Já Jsem,  Zdraví a Krása

1 ROK ZASTAVIT NESOULAD A TĚLO BUDE VYZAŘOVAT DOKONALOST A VĚČNÉ MLÁDÍ

„JÁ JSEM Přítomnost“ 

je Všesíla Vesmíru k provedení jakékoliv opravy. 

Nechte „JÁ JSEM Přítomnost“ proudit, 

dokud vše neumyje. 

Když je vaše pozornost pevně upřena na „JÁ JSEM Přítomnost“,

kterou jste, 

je to, 

jako by vaše tělo bylo jemnou houbou, 

kterou proudí tato Čistá Energie 

a čistí jej od veškeré nedokonalosti. 

Pokud zastavíte nesoulad, 

„Proud ‚JÁ JSEM Přítomnosti‘“ automaticky odstraní všechny nečistoty. 

Máte tak ve svých rukou neomezenou Moc 

k zesílení svých správných příkazů. 

I z vědeckého hlediska, s vědomím, 

že buňky těla jsou obnoveny za méně než rok, 

pokud by se nesoulad mohl na jeden rok zastavit, 

mysl a forma těla by vyjadřovaly věčné mládí 

a Dokonalost. 

Buď z pocitu falešné pýchy nebo něčeho takového, 

lidstvo nebude čelit Pravdě, 

že příčina je v nich samotných. 

Zvyk vždy obviňovat druhého z toho, co se vám stalo, 

je věc, 

která vás zaslepuje před Pravdou a brání sebenápravě. 

Nádherná ilustrace toho je v krásné dětské podobě. 

Dokud není dítě dost staré na to, 

aby začalo vnímat neshody ohledně tohoto, 

je jeho tělo krásné a vyjadřuje dokonalost. 

Tato Dokonalost formy by byla vždy zachována, 

kdyby do vědomí dítěte nevstoupil nesoulad vnějšího světa. 

Jsou tací, kteří by mi řekli: 

„A co dítě, které se narodí nemocné a narušené? „

Ve většině případů jde o stav převzatý z předchozího ztělesnění 

nebo ve vzácných případech, 

kdy mezi rodiči panují intenzivní neshody, 

může být tento stav dostatečně intenzivní, 

aby se na dítěti zapsal; 

ale pokud si všimnete v případech tohoto druhu, 

jak dítě začíná růst a vyvíjet se, 

bude projevovat méně a méně tohoto rušení. 

To je naprostý důkaz, 

že nesvár nevznikl svým vlastním výtvorem, 

ale byl na něj uvalen rodiči, 

a duše byla dost silná, aby se z toho dostala. 

V tomto konkrétním bodě bychom měli pochopit úžasné podmínky sugesce, 

kterými jsou jednotlivci neustále obklopeni. 

Vezměme si například prostředí skupiny jednotlivců, 

kteří mají ve zvyku chodit spolu. 

V tomto přátelském sdružení je každý náchylný k návrhům od toho druhého. 

Bude-li v rozporu, 

pak se tato asociace dříve nebo později rozpadne o jednu velkou řadu. 

Jednotlivci pohybující se ve vnějším světě 

si neuvědomují, 

že přijímají 75% sugesce

– ať už ze společenství, prostředí nebo podmínek, 

které před sebou mají.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP