pozornosti a touhy žádám,

bez ohledu na to, 

jestli si to, kam směřuji pozornost,

přeji.

Proto stále více věnuji pozornost tomu, jak se v tu danou chvíli cítím,

a podle toho se rozhoduji,

zda se svou pozorností setrvám delší dobu

na tomto objektu mého zájmu.

Vím, že mám schopnost usměrňovat své myšlenky.

Mohu si kdykoliv zvolit pozorovat věci takové,

jaké jsou, nebo takové, jaké je chci mít.

A myšlenky, které si zvolím, vytváří vibraci,

která se rovná mému stadiu přitažlivosti.

A na základě této vyzařované vibrace 

se okolnosti a události seřadí tak,

aby odpovídaly přesně té vibraci, 

kterou na základě zvolených myšlenek, 

vysílám.

Jsem vibrační přijímač i vysílač.

A v každém okamžiku vysílám specifický vibrační signál,

na nějž je ihned odpovězeno.

V reakci na signál, který právě promítám,

se mé současné i budoucí podmínky okamžitě začínají měnit,

a tak právě teď ovlivňuji celý Vesmír tím,

co vyzařuji.

Když pociťuji prázdnotu, říká mi něco velmi důležitého.

Dává mi na srozuměnou, 

že má volba myšlenek je v tu chvíli 

natolik v nesouladu s mou Zdrojovou Energií,

že neumožňuji své kompletní napojení na tento Proud,

na to, kým Já Jsem.

Prázdnota je vždy vyčerpávající, jako by docházela zásoba energie.

Emoce z ní pramenící mi ukazují, 

co mám v současném okamžiku možnost přitáhnout.

Negativní emoce nemají schopnost okamžitého tvoření,

ale delší setrvávání v tomto rozpoložení

vytváří jistou hybnost.

A tak si rychle přisvojím myšlenku, 

z níž mám nejlepší pocit

a k níž mám v tu danou chvíli přístup.

Kráčím postupně za svým pocitem úlevy, 

který se dostavuje ihned, 

jakmile opustím „odporující“ myšlenku,

a nahradím ji myšlenkou „umožňující“.

Proud Dobra mnou neustále plyne, 

a čím více mu dávám průchod,

tím lépe a lépe se cítím.

Kladením odporu tomuto Proudu Dobra se cítíme vždy hůře.

A tak vylepšuji umění dát tomuto Dobru prostor.

Může se to nazývat „umění umožňování“, 

protože na ničem nepracujete,

ale jen tomu dáváte volný průchod, 

aby se to,

kým skutečně jste,

to,

po čem toužíte,

umožnilo samo.

Dobro vytváří každou částečku toho, co jsme,

i toho, z čeho pocházíme, 

a neustále námi proudí,

protože přirozenost je „stálá existence“.

To je Život.

A základem našeho Života je absolutní Svoboda!

Když pod tlakem okolí někdo opouští odhodlání řídit si život sám,

vzdává se toho nejzákladnějšího. 

Své absolutní Svobody tvořit!

Proto si každý den připomínám, 

že svou realitu si tvořím sama

a že má absolutní Svoboda je plně v mé režii.

Plně si uvědomuji, 

že se mi přihodí jen to,

co k sobě přitahuji.

A proto mě nepřekvapí nic, jelikož chápu, 

že jsem to prostřednictvím svého myšlenkového procesu k sobě sama pozvala.

V tomto tvoření jsem jen já.

A je jedno,

zda tomu říkám „ano“, nebo „ne“.

Když věnuji pozornost něčemu, po čem toužím, 

říkám tomu „ano“ a zahrnuji to do své vibrace.

Ale i když se dívám na něco, co nechci, a říkám tomu „ne“,

také to zahrnuji do své vibrace.

Nemohu ze své vibrace vyloučit nic,

čemu věnuji svou pozornost.

A tento moment,

jenž je součástí Svobody tvoření,

si stále hlouběji uvědomuji, 

a stávám se v tom den ode dne lepší.

Proto více času během dne věnuji svým preferencím, 

svým přáním, 

která vylaďuji,

a s radostí se podílím 

svými nespoutanými myšlenkami 

na evoluci naší planety.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP