• MAIA TEXTY

  FYZICKÉ TĚLO vs. PLANETA ZEMĚ

  Existují lidé, kteří se moc a moc strachují o ekologii a stav Země.  Zaměřují pozornost na takové věci – jako např. omezení zdrojů, ekologické ničení planety apod. – a všechny tyto projevy v jejich realitě přisuzují tzv. konzumnímu způsobu života, produkci nadbytku, kapitalismu.   Vše se dá shrnout asi takto:  „Nesobecký“ křičí na ostatní, aby se chovali tak, jak chce „nesobecky“ on, protože jen on chce mít z toho dobrý pocit, protože sám si své dobré pocity navodit neumí.  Když vezmu samostatné náboženství „ekologie“, což jistými rysy náboženstvím je, protože pod pohrůžkou trestu diktuje, jak se mají druzí chovat, paradoxně se i ti největší kazatelé ekologie chovají neekologicky. Ono totiž nelze žít na této…

 • Abraham

  UMOŽNĚNÍ

  „Máte změnit své vibrace na konkrétní téma s cílem,  abyste to mohli nechat být?“    Ne, nemusíte.  Můžete hladit svého mazlíčka a nechat to být.  Můžete sedět s nohami kývajícími se v zálivu,  a nechat to být.   Jestliže je to předmět, o kterém často přemýšlíte v poloze odporu,  stojí opravdu za to, sahat po jakýchkoliv myšlenkách,  u kterých se cítíte lépe.  Můžete svůj záměr vypustit a nikdy o něm už znovu nepřemýšlet  a Vesmír vám ho přinese.  Nemusíte čistit vaši vibraci vztahující se k čemukoliv,  jestliže o tom dokážete už více nepřemýšlet.  Proto učíme meditace.  Je snadnější učit vás nemít žádné myšlenky,  než mít čistě pozitivní myšlenky.  Když zklidníte svou mysl…

 • Abraham,  PENÍZE

  2 PŘÍBĚHY PRO HYBNOST BLAHOBYTU

  Vyprávějte příběh tak,  jak se u něj cítíte nejlépe:  „Narodil jsem se jako dobrý člověk  a zůstávám jím.  Já Jsem milovaný.  Já Jsem požehnaný.  Já Jsem hodnotný a Zdroj mě zbožňuje  a proudí ke mně  a nabízí mi v každé chvíli vše,  co bych kdy mohl chtít  nebo potřebovat.“ Když říkáte:  „Já Jsem hodnotná bytost,  která je zřejmým (viditelným)  příjemcem blahobytu.“ Tak vám začne proudit takový typ hojnosti  (10 mil. Dolarů a více). Tyto věty pochází z textů od Abraham Hicks (Esther Hicks) Vybrala + fotografie: Maia Špačková ——————————————————————————————————————————————————— Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem.  Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří…

 • Abraham,  PENÍZE

  SLOVA, KTERÁ VÁM UVOLNÍ ODPOR

  Žádný spěch.  Žádný spěch.  Luxus času.  Není nic třeba prokázat.  Je to snadné.  Zjišťuji to postupně.  Přichází mi více jasnosti.  Jasnost je i zde, ale na cestě je více jasnosti. Přichází mi příjemnou rychlostí.  Ráda vím, co dělám.  Jsem ráda, když mám věci pod kontrolou, a přesto jsem se dlouho snažila vzdát se kontroly. Nechci věci kontrolovat.  Mám ráda, když mi věci vychází.  Líbí se mi přirozený rytmus věcí. Věřím v blahobyt věcí.  Chci se dostat do toho proudu blahobytu. Věřím, že jsou proudy blahobytu a běsnící proudy a jsem šťastná ve svém proudu blahobytu.  Věřím, že v tom proudu se může stát spousta vzrušujících věcí.  Jsem ráda, když jsem nepředvídatelná,…

 • Já Jsem

  JÁ UMÍM ZÍSKAT PLNÉ MISTROVSTVÍ A UDĚLAT TO TEĎ!

  „Skrze Moc Boha ve mně,  Já umím získat plné Mistrovství a udělat to teď;  a já jasně odmítám dát moc vnějším podmínkám,  osobám, místům, věcem nebo aktivitám.  Naučila jsem se vědět,  že je zde jen Bůh v mém životě,  mé mysli, mém těle, mém domově, mém světě,  a mých záležitostech.”

 • Já Jsem

  PROVOLÁNÍ PRO DĚTI ZEMĚ

  Ty Mocná Majestátná „Boží Přítomnosti“!  Jejíž zdánlivé Tajemství Života obklopuje Tvé Stvoření,  udělej z tohoto „zdánlivého“  Radostnou Realitu pro Tvé Děti Země.  Zahal je do Tvého Ohromného Záření  a osvětluj Cestu každého z nich,  aby nezakopli. Nekonečná je Tvá Trpělivost!  Trvalá je Tvá Láska!  Velký je Tvůj Mír!   Ty zázračná „Přítomnosti“ nazývaná „Přírodou “,  reagující na Boha ve Tvém Stvoření,  vylej na tyto Své Děti  Svou Milující Hojnost.  Děti čtyř živlů,  Já volám k Tobě!  Přijďte!  A služte Dětem Světla!  Kéž by každý udržel planoucí Záři Lásky,  pak by všechny ostatní podmínky mohly být odloženy  díky přílivu Této Mocné „Přítomnosti“! Sant Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

 • Já Jsem

  PRO POCIT ÚNAVY

  „Já vstřebávám Mocnou Přítomnost  a Energii z mého Božského Já,   a to se projevuje jako bdělost, radost,  a hojná (překypující) aktivita v mém vnějším Životě a Záležitostech!“ „Bůh je má Energie, vyjadřující se v mé vnější aktivitě právě teď!“ 

 • Transformace

  MYSL, SRDCE A DUŠE

  Mysl: Bojím se. Srdce: Jen se uvolni. Mysl: Ale já jsem úplně ztracená. Srdce: Jen mne následuj. Mysl: Ale tam jsme nikdy nebyli. Srdce: Věř mi, budeš to milovat. Duše: Když vy dva budete držet hubu, ukážu vám mapu! zdroj neznámý, volný překlad + foto: Maia Špačková